Jo etukäteen vanhentunut hybridiareena Kokkolaan

Tänäisessä Kokkolan kaupunginvaltuuston kokouksessa sain vastauksen kahteen aiemmin tekemääni valtuustoaloitteeseen. Riippumatta siitä, mitä media huomenna kirjoittaa kokouksesta, niin kokouksen suurin päätös koski hybridiareenaa ja sen rakentamista.

Aloite 1

Ensimmäinen vastaus annettiin aloitteeseen, jossa esitin että kaupunki: 1. Kaupunki ottaa hiilineutraalisuuden huomioon strategiassaan ja kaikessa käytännön toiminnassaan (energia, hankinnat, kaavoitus- ja maapolitiikka, talous ja elinvoima). 2. Tekee selkeän esitteen kuntalaisille miten heidän arjessaan työ vähähiilisyyden eteen tulee näkymään. 3. Pyrkii HINKU-verkoston jäseneksi (1).

Aloitteeseen vastattiin mielestäni huonosti (2), joten esitin tämän aloitteen palauttamista uudelleen käsittelyyn ja esitys sai kannatuksen. Perustelin palautusta seuraavalla tavalla:

Aloitteen kohdassa 1. Esitin että kaupunki ottaisi hiilineutraaliuden huomioon strategiassaan, mutta strategia ei ole vielä valmis, vaikka se tällä hetkellä olemassa olevassa strategialuonnoksessa lukeekin. Aloitteeseen ei siis tältä osin käytännössä voi vastausta perustella strategialuonnoksella, ennen kuin strategia on lopullisesti hyväksytty ja valmis.

Aloitteen kohdassa 2. vaadittuun esitteeseen kuntalaisille ilmastonmuutosta koskien ei tässä ole edes annettu vastausta.

Aloitteen kohta 3. Koskien HINKU-kunnaksi pyrkimistä. Strategialuonnoksessa kyllä lukee HINKU-kunnaksi pyrkiminen, mutta edelleen, strategia ei ole vielä valmis, joten en hyväksy vastaukseksi sitä, että keskeneräisissä asiakirjoissa, joita ei ole missään hyväksytty, lukee jotain epämääräistä tähän suuntaan.

Vastauksesta kokonaisuudessaan kyllä paistaa läpi huoli siitä, että aloitteen esittämiin asioihin ei olisi resursseja. Arvoisat valtuutetut, jos näitä resursseja ei tule olemaan, niin strategialuonnoksessa ja aloitteessa mainitut asiatkaan eivät tule toteutumaan.

Meidän tulee palauttaa tämä aloite uudelleen käsittelyyn. Vastaus on vaillinainen, koska siinä viitataan asioihin, jotka eivät ole vielä toteutuneet tai muuten hyväksytty valmiiksi.

Tämän jälkeen äänestettiin ja palautusesitykseni voitti, jolloin aloite menee uudelleen valmisteluun.

Aloite 2

Mutta koko kokouksen suurin asia koski toista valtuustoaloitettani (3), jonka kohdassa 2. esitin että kaupungin suuri hybridiareena-investointi rakennettaisi ympäristömerkillä. Saamassani vastauksessa (4) kaupunki ilmoittaa, että areena rakennetaan energiatehokkaaksi, mutta että sille ei aiotakaan hakea ympäristömerkkiä, eli ympäristösertifikaattia. Vastaus ei tyydyttänyt minua, joten esitin tämänkin aloitteen palauttamista seuraavilla perusteluilla:

Aloitteen kohta 1.

Vastauksessa kerrotaan, että tähän pitää olla työryhmä, johon ei ole varattu resursseja. Vastauksessa käy myös ilmi, että tässä työryhmässä ei tarvitse olla kuin yksi kaupungin edustaja.

Tämän lisäksi reilun kaupan sivuilla lukee: ”Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä heti, sillä arvonimi perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: kaupunkia voi muuttaa kestävämmäksi asteittain.”

” Reilun kaupan kuntien kannatustyöryhmän jäsenet saavat raportointilomakkeen täytettäväkseen Reilu kauppa ry:ltä loppuvuodesta. Raportointiaikaa on neljä kuukautta eli raportoitavasta vuodesta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun.”

Ja nyt kaupunki vastaa reilun kaupan aloitteeseen, että sen satojen miljoonien vuosittaisesta rahaliikenteestä ja yli kahdesta tuhannesta työntekijästä ei liikene yhtä henkilöresurssia edes yhteen tämmöiseen työryhmäkokoukseen vuodessa. Ei kuulosta uskottavalta.

 

Aloitteen kohta 2.

Vastauksessa kerrotaan ja kuvaillaan kuinka energiatehokkaaksi urheilupuisto aiotaan rakentaa, mutta ymmärrän vastauksen niin, että sitä ei aiotakaan ympäristösertifioida tai edes rakentaa Hybridiareenaa ympäristömerkillä, kuten esimerkiksi joutsenmerkillä tai EU:n ympäristömerkillä.

Aloitteessani kerroin jo esimerkin Jyväskylän rallista, joka pyrkii hiilineutraaliksi tapahtumaksi vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi

Tämän lisäksi globaalin Association of Sport Performance Centres (ASPC) -järjestön puheenjohtaja, Olympiavoittaja, Olympiakomitean hallituksen jäsen ja Kuortaneen valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus toteaa 30.11.2021 seuraavaa:

”Korjuksen visiona on myös tuoda urheiluteollisuus eturintamaan ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisijana. – Kestävän kehityksen on oltava ensisijalla kaikessa toiminnassamme ja urheilun on keksittävä energiatehokkaita ratkaisuja kaikilla sen osa-alueilla. On löydettävä ympäristöystävällisiä tapoja laajentaa ja vahvistaa urheiluliiketoimintaa ja ryhdyttävä soihdunkantajaksi näiden arvojen esille tuomisessa”

Arvoisat valtuutetut, jos vähänkään luotamme Korjuksen sanoihin, niin ympäristömerkin hankkiminen hybridiareena-kokonaisuuteen tulee olla tärkeimpiä päämääriä koko hankkeessa.

Se nimittäin takaa sen, että me voimme saada tänne maailmantason tapahtumia helpommin kuin muut.  Emmekö me tätä aluetta rakenna juuri sen vuoksi, että tänne saataisi niitä maailmanluokan tapahtumia? Haluammeko me todellakin rakentaa jo uutta vanhentuneella mallilla joka palvelee meitä kymmeniä vuosia, mutta ei kelpaa tulevaisuuden tapahtumille enää kymmenen vuoden päästä?

 

Aloitteen kohta 3.

Ymmärrän näkökulman, että voimme itsekin seurata hankintojemme vastuullisuutta ja tietenkin tuotteen pitää vastata ostotarkoitusta.

Mutta eikö se vain vähentäisi tätä aiottua seurantabyrokratiaa, jos vain hankimme suoraan tuotteen tai palvelun jolla on jo valmiiksi edes jonkinlainen ympäristömerkki, vaikka nyt sitten tämä joutsenmerkki.

Hankintojen vastuullisuuden korostaminen on asia, joka vain nousee tulevina vuosina exponentiaalisesti. Valmisteilla oleva strategiakin tehdään usean vuoden ajaksi, ja ilman kirjausta hankintojen joutsenmerkistä tai muista ympäristömerkeistä strategia on vanha ennen kuin tämä valtuustokausi päättyy. Siihen valtuustolla toki on oikeus, tehdä vanhentuneita päätöksiä.

Esitän, että kaupunki aloitteen mukaisesti alkaa seuraamaan montako prosenttia kaupungin hankinnoista täyttää joutsenmerkin tai reilun kaupan kriteerit. Kun ostaja tätä vaatii, niin kyllä myyjä kertoo onko tuotteella sellaista. Ei tämä normaaliin kaupankäyntiin tuo yhtään enempää byrokratiaa eikä aloitteen tämä kohta kolme vaadi mitään lisäresursseja.

Pohdinta

Maan hallituksen tavoite on ilmastoneutraalius vuonna 2035. Suomi kuitenkin muodostuu maakunnista ja kunnista, jotka tätä maata käytännön työssään rakentavat ja niiden asukkaista jotka palveluita käyttävät. Maan hiilineutraaliustavoite tulee siis väkisinkin valumaan alaspäin kuntien tehtäväksi ja toteutettavaksi. Me olemme tässä jo nyt jälkijunassa verrattuna meitä isompiin kuntiin ja jopa moneen pienempäänkin kuntaan.

Urheilujärjestöjen ja tapahtumajärjestäjien pyrkimys oman toimintansa hiilineutraalisuuteen kertovat siitä, mitä tapahtumanjärjestäjät jo lähitulevaisuudessa haluavat tapahtumapaikoilta. Tulevaisuudessa tapahtumajärjestäjä joutuu hiilineutraloimaan tapahtumansa, jolloin he luonnollisesti haluavat valita tapahtumapaikaksi sellaisen paikan, jolla on energiatehokkuudesta ja eettisyydestä sertifikaatit kunnossa.

Ilman sertifikaatteja ja todistuksia mitään ei ole olemassa. Siinä ei auta, vaikka pienen kylän kyläpäällikkö kuinka vakuuttaisi urheilutalonsa energiatehokkuutta. Sitä kun ei ole olemassakaan ilman sertifiointia. Tämän vuoden suurin poliittinen päätös Kokkolassa tapahtumajärjestämisen tulevaisuutta koskien tuli siis tänään – Kaupunginvaltuusto haluaa rakentaa meitä kymmeniä vuosia palvelevan urheilupuiston, joka on vanhentunut jo pian valmistumisensa jälkeen.

Palataan tähän asiaan 2030-luvulla, ja voivotellaan tänään menetettyä mahdollisuutta olla ensimmäinen tapahtumajärjestäjille ilmastoneutraali ja kestävää kehitystä edustava tapahtumapaikka Suomessa.

 

  1. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/valtuustoaloite-kokkolan-kaupunginvaltuustossa-16-08-2021/
  2. http://kokkola.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20216207-23
  3. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petripartanen/valtuustoaloite-11-10-2021-kokkola-reilun-kaupan-kunnaksi-ja-hybridiareena-rakennettava-ymparistomerkilla/
  4. http://kokkola.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20216207-25
0
petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen, SAK Kokkolan seudun paikallisjärjestön ja Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupungingvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja, Isä.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu