Kaupunginvaltuustoaloite Kokkolassa 18.11.2019

Kiitos lisäkseni yhdeksälle kunnanvaltuutetulle, jotka allekirjoittivat tämän minun tekemäni valtuustoaloitteen!🤩
Aloite lähetettiin tämänpäiväisessä valtuuston kokouksessa eteenpäin kohti virkakoneiston syövereitä.

Avainsanat ovat #YK #kestäväkehitys #globalcompact #UN #yritysvastuu #yhteiskuntavastuu


Kokkola osallistujaksi YK:n yritysvastuualoitteeseen

UN Global Compact on YK:n pääsihteerin vuonna 2000 perustama yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on saada yritykset yhdessä YK-järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, toimimaan yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä ja vastuullisella tavalla. Suomi valtiona on ollut tässä vuodesta 2008 alkaen. Tähtäimenä on sama tavoite kuin mihin valtiot ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteissa, tässä sitoutetaan myös yksittäiset yritykset niihin tavoitteisiin. Hankkeen perusarvot nojaavat mm. ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön, kestävään kehitykseen ja korruption vastaiseen toimintaan.

Mukaan tähän voivat liittyä yritysten lisäksi myös kaupungit, julkisomisteiset liikelaitokset tai kuntayhtymät. Kaupunkien ongelmia ovat mm. urbanisaation aiheuttamat lieveilmiöt, joita Suomessakin maaseudulla kärsitään. SOITEn säästöjen kautta tämä on myös meidänkin ongelma. Omistamamme Kokkolan satama on jo nyt mukana Greenport-järjestössä, jonka tehtävä on edistää kestävää kehitystä satamissa. YK:n yritysvastuualoiteessa on yli 10 000 yritystä maailmanlaajuisesti. Suomesta 84 yritystä, 1 järjestö ja määrä kasvaa koko ajan, koska muissa Pohjoismaissa on meitä enemmän sitoutuneita tahoja. KIP-alueen kansainvälisistä emokonserneista ainakin 2 on mukana. Mukana on maailmanlaajuisesti myös lähes tuhat koulua, yliopistoa ja julkisen sektorin organisaatiota. Tämän lisäksi 114 kaupunkia ympäri maailmaa, mutta ei yhtään Suomesta.

Suomessa on tämän asian ympärille rakennettu rekisteröity yhdistys yrityksille ja yhteisöille, jota hallinnoi kansainvälinen keskuskauppakamari. https://www.icc.fi/global-compact-verkosto-suomeen/

Olisi hienoa olla ensimmäinen Suomalainen kaupunki, tai jonkin ensimmäisen Suomalaisen julkisomisteisen tahon kotikaupunki tässä asiassa. Positiivinen julkisuus tämän trendikkään aihepiirin ympärillä olisi taattu, ja voisimme luoda itsellemme uutta imagoa mm. kestävän kehityksen suhteen. Tästä ei olisi ainakaan haittaa, jos haluamme pitää yllä haaveita litiumin ympärille nousevasta taloudellisesta toimeliaisuudesta. Uskon myös, että nämä YKn 2030 tavoitteet valuvat pikkuhiljaa myös kansalliseen lainsäädäntöön, joten ei olisi pahitteeksi tutustua niihin ja olla niissä mukana jo etukäteen.

Kansainvälisessä kaupassa ei pärjää enää viimevuosikymmenten markkinataktiikoilla. Kokkola ei voi olla välittämättä siitä kehityksestä mitä maailmalla näiden asioiden tiimoilta tapahtuu, koska merkittävä osa kaupungin toimeentulosta tulee alueen kansainvälisistä yrityksistä joita nämä asiat koskevat suoraan. Siksi osa yrityksistä onkin jo mukana tässä asiassa.

Minä esitän, että Kokkolan kaupunki tutustuu tähän aihekokonaisuuteen, ja selvittää voisimmeko olla tässä mukana kaupunkina, tai voisiko esimerkiksi satama tai joku muu liikelaitos olla tässä mukana. Tämä ei voi olla mahdottoman suuritöinen tai kallis asia, jos siinä on mukana noin tuhannen asukkaan kaupunkejakin.

Yritykset:                                                                    Kaupungit:
https://www.unglobalcompact.org/                    https://citiesprogramme.org/

 

0
petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen, SAK Kokkolan seudun paikallisjärjestön ja Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupungingvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja, Isä.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu