Ammattiliitot ovat tarpeellisia

Monilla ei ole oikeaa käsitystä ammattiliittojen tärkeydestä maassamme. Harvoille tulee mieleen, että liitot itse asiassa huolehtivat ihmisoikeuksista, Suomen kilpailukyvystä ja jopa verorahoista. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka monesti ajatellaan kuuluvaksi vain valtiolle.

Ihmisoikeuksista liitot huolehtivat, esimerkiksi valvoessaan ulkomaalaisen työvoiman käyttöä ja heidän palkkaustaan maassamme.

Yleensä joku ulkomaalaisista työntekijöistä ottaa yhteyttä liiton edustajiin. Ei ole helppoa olla ulkomaalainen työntekijä, joka haluaa itselle ja tovereillensa työehtosopimusten mukaisen palkan ja työolot.

Esimerkiksi rakennusliiton tietoon tullut tapaus. Siinä ulkomaalaisen oma kotitalo oli poltettu hänen omassa kotimaassaan kostona edunvalvonnasta, eli meidän työehtosopimusten mukaisten etujen ajamisesta omille työtovereille.

Maassamme tekee töitä siis rikollisia firmoja ulkomailta käsin, jotka haluavat vain riistää ulkomaalaisia työntekijöitä. Vastaavanlaisia rikollisia firmoja ei saatu pelkällä viranomaisvalvonnalla kiinni edes maamme ydinvoimalatyömaallakaan ilman ammattiliittojen valvontaa ja tukea.

Ammattiliittoja tulisikin käyttää apuna entistä enemmän, ja antaa heille lisää valvontaoikeuksia työmaiden valvonnassa.

Meidän tulisi huolehtia siitä, että ulkomailta maahamme palkattu/vuokrattu työntekijä saa samanlaista palkkaa kuin suomalainenkin työntekijä. Näin voimme pitää suomalaiset työntekijät töissä ja veronmaksajina. Ulkomaalaiset työntekijät voivat kiertää veronmaksamista maahamme erinäisillä tavoilla.

On karhunpalvelus palkata puolta halvemmalla ulkomaalainen työntekijä, jos samalla valtio joutuu maksamaan työttömyyskorvausta suomalaiselle työntekijälle. Jos tällaiseen toimintaan ei valtiotasolta puututa, niin se on käytännössä valtion taholta alipalkkauksen tukemista verovaroin.

Liitot ovat ulkomailla myös avustamassa ammattiyhdistysliikkeiden perustamisessa, jotta työolot ja palkat paranisivat myös siellä. Tämä voi herättää ihmetystä, mutta tosiasiassa se lisää epäsuorasti meidän kilpailukykyämme matalapalkkaisia maita vastaan. Eikä ole väärin tai moraalitonta, jos muissakin maissa työolot paranevat palkkauksen ohella.

Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Vielä toistaiseksi ammattiliittoihin kuuluu niin suuri osa työntekijöistä, että liitot voivat tehdä ns. yleissitovia sopimuksia. Yleissitovuus tuo myös liittoon kuulumattomillekin samat edut, jotka liitot ovat neuvotelleet liiton jäsenille.

Jos liittojen jäsenmäärät omilla aloillaan laskee n. 50% tuntumaan, niin silloin yleissitovuus kyseenalaistetaan. Monissa maissa on minimipalkkalaki, mutta Suomessa tämän asian huolehtivat yksinomaan ammattiliitot yleissitovuuden kautta.

Yleissitovuus on myös taannut Suomeen Euroopankin tasolla poikkeuksellisen rauhallisen työelämän. Se on ehdottomasti yksi Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyvaltti. Tilattu tavara tulee ajallaan, ja sitä asiakkaat ulkomailla arvostavat. Vastaavasti Suomen hyvinvointivaltio perustuu tällä hetkellä vientiteollisuuden verotuloihin. Työntekijä-, ja työnantajajärjestöjen välisten sopimuksien luoma työrauha on vientiteollisuusalalla tärkeää.

Ammattiliitot siis huolehtivat ihmisoikeuksista, Suomen kilpailukyvystä ja verorahoista.

On ehdottomasti koko Suomen etu, että ammattiliitot ovat, ja tulevat olemaan elimellisenä osana valtiota.

Miksi ihmeessä sitten ammattiliittoja, ja niiden toimintaa ei enää nykyään pidetä ”seksikkäinä” ja ”vetovoimaisina”? Onko kyse tiedon puutteesta vai tiedon vääristelystä?

0
petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen, SAK Kokkolan seudun paikallisjärjestön ja Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupungingvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja, Isä.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu