Aikuisten yhteispeli auttaa nuoria valitsemaan päihteettömyyden

Olen vakuuttunut siitä, että mitä laajapohjaisemmin yhteiskunnassa tuetaan päihteetöntä elämäntapaa, sitä useammat lapset ja nuoret valitsevat sen. Tässä tekstissä käsittelen lyhyesti viittä eri toimijaa: vanhemmat, peruskoulu, seurakunnat, harraste- ja liikuntaseurat sekä hyvinvointialueet.

Vanhempien rooli

Vanhemmilla on keskeinen rooli lastensa päihteettömän elämäntavan tukemisessa. Avoin kommunikaatio, positiivisen esimerkin näyttäminen ja selkeiden sääntöjen asettaminen ovat tärkeitä keinoja. Vanhempien tulee keskustella päihteiden käytön vaaroista ja tukea terveellisiä valintoja. Tunnetaitojen kehittäminen auttaa lasta kieltäytymään päihteistä vertaispaineen alla. Vanhempien oma päihteidenkäyttö vaikuttaa suoraan lasten asenteisiin ja käyttäytymiseen [1][2][3].

Peruskoulujen rooli

Kouluilla on merkittävä rooli nuorten päihteettömyyden edistämisessä. Peruskoulujen tulee sisällyttää opetussuunnitelmaansa tietoa päihteiden riskeistä ja vaikutuksista sekä kehittää itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja tukevia ohjelmia. Yhteistyö vanhempien ja yhteisön muiden toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta viestit vahvistuvat myös koulun ulkopuolella [4][5]. Koulun oppilashuoltoryhmällä on tärkeä vastuu puuttua oppilaiden hyvinvoinnin haasteisiin.

Seurakuntien rooli

Vaikka Jeesus muutti häissä veden viiniksi tilannekohtaisista syistä, Uuden Testamentin peruslinjaus löytyy Efesolaiskirjeestä: ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” [6]

Evankelisluterilainen kirkko tekee aktiivista lapsi- ja nuorisotyötä hengellisen kasvun ja terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Erilaiset kerhot, leirit ja tapahtumat auttavat lapsia ja nuoria oppimaan kristillisistä arvoista ja saamaan tukea arjen haasteisiin [7].

Helluntaiseurakunnat järjestävät esimerkiksi Isossa Kirjassa Fifteen-leirejä, jotka tarjoavat nuorille hengellisiä tapahtumia, ystäviä ja päihteettömän ympäristön. Ohjelma sisältää raamattuopetusta, ylistystä ja yhteisiä aktiviteetteja [8].

Suomen Vapaakirkko painottaa henkilökohtaista uskoa ja sen voimaa arjessa. Vapaakirkon nuorisotyö tarjoaa kerhoja, leirejä ja retkiä, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja oppia terveistä elämäntavoista [9].

Harrastuskerhojen ja urheiluseurojen rooli

Harrastuskerhot ja urheiluseurat tarjoavat nuorille mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyttä, mikä vähentää päihteiden käytön riskiä. Liikunta ja muut harrastukset tarjoavat positiivisia kokemuksia ja tavoitteita, jotka toimivat vaihtoehtona päihteiden käytölle. On tärkeää, että kerhot ja seurat ovat tietoisia päihdeongelmista ja tukevat päihteettömyyttä [10][11].

Hyvinvointialueiden nuorisopalvelut

Hyvinvointialueiden nuorisopalvelut voivat tarjota monenlaista tukea ja neuvontaa päihteettömyyden edistämiseksi, kuten neuvontaa, vertaistukea, psykologisia palveluja sekä erilaisia harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksia. Yhteistyö koulujen, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeää [6][11].

Aikuisten esimerkin huipputärkeä vaikutus

Kaikkien aikuisten esimerkillä on suuri vaikutus nuorten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Jos pappi on humalassa rippileirillä [12][13], joukkueen valmentaja jää kiinni rattijuopumuksesta [14] tai opettaja kännittelee luokkaretkellä [15] se lähettää nuorille erittäin huonoa viestiä.

Lähteet

 1. HealthyChildren.org. ”Drug Abuse Prevention Starts with Parents.” Viitattu 10.07.2024. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/Drug-Abuse-Prevention-Starts-with-Parents.aspx.
 2. Addiction Blog. ”How Can Parents Prevent Drug Abuse and Drug Use?” Viitattu 10.07.2024. https://alcohol.addictionblog.org/how-can-parents-prevent-drug-abuse-and-drug-use/.
 3. EHYT ry. ”Tunnetaidot Auttaat Lasta Tai Nuorta Kieltäytymään Päihteistä.” Viitattu 10.07.2024. https://ehyt.fi/tunnetaidot-auttavat-lasta-tai-nuorta-kieltaytymaan-paihteista/.
 4. THL. ”Lasten ja Nuorten Päihteiden Käyttö.” Viitattu 10.07.2024. https://thl.fi/fi/web/alkoholijahuumeet/ehkaiseva-paihtety-paihtety-webinaarit-kyselykyselykaavakkeet/vanhempien-paihteidenkayton-vaikutus-lapsen-hyvinvointiin-vanla.
 5. THL. ”Lasten ja Nuorten Päihdeongelmiin Puuttuminen.” Viitattu 10.07.2024. https://thl.fi/fi/web/alkoholijahuumeet/ehkaiseva-paihtety-paihtety-webinaarit-kyselykyselykaavakkeet/lasten-ja-nuorten-paiheongelmiin-puuttuminen.
 6. Kirkkoraamattu 1992.  Viitattu 10.07.2024. https://www.bible.com/fi/bible/330/EPH.5.18-20.FB92
 7. Suomen Evankelisluterilainen Kirkko. ”Lapsi- ja nuorisotyö.” Viitattu 10.07.2024. https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Lapsi–ja-nuorisoty%C3%B6.
 8. Iso Kirja. ”Fifteen-leirit.” Viitattu 10.07.2024. https://www.isokirja.fi/fifteen-leirit.
 9. Suomen Vapaakirkko. ”Nuorisotyö.” Viitattu 10.07.2024. https://www.svk.fi/nuorisotyo.
 10. Nuorten Päihdekasvatus ry. ”Lapseni Käyttää Päihteitä. Mitä Voin Tehdä?” Viitattu 10.07.2024. https://nuortenpaihdekasvatus.fi/lapseni-kayttaa-paihteita-mita-voin-tehda/.
 11. THL. ”Päihteiden Käyttö Lapsiperheissä.” Viitattu 10.07.2024. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/vanhemmuus/paihteiden-kaytto-lapsiperheissa.
 12. MTV Uutiset. ”Rippileiri keskeytetty Merikarvialla.” Viitattu 10.07.2024. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/rippileiri-keskeytetty-merikarvialla/7866636.
 13. Suomi24 Keskustelut. ”Jälleen riitelyä riparilla – pappi vaihtoon.” Viitattu 10.07.2024. https://keskustelu.suomi24.fi/t/16991717/jalleen-riitelya-riparilla—pappi-vaihtoon.
 14. Hämeen Sanomat. ”HPK:n B-junioreiden valmentaja kiinni rattijuopumuksesta.” Viitattu 10.07.2024. https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/hpkn-b-junioreiden-valmentaja-kiinni-rattijuopumuksesta-1645019/.
 15. STT. ”Opettaja Kännissä Luokkaretkellä – Nuorille Huono Esimerkki.” Viitattu 10.07.2024. https://www.stt.fi/opettaja-kannissa-luokkaretkella.
perttupulkkinen

Kestävänä pitämieni perusarvojen puolesta, yleensä myönteisessä sävyssä - silti joskus roiskaistenkin. Lähellä sielua "tarsolainen trilogia" usko, toivo ja rakkaus, sekä tahto, maalaisjärki ja huumori. Tunnistan riskin syyllistyä tekopyhyyteen tietyissä aiheissa, vaikka yritän välttää sitä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu