Vaalikoneiden perusteella kuntavaalit homo- ja Pride-myönteisten voittokulkua

Kuntavaalit on toimitettu ja uudet valtuustot valittu. Pride-viikon puitteissa on kiinnostavaa katsoa, mitä valituiksi tulleet ehdokkaat ovat vastanneet vaalikoneissa kysymyksiin, jotka koskevat samaa sukupuolta olevien avioliittoa ja siihen liittyviä oikeuksia sekä Pride-liputusta.

Seuraavassa, mahdollisimman ”epätilastotieteellisessä” tarkastelussa kohteena ovat Helsingin Sanomien vaalikoneen kysymys, joka koskee näkemystä tasa-arvoisesta avioliittolaista, sekä Uuden Suomen ja Ylen vaalikoneiden kysymys Pride-liputuksesta. Tarkoituksena oli selvittää, miten valituksi tulleet ovat vastanneet kumpaankin kysymykseen, ts. paljonko kukin vastausvaihtoehto on saanut valintoja. Koska kyseisistä asioista äänestettäessä ei tavallisesti sovelleta puoluekuria, vastausten jakautumisessa ei tarkastella puoluekohtaisia eroja.

Kaikkien kuntien tulosten selvittäminen olisi vaillinaisilla tietoteknisillä taidoillani ja “tukkimiehen kirjanpidolla” ollut aikaa vievää, joten tarkasteltaviksi on otettu Helsinki, missä itse olen äänioikeutettuna, sekä synnyin- ja lomanviettokaupunkini Mikkeli.

HS:n vaalikone / Helsinki

Helsingin kaupunginvaltuustoss a on 85 jäsentä. Vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneen kysymykseen 22/30 – On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla – valituksi tulleiden vastaukset jakautuivat seuraavasti:

Täysin samaa mieltä: 67
Osittain samaa mieltä: 3
Ei osaa sanoa: 4
Osittain eri mieltä: 6
Täysin eri mieltä: 5

HS:n vaalikone / Mikkeli

Mikkelin kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä. Vaalikoneeseen oli vastannut 39 valituksi tullutta, ja vastaukset samaan kysymykseen jakautuivat seuraavasti:

Täysin samaa mieltä: 21
Osittain samaa mieltä: 4
Ei osaa sanoa: 1
Osittain eri mieltä: 7
Täysin eri mieltä: 6

Vastauksista voidaan päätellä, että tasa-arvoisella avioliittolailla on vankka kannatus Suomessa. Pride-liputuksellakin on selkeä kannatus, vaikka sen suhteen mielipiteet jakautuvatkin enemmän, kuten jäljempänä olevista vastauksista voidaan nähdä.

US:n vaalikone / Helsinki

Vastaukset Uuden Suomen vaalikoneen kysymykseen 17 – Kannatan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta kunnassani – jakautuivat seuraavasti (83 valituksi tullutta oli vastannut):

Täysin samaa mieltä: 52
Samaa mieltä: 10
Neutraali: 7
Eri mieltä: 6
Täysin eri mieltä: 8

US:n vaalikone / Mikkeli

Mikkelissä (vastanneita 30) jakauma oli seuraava:

Täysin samaa mieltä: 11
Samaa mieltä: 2
Neutraali: 3
Eri mieltä: 6
Täysin eri mieltä: 8

Koska 21 valituksi tullutta ei ollut vastannut Uuden Suomen vaalikoneeseen, tarkastelin lisäksi Ylen vaalikonetta, jossa oli vastaava kysymys – 22/26: Kuntani pitää järjestää liputus Pride-tapahtuman kunniaksi. Ylen vaalikoneeseen oli vastannut 12 sellaista valituksi tullutta, jotka eivät olleet vastanneet Uuden Suomen vaalikoneeseen, ja heidän osaltaan jakauma oli seuraava:

Täysin samaa mieltä: 4
Jokseenkin samaa mieltä: 3
Jokseenkin eri mieltä: 2
Täysin eri mieltä: 3

(On huomattava, että Ylen vaalikoneessa ei ole vaihtoehtoa “ei osaa sanoa”.)

Uuden Suomen ja Ylen vaalikoneiden vastaukset yhdistämällä saadaan seuraavanlainen jakauma, jossa samaa mieltä olevat ovat hiukan voitolla:

Täysin samaa mieltä: 15 (11+4)
Samaa mieltä: 5 (2 + 3)
Neutraali: 3
Eri mieltä: 8 (6 + 2)
Täysin eri mieltä: 11 (8 + 3)

Helsingissä Priden kannatus oli täysin selkeää, ja Mikkelissä kannattajat olivat niukasti enemmistössä. Mainittakoon, että yksittäisistä vastausvaihtoehdoista vaihtoehto ”täysin samaa mieltä” oli Mikkelissä kuitenkin suosituin.

Valituiksi tulleista kunnallisvaaliehdokkaista ylivoimainen enemmistö kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia ja suuri enemmistö Pridea, ja otoksen pienuudesta huolimatta voidaan olettaa, että mielipiteet jakautuvat jokseenkin samalla tavalla koko kansan keskuudessa.

Kysymys tasa-arvoisesta avioliittolaista ei sinänsä liity kunnallisvaaleihin, sillä asia on eduskunnan päätettävissä ja päätös on tehtykin. Monet, niin vastustajat kuin kannattajatkin, ovat asiasta huomauttaneetkin vastauksissaan. Kysymykseen annettujen vastausten perusteella voidaan kuitenkin tehdä erilaisia päätelmiä valtuutettujen toimintaa ohjaavista periaatteista ja autetaan äänestäjiä valinnan tekemisessä. Sen sijaan päätös Pride-liputuksesta kuuluu kaupungin- ja kunnanvaltuustoille – korjatkaa, jos olen väärässä – ja kysymyksellä on siten paikkansa vaalikoneissa.

Suomi on menossa aina tasa-arvoisempaan suuntaan. Onkin aikanaan mielenkiintoista nähdä, millaisia vastauksia tulevissa vaalikoneissa annetaan ja vieläkö kysymys tasa-arvoisesta avioliittolaista otetaan mukaan.

HS:n vaalikone: https://www.vaalikone.fi/kunta2021/

US:n vaalikone: https://www.uusisuomi.fi/vaalikone2021#/

Ylen vaalikone: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021?lang=fi

+10
PetriFriari
Sitoutumaton Ulkomaat

Naimisissa, kaksi lasta. Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia, EU:ta, Suomen liittymistä Natoon ja yleisen asevelvollisuuden purkamista sekä varovaisesti ydinvoimaa. Vaikka olen sitoutumaton, sympatisoin vihreitä, demareita, ruotsalaisia, kokoomusta, keskustan liberaalisiipeä ja vasemmistoliittoa. Elämänuran löysin, kun peruskoulun pakkoruotsintunneilla huomasin, että kieltenopiskelu on hauskaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu