Huolehdimmeko Suomessa ikääntyvistä tarpeeksi hyvin?

Huolehdimmeko Suomessa ikääntyvistä tarpeeksi hyvin?

Ikääntyvistä ihmisistä voi pitää hyvää huolta omissa kodeissaan ja laitoksissa, ja he voivat olla tyytyväisiä elämäänsä ja onnellisia. Valitettavan usein näin ei ole.

Vastaan ettemme pidä tarpeeksi hyvää huolta ikääntyvistä.

  1. Meillä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa huolehtimaan ikääntyneistä – ei kotona eikä laitoksissa
  2. Yksilöllistä moniammatillista tarvekartoitusta ei tehdä
  3. Vanhuksia ei hoideta heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan
  4. Teknologiaa ei käytetä apuna

Mitä pitäisi tehdä?

Me tarvitsemme lisää osaavia käsiä.

Koulutusmääriä on lisättävä, työvoimaa on hankittava myös ulkomailta, palkkarakenteen pitää muuttua siten, että osaamisesta, työn vaativuudesta ja rasittavuudesta maksetaan enemmän.

Kaikki alkaa ennakoivasti yksilöllisestä tilanteen ja tarpeiden kartoituksesta moniammatillisesti.

  1. Tutustutaan henkilön kokonaisvaltaiseen tilanteeseen ottaen huomioon asuminen, ympäristö, virikkeet ja harrastukset, erilaiset palvelut joita hän käyttää, sukulaiset, ystävät jne.
  2. Kirjataan toimintakykyä uhkaavat ongelmat ja sairaudet, joita tulee hoitaa
  3. Tarkistetaan lääkitys kokonaisvaltaisesti
  4. Kartoitetaan, miten mahdollisesti estetään, ettei toimintakyky laske. Kuntoutus ja erilaiset tukimuodot, teknologiset apuvälineet ja fyysiset apuvälineet
  5. Kartoitetaan miten saadaan henkilölle oikeanlaiset palvelut, tuki ja toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus ja miten tämä rahoitetaan

Jos toimitaan tuon kokonaisuuden mukaisesti ja saadaan nuo tarvittavat palvelut käyttöön, niin henkilö pystyy elämään täysipainoisempaa ja ihmisarvoisempaa elämää omassa kodissaan pitempään.

On olennaista, että reagoidaan nopeasti kun ollaan tilanteessa, ettei kotona asuminen enää ole mahdollista. Vielä olennaisempaa on, että löytyy oikean palvelurakenteen omaava paikka, joka tukee henkilöä ja hänen toimintakykynsä ylläpitämistä.

Eivät kaikki tarvitse kaikkia palveluita. Jos henkilö on fyysisesti toimintakykyinen, mutta muistisairauden takia tarvitsee 24 tuntia vuorokaudessa valvontaa ja tukea on palvelurakenne erilainen kuin vaikeasti liikuntakykyongelmaisen, mutta henkisesti vireän henkilön.

Me tarvitsemme monia erilaisia palvelukoteja, sillä jos palvelukodissa on saman palvelurakenteen edellyttämiä vanhuksia, on henkilökunnan helpompi hoitaa heitä ja osaaminen kumuloituu. Asukkaat voivat paremmin, henkilökunta on tyytyväisempää ja mahdollisesti jopa kustannukset laskevat.

 

Petri Turtiainen

Aluevaaliehdokas, Keski-Uusimaa, Kokoomus

0
Petri Turtiainen
Kokoomus Tuusula
Ehdolla aluevaaleissa

Koulutus: DI, tuotantoteknologia ja teollisuustalous
Laajat jatkokoulutukset johtamisesta, markkinoinnista, mediasuhteista ja myynnistä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mukaan lukien IMD Lausannessa.
Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus informaatioteknologian yrityksistä myynnin, markkinoinnin ja johtamisen osa-alueilla kattaen useimmat Euroopan maat. Viimeiset kaksikymmentä vuotta olen toiminut sosiaali- ja terveyssektorilla.

Olen toiminut hallituksessa useissa potilasjärjestöissä.
Harrastuksiini on kuulunut toimiminen Finnish Dance Organizationin (FDO) hallituksessa ja International Dance Organization (IDO) Street Dance Comiteessa.
Olen mukana kehittämässä ja tutkimassa aivovammakuntoutusta Helsingin yliopistossa.

Eläkkeellä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu