MOT: Hullut päivät kaivoksilla

Tänäinen MOT ohjelma vain vahvisti aikaisempia ajatuksiani Suomen kaivoksista.

Suomen kaivoslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110621 määrittelee seuraavaa;

”Kaivosluvan haltijan on maksettava kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen korvaus (louhintakorvaus).

1) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin
kaivosmineraalien lasketusta arvosta; sitä laskettaessa otetaan huomioon
malmin sisältämien hyödynnettyjen metallien keskiarvohinta vuoden
aikana ja muiden malmista hyödynnettyjen tuotteiden keskimääräinen arvo
vuoden aikana;”

 

Tämä on vain kymmenes- kahdeskymmenes osa siitä, mitä ulkomailla joudutaan maksamaan siitä, että saa kaivaa malmia maasta.

http://yle.fi/uutiset/professori_kaivoksista_suomi_myy_luonnonvaransa_muita_halvemmalla/6097442

Käytännössä näyttää siltä, että Suomi hyötyy todella vähän, jos pitkällä tähtäimellä ollenkaan kaivostoiminnasta.

 

Mielestäni louhintakorvaus tulisi välittömästi vähintäänkin kymmenkertaistaa, sekä antaa siitä saatu tuotto suoraan paikalliselle kunnalle kannettavaksi ja hyödynnettäväksi täysimääräisenä.

Lisäksi ehto kaivostoiminnan aloittamiselle, että jäljet on pakko siivota, kun toiminta loppuu.

Meillä ei ole mikään kiire antaa maaperämme metalleja nopeasti kaivettavaksi, koska metallien hintatrendi on pitkällä tähtäimellä vain nousemaan päin.

petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen Kokkolan kaupunginvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu