Ammatinharjoittajan arvonlisäverokannaksi 10 %

Ammatinharjoittaja harjoittaa ammattiaan itsenäisenä yrittäjänä sen sijaan että hän toimisi vaihtoehtoisesti jonkun työnantajan johdon ja valvonnan alla työsopimussuhteessa. Ammatinharjoittajan toimintaan ei sitoudu suuria pääomia, eikä muuta varallisuusarvoa kuin ammatinharjoittajan henkilökohtainen ammattitaito.

Ammatinharjoittajalla on huomattavasti heikompi sosiaaliturva Suomessa kuin vastaavaa työtä tekevällä työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä, jonka työnantaja suorittaa valtaosan työntekijänsä mm. työttömyys-, sairaspäiväraha- ja vanhempainpäivärahaetuisuuksista sekä eläkekertymästä, kun taas ammatinharjoittajat rahoittavat itse kokonaan mm. työttömyys-, sairaspäiväraha- ja vanhempainpäivärahaetuisuudet sekä eläkekertymänsä henkilökohtaisen ammatin harjoittamisesta saadusta tulostaan.

Yleinen arvonlisäverokanta 24 % muodostaa liian suuren osuuden ammatinharjoittajan palvelun kokonaishinnasta. Tämän ankaran arvonlisäverorasituksen seurannaisvaikutuksena ammatinharjoittajalle aiheutuu ylivaikea tilanne korottaa hänen palvelunsa, eli työnsä, hintaa, kun hinnankorotuksen päälle tulee aina 24 % arvonlisävero.

Työn hinnankorotuksen kokonaisvaikutus 24 % arvonlisäverorasituksen kera nousee asiakkaan, eli kuluttajan, näkökulmasta usein liian suureksi, ja se pienentää palveluiden kysyntää. Tämä tilanne voi johtaa ammatinharjoittajan toiminnan kannattavuuden pienenemiseen yleisen hintatason noustessa tilanteessa, jossa ammatinharjoittaja ei voi itse nostaa työnsä hintaa yleisen hintatason mukaiseksi, sillä hinnankorotuksen lisäksi kokonaishintaa korottaa vielä 24 % arvonlisävero.

Siten arvonlisäverorasitusta ei voida siirtää kokonaan kuluttajien maksettavaksi, joka on nimenomaan arvonlisäverolain tarkoitus, vaan 24 % arvolisävero jää osittain pienentämään ammatinharjoittajan toiminnan kannattavuutta. Tämä tilanne on erittäin epäoikeudenmukainen ja arvonlisäverolain vastainen, jonka perusteella arvonlisäverolakia on muutettava.

Lisäksi Suomessa pitäisi ihmisiä kannustaa itsensä työllistämiseen, ammatinharjoittamiseen, johon Suomen valtiokin voisi osallistua soveltamalla ammatinharjoittajien palveluihin pienempää arvonlisäverokantaa.

Ammatinharjoittajien, kuten esim. parturit, suutarit, räätälit, ompelijat, kosmetologit jne… tarjoaman palvelun arvonlisäverokanta tulee alentaa 24 %:sta 10 %:iin ko. palveluiden kysynnän kasvattamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

Ammatinharjoittajien arvonlisäverokannan alentaminen 10 %:iin vähentää arvonlisäveron tuottoa mutta arvonlisäverokannan alennus kasvattaisi ammatinharjoittajien palvelujen kysyntää, josta kerättävä 10 % arvonlisävero lisäisi verokertymää ja palautuisi tai vähentäisi valtion arvonlisäveron tuoton alkuperäistä menetystä.

Arvonlisäverokannan alennus rahoitettaisiin pienentämällä Suomen valtion menoja, jossa on huolehdittava, että säästöt kohdistetaan julkisen sektorin liian suureksi kasvaneeseen hallintoon, eli keskijohtoon ja asiantuntijatasoon, eikä palveluja meille tuottavaan ns. suorittavaan portaaseen. Lisäksi budjettiesityksen kehitysavusta voidaan säästää 600 milj. euroa sekä monista muista menoeristä.

Lisäksi arvonlisäverovelvollisuuden ns. vähäisen toiminnan, eli alv:n alarajaa, tulisi korottaa merkittävästi. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tulisi olla 40 000 euroa. Rahoitus voidaan hankkia myös kansainvälisten 100 MEUR suurinvestointien myötävaikutuksena muodostuvien uusien työpaikkojen palkkatuloihin kohdistuvista progressiivisien ansiotuloverojen kerryttämistä verotuloista.

Mikäli katsot oikeudenmukaiseksi ja arvonlisäverolain tarkoituksen mukaiseksi ammatinharjoittajien palveluihin kohdistuvan arvonlisäverokannan alentamisen 10 %:iin, ÄÄNESTÄ PETRI PULKKANEN 144.

Ks. lisää kansainvälisistä 100 MEUR suurinvestoinneista www.petripulkkanen.fi

Petri Pulkkanen
Espoo
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Olen 54-vuotias espoolainen perheen isä, yrittäjä ja asianajaja. Olen koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti ja merikapteeni.

Olen siinä mielessä harvinainen akateeminen, että olen työskennellyt koko aikuisikäni eri ammateissa eri tasoilla työelämässä ja suorittanut kaikki opiskeluni työni ohessa.

Minulla on yli 30 v työkokemus vastuullisista asiantuntija- ja esimiestehtävistä sisältäen 1 463 päivää meripalvelua suomalaisten ja ns. mukavuuslippulaivojen miehistö- ja kansipäällystössä. Olen ollut vuosikymmenien varrella, mm. Metso Oyj:n, KPMG Oy:n, Ernst & Young Oy:n, Finnlines Oyj, ESL-Shipping Oy:n, Neste Oy:n ja Alandia Tanker Companyn, palveluksessa. Viimeisen 10 v olen toiminut asianajajana omassa toimistossani.

Minulla on laaja elämänkokemus ja osaan asettua toisen ihmisen asemaan. Olen sosiaalinen ja käytännöllinen aikaansaaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu