Ulkoministeriö ei kerro koko totuutta

Ulkoministeriön sivuilla:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=31355&contentlan=1&culture=fi-FI

On kerrottu Suomea koskevat päätökset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT). Siellä ei kuitenkaan ole kerrottu kaikkea, niinkuin voisi olettaa.

EITn omasta tietokannasta:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp

Voi hakea kaikki Suomea (Finland) koskevat päätökset vuodelta 2008, tulokseksi hakukone antaa yhdeksän kappaletta, kun taas aikaisemmin mainittu ulkoministeriön sivusto antaa vastaukseksi vain 5 kappaletta.

Kysyin ulkoministeriöstä mistä tämä epäsuhta saattaa johtua. Lainsäädäntösihteeri vastasikin minulle ja kertoi havaintoni olevan oikeita ja ongelman olevan vain heidän sivustonsa päivitysajankohdassa. Tämä on minusta kummallista, koska ulkoministeriön samaisella sivustolla on myös Suomen tänä vuonna saamat rangaistukset, jotka ovat siis viimevuotisia tuoreempia.

Oli syy mikä tahansa, niin aika löperöltä touhulta kuulostaa, että ehkä ainoana sivustona (en ole löytänyt muita, finlex on liian sekava) joka suomen kielellä tarjoaa näitä maamme kannalta epäedullisia päätöksiä, ei viitsi päivittää sivustoa ajan tasalle, tai parhaimmillaankin päivitys on valikoivaa.

Suomi saa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta päätöksiä asukasmäärään nähden verrannollisesti yhtä paljon kuin entiset itäblokin maat. Tämän voi itse kukin todeta sivulta:

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3F2BBA18-AC1F-496A-A23B-4F460191671C/0/Tableau_de_violations_2008_ENG.pdf

Siellä on tilastot viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Voimmekin taulukon pohjalta vetää sellaisen johtopäätöksen, että kuulumme oikeuskäytäntömme toimivuuden kannalta mm. Italian, Turkin, Bulgarian ja Romanian kaltaisten maiden joukkoon. Melko hienoa, vai mitä….

Mitenkähän oikeuslaitoksen meneillään oleva uudistus tulee muuttamaan näitä lukuja? Veikkaan että ei millään lailla. Lautamiesten määrää tiputettiin Suomessa seitsemästä kymmenestä aina neljään kymmeneen kappaleeseen sataa tuhatta asukasta kohden (70/100000 -> 40/100000 ***). Tästä säästyvät, oman arvioni mukaan viitisen miljoonaa, tuskin menevät uusien tuomareiden palkkaamiseen. Pelkään että ne käytetään muihin kuluihin ja entisten tuomareiden palkkojen kohentamiseen. Aika näyttää. Ammattituomareita Suomessa on tällä hetkellä 17 sataatuhatta asukasta kohden (17/100000 ***). Tämä suhdeluku jatkossa kertoo, menevätkö rahat aikuisten oikeasti asioiden kunnolla hoitamiseen vai menevätkö ne jälleen johonkin pohjattomaan kaivoon. Äkkiä voisi ainakin kuvitella, että jos ei ammattituomareiden määrä kasva, ja kun lautamiesten määrä melkein puolitettiin, niin miten laatu voi siinä sitten kasvaa?

 

(***  https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1041073&SecMode=1&DocId=1314568&Usage=2 sivu 254)

 

Muita Suomea ja itäblokin maita yhdistäviä tekijöitä oikeuslaitoksen suhteen voi tutkiskella itse kukin yllä tuossa mainitulta sivustolta.

petripartanen

Kiinnostuksen aiheet: projektinhallinta, aluepolitiikka, EU, hanketyö, työelämä, ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu