ILO:n 106. yleiskokous (osa 7)

Bahrain – C111 työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä

Bahrainin tapauksessa kotimaisia ja ulkomaisia työntekijöitä kohdellaan maan lainsäädännössä eri tavalla. Bahrainin tapauksessa tämä on erityisen merkityksellistä, koska C111 koskee syrjinnän kieltoa ja maan työvoimasta 77 prosenttia on siirtolaistyöläisiä. Tapauksessa huomion arvoista oli se, että alueen muut maat antoivat sanallista tukea ja kehuja, jotka eivät pidä paikkaansa. Jälkikäteen moititaan, että annettu päätös ei vastaa salissa käytyä keskustelua. Koska kaikissa oikeudenkäynneissä yleensäkin päätökseen vaikuttaa vain salissa annettu näyttö ja lausunnot, niin tämmöisissä tapauksissa, joissa sovitaan ”valkopyykkäyksestä” muiden maiden välillä, on tuomareilla tarkan punninnan paikka uskoako korupuheita vai kirjallisia faktoja. Jälkikäteen on käynytkin ilmi, että Lähi-idän mailla on erityinen sopimus keskinäisestä poliittisesta avunannosta ja ettei toisia vahingoiteta sisä – tai ulkopoliittisesti.

Bahrainin hallitus kertoi säätäneensä lakeja syrjinnän estämiseksi, mm. lain, jossa työntekijä saa vaihtaa työnantajaa ilman yhteisymmärrystä työnantajan kanssa, jos työnantaja käyttäytyy epäkunnioittavasti työntekijää kohtaan. Epäkunnioittavan käytöksen katsotaan kattavan myös työntekijöiden seksuaalisen häirinnän, mutta julkista sektoria kattavan lainsäädännön ei katsota kunnolla estävän seksuaalista häirintää. Maan hallitus on ratifioinut syrjinnän kieltävän C111:n jo vuonna 2012, mutta ei ole toimittanut raporttia ILO:lle sen toimivuudesta. Maata vaaditaan tarkentamaan ja yksilöimään mikä on syrjintää työelämää koskevassa lainsäädännössään, sekä myös miten C87 suhteen maassa on edetty.

Syrjinnän kiellossa on kyse ihmisarvojen kunnioituksesta ja mm. siitä ettei poliittisten mielipiteiden lausumisesta rangaista vaikka ne eroaisivatkin valtapolitiikasta. Maan hallitus ei ole toimittanut riittävää tietoa miesten ja naisten välisen tasa-arvon kehittymisestä, sekä rodun, värin, politiikan tai kansallisuuden ja sosiaalisten lähtökohtien syrjinnästä. Kafala-systeemistä luopumista tulee tehostaa ja pitää varoa, ettei lipsuta takaisin sen käyttämiseen. Yhtä työntekijöiden edustajaa ei päästetty tulemaan ILO:n kokoukseen. Hallituksen edustaja selitti tämän johtuvan hänen omista ongelmistaan lain kanssa, joka nyt vain ”sattui ilmenemään” vasta lentokentällä.

Syrjinnän kiellon noudattamatta jättäminen suosii tietenkin maan työnantajia, joka näkyi heidän kannanotossaan, jonka lausuminen aloitettiin Allahin nimessä. Heidän mielestään maa on suosittu muuttokohde ja työskentelymaa ja että työntekijöiden asema maassa on riittävä, koska vuosittain 3000 työntekijää vaihtaa työnantajaa uuden lainsäädännön avustuksella. Maan työntekijöiden mielestä ILO on paras demokratian ja työoikeuksien edistäjä maassa. Heidän mukaan myös järjestäytymisvapaudessa on ongelmia vaikka siinä onkin edetty. Maassa on työntekijöiden mukaan ulkomaalaisia työntekijöitä ruokateollisuudessa ja prostituutiossa, joille maksetaan vain ruokapalkkaa. Vastaavasti julkisella sektorilla on ulkomaalaisia työntekijöitä ilman kunnollista lainsäädännön tarjoamaa suojaa. Heikoin asema työnantajaan nähden on ulkomailta tulevilla naisilla, jotka ovat hyvin alttiita hyväksikäytölle. Maan rikoslaissa ei selkeästi kielletä seksuaalista häirintää julkisen sektorin työpaikoilla.

Alueen arabimaat kehuivat maan hallituksen toimia työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi, mutta poikkeuksen tässä teki Tunisia, jonka edustaja sanoi suoraan että hänkin voisi kertoa kuinka kukat kukkivat ja aurinko paistaa, mutta ei halua valehdella. Maassa on ratifioitu C111, mutta sillä ei ole voimaa, jos sitä ei viedä kansalliseen lakiin. Maassa on syrjintää miesten ja naisten välillä, kansalaisten ja uskonnon välillä, oman maan ja ulkomaalaisten työntekijöiden välillä, väkivaltaa erityisesti naisia kohtaan työnantajien taholta, ja nämä kaikki ihmisarvoa alentavat toimet ovat nähtävissä sosiaalisessa mediassa. Öljyn hinnan lasku on laitettu työntekijöiden maksettavaksi ja työntekijäliiton edustajaa ei päästetty ILO:n kokoukseen koska hän tuki vallankumousta maassa. Myös maan liiton edustaja kertoi kuinka työntekijöitä on irtisanottu rauhallisen lakon johdosta, eikä heitä ole sen jälkeen palkattu mihinkään. USA:n työntekijöiden mukaan Bahrainissa voi menettää kansalaisuuden, jolloin menettää sosiaaliturvatunnuksen ja työstä siihen mennessä maksetun eläkkeen. Yksi työntekijä oli menettänyt nämä 25 työvuoden jälkeen.

 

———————————–
Kaikki ILO-sopimukset
https://tem.fi/documents/1410877/2971009/ilo_yleissopimukset.pdf/995fef9…

 

 

Edit:
Blogisarjan osat 1-13

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240722-ilon-106-yleiskokous-osa-1/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240756-ilon-106-yleiskokous-osa-2/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240757-ilon-106-yleiskokous-osa-3/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240758-ilon-106-yleiskokous-osa-4/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240760-ilon-106-yleiskokous-osa-5/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240762-ilon-106-yleiskokous-osa-6/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240763-ilon-106-yleiskokous-osa-7/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240764-ilon-106-yleiskokous-osa-8/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240765-ilon-106-yleiskokous-osa-9/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240768-ilon-106-yleiskokous-osa-10/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240769-ilon-106-yleiskokous-osa-11/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240770-ilon-106-yleiskokous-osa-12/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/240771-ilon-106-yleiskokous-osa-13/

 

petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen Kokkolan kaupunginvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu