Korkeimman oikeuden tehtävä VS. KKO presidentin mielipidekirjoitus?

Mikä on korkeimman oikeuden tehtävä?

Suomen perustuslain mukaan:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

1 luku
Valtiojärjestyksen perusteet

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

9 luku
Lainkäyttö
98 §
Tuomioistuimet

Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet.

Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.

Tuomiovaltaa erikseen määrätyillä toimialoilla käyttävistä erityistuomioistuimista säädetään lailla.

Satunnaisten tuomioistuinten asettaminen on kielletty.

99 §
Ylimpien tuomioistuinten tehtävät

Ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hallintolainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus.

Ylimmät tuomioistuimet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan. Ne voivat tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.

Korkeimman oikeuden presidentti kirjoitti 5.11.2009 Helsingin Sanomien mielipidepalstalle kirjoituksen, jossa hän toteaa seuraavaa:

”Hovioikeuksien tehtävä on olla viimeinen oikeusaste muissa kuin suhteellisen harvinaisissa ennakkotapausasioissa. Valitusluvan epääminen KKO:ssa ei tarkoita, että hovioikeuden rakaisu, tai menettely vahvistetaan oikeaksi.”

On se hassua, kun näin maallikkotuomari ymmärtää perustuslain sanoman siten, että ylin tuomioistuin on KKO (PL 3§) ja että kaikki tuomioistuimet lajitellaan yleisiksi mahdollisuuksiksi (PL 98§), tai että jos KO ja HO sattuvat munaamaan, niin kyllä voi aina hakea KKO:n muuttamaan aikaisemmat päätökset (PL 99§).

Monihan tietää jo entuudestaan, että eihän se näin mene. Mutta veikkaampa, että suurimmalle osalle kansaa asia on tuntematon. Toisinsanoen, jos hovissa meni pieleen, niin pitäisi aloittaa asia uudelleen käräjiltä, mutta tämähän ei ole käytännössä juuri koskaan mahdollista. Onkin eräänlainen siunaus ollut Suomen kansalle tuo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, koska nyt ei ole enää pakko kenenkään tyytyä HO:lta tai KKO:lta saamaansa hylsyyn. Viimeaikojen liikehdinnät KKO:n taholta tuomioiden purkamisina EIT:n päätösten ansiosta, antavat aihetta odottaa parempaa huomista laintoteutumisen kannalta maassamme.

(J P Roos vastasi Pauliine Koskelolle omalla mielipidekirjoituksellaan 6.11.2009)

petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen Kokkolan kaupunginvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu