Puhe Teollisuusliiton valtuustossa 30.05.2022

Haluan kiittää Teollisuusliittoa liittyen ulostuloihin Ukrainan kriisiä ja turvallisuuspolitiikkaa koskien. Olen joskus ennenkin täällä todennut, ja totean sen nyt uudelleenkin – Harvainvaltaisissa ja autoritäärisissä valtioissa ei ammattiyhdistysliike ole koskaan historian saatossa, tai tänä päivänäkään, voinut hyvin, tai ei ole voinut toimia vapaasti. Valko-Venäjällä tapahtuneet ammattiyhdistysliikkeen aktiivien pidätykset ovat tästä viimeisimpiä esimerkkejä.

On aivan oikein, että ammattiyhdistysliike Suomessa ja koko Euroopassa asemoi itsensä autoritaarisia hallintoja vastaan, koska ne ovat ideologisessakin mielessä toistensa vastinparit. Me haluamme yhdenvertaisia lähtökohtia, kun taas he sitä eivät halua.

Tässä yhteydessä meidän ja koko Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen tulee jatkaa ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapausten tuomista esille. Kaikki ihmiset ymmärtävät mitä oikeudenmukaisuus ja epäoikeudenmukaisuus tarkoittavat. Se on meihin sisäänrakennettu.

Työntekijöiden hyväksikäyttötapauksien mukana tuoman julkisuuden yhteydessä meidän on helpompi kertoa mitä me teemme, ja MIKSI me sitä teemme. Työehdoista neuvottelemisessakin kun on kyse oikeudenmukaisuuden tunteesta koskien tulonjakoa työpaikoilla, sekä viimekädessä koko yhteiskunnassa. Tämä voisi olla jopa yksi meidän eduskuntavaaliteemoistamme.

Olen pohtinut myös julkisen alan palkankorotusneuvotteluita ja niiden ympärillä olevaa keskustelua. Puheenjohtajistomme sanoin ihmettelen ääneen sitä, että kuka haluaa työmarkkinakierroksen avaajaksi, jos toinen saa ilman omaa vaivannäköä avaajan korotukset, ja sitten tämän lisäksi vielä jotain sen päälle. Aloittakoon eniten äänessä olevat liittokierroksen, jotta me voimme sitten valtakunnansovittelijan kanssa sopia että me otamme sen, ja sitten jotain vielä sen päälle. Ja jos maan hallitustakin painostamalla voi saada rahaa, niin tehdään mekin sitten niin. Ei tarvitsisi neuvotella kun rahaa ropisisi ilman lakkojakin.

Tämän lisäksi työmarkkinat näyttävät menevän liittokohtaisista pienempään toimialakohtaiseen suuntaan, ja tämän lisäksi vielä lyhytsyklisempään suuntaan. Tämä tulee vääjäämättä lisäämään työtaisteluiden määrää. Jatkossa on jatkuvasti joku työehtosopimus vanhentumassa ja siihen liittyvät lailliset työtaistelut menossa. Kenties jopa poliittiset työtaistelut maan hallitusta vastaan, jos silläkin keinolla voi saada rahaa. Nämä tulevat lisäämään yhteiskunnallista epävakautta ja siten heikentämään ennustettavuutta yritysten silmissä. Tällä sitten tullaankin jo lähiaikoina jälleen perustelemaan oikeiston ja työnantajien taholta lakko-oikeuden rajoittamista.

Poliitikot ovat jatkossakin halukkaita sorkkimaan meidän palkkojamme, mutta ei todellakaan palkkoja korottavalla tavalla. Hyvät toverit, ei se mitenkään KIKY:yn loppunut. Ei todellakaan. Tämän osoittaa vihreän liiton työryhmän valmisteleman, mutta onneksi kaatuneen, esityksen sunnuntailisien poistamisesta. Ja nimenomaan siten, että he olisivat vaatineet työmarkkinajärjestöjen sopivan sen poistosta.

Siis tämähän ei olisi mekaaniselta rakenteeltaan mitenkään poikennut KIKY:stä. Oikeistopoliitikot saavat päähänsä ajatuksen jostakin työntekijöiden edun poistamisesta, antavat sen poistamisen tehtäväksi työmarkkinajärjestöille ennalta päätetyllä lopputuloksella, ja sitten voidaan jälkikäteen sanoa, että ”tehän itse sovitte sen”.

No viimeistään tästähän me nyt jatkossa tiedämme, ettei vihreä liitto nimestään huolimatta ole ammattiliitto. Ellei se sitten ole työnantajien sellainen.

Tästä huolimatta meidän tulee itse myös puhua ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista meidän omiin työpaikkoihimme. SAK:n mukaan tällä hetkellä Suomen ilmastopolitiikkaa on tehty liian työnantajavetoisesti ja tämä on ongelma. Tässä meidän vientiteollisuusalojen johtavana ammattiliittona tulee olla aloitteellisempia kuin poliittiset puolueet, jotta koko ammattiyhdistysliikkeen ääni tulee kuulluksi. Ja olemmehan me, kunhan vain suumme avaamme, koska me työpaikoilla parhaiten tiedämme mitä siellä tehdään.

Minä väitän, että jo nyt monta vuotta sitten kaikki suuret ja keskisuuret yritykset ovat lähes 100%:sti laskeneet jokaisen investointinsa hiilidioksiditaseen, ja pohtineet investoinnin kannattavuutta sen suhteen. Niiden on pakko tehdä tämä, koska investointien poistot lasketaan useammalle vuodelle, jolloin pyritään ennakoimaan myös tulevat lait ja velvollisuudet tähän liittyen. Se suurempi firma joka ei näin ole tehnyt, on jo nyt tänä päivänä, Venäjän fossiilisten polttoaineiden tämän hetkisten, ja vielä tulevien pakotteiden vuoksi keltaisessa liemessä.

Me tiedämme jo nyt, että Ukrainan sota tulee kiihdyttämään Euroopan pyrkimistä irti kaikista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman nopeasti. Näin ollen investointeja yrityksissä mietitään vielä entistäkin tarkemmin sen hiilidioksiditaseen kautta. Tiedän monia mielenkiitoisia tarinoita miten meidän jäsenistömme työpaikoilla tätä työtä tehdään, mutta tietävätkö meidän jäsenemme, tai tietääkö sitä Teollisuusliitto?

Liiton tuleekin tehdä selvitys tästä asiasta, ja luoda sen pohjalta useamman kirjoituksen pysyvä kirjoitussarja Tekijä-lehteen miten meidän työpaikoillamme ilmastonmuutos vaikuttaa investointeihin, työntekijöiden koulutukseen, työpaikkojen syntymiseen ja poistumiseen. Kun me itse kerromme tästä, eli miten ilmastonmuutosta ehkäisevät investoinnit ovat välttämättömiä omien työpaikkojemme säilymiselle tulevaisuudessa, niin tällä voimme vastata omalta osaltamme hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen, jota me Suomalaiset kohtaamme -kiihtyvään tahtiin.

Yksi osa kun tätä valtioiden harrastamaa hybridivaikuttamista, sekä fossiilisen teollisuuden tekemää informaatiovaikuttamista, on jo pitkään ollut arvostella Läntisen maailman irti pyrkimistä fossiilisista polttoaineista ja tämän toiminnan pohjana toimivaa tieteellistä tutkimusta.

Tässäkin asiassa vastakkain ovat despoottien harvainvaltaisesti ja autoritäärisesti johdetut valtiot öljyoligarkeineen ja öljysheikkeineen, vastaan demokraattisesti johdetut Länsimaat, jotka ovat olleet primus moottoreina kansainvälisissä sopimuksissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tässä on sama kansainvälinen vastakkainasettelu, kuin mikä Ukrainan sodassakin on nähtävissä. Juuri siksikin, Valko-Venäjänkin esimerkkien vuoksi, meidän tulee ottaa tämä asiaksemme ja olla osa vapaata ja parempaa maailmaa. Osa tulevaisuutta, jossa kaikki on lopulta paremmin. Tämä ei ole pelkästään yksi projekti, vaan tämän tulee olla meidän tehtävä.

 

0
petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen, SAK Kokkolan seudun paikallisjärjestön ja Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupungingvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja, Isä.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu