Valtuustoaloite 07.03.2022 Kokkolan kaupunginvaltuustossa – Hiilikompensaatiometsitystä Kokkolaan.

Valtion hiilineutraaliustavoite on vuodessa 2035. On kuitenkin kohtalaisen selvää, että tuonkin ajan jälkeen käytetään fossiilisia polttoaineita. Tämä luo monille eri toimijoille paineita kompensoida näitä fossiilisten polttoaineiden mukanaan tuomia CO2-päästöjä imagosyiden lisäksi myös muilla mahdollisilla syillä, joita emme vielä voi edes arvata. Selvää kuitenkin on, että tarve CO2-päästöjen kompensoimiselle on myös tuon ajankohdan jälkeen. Tätä tarvetta voi olla kenellä tahansa – Tapahtumien järjestäjillä, teollisuudella, yrityksillä, jopa yksittäisillä ihmisillä. Jo lähitulevaisuudessa on tapahtumanjärjestäjälle ja yrittäjälle voi olla merkittäväkin markkinointivaltti, jos hän voi kertoa, että tämän yrityksen palvelut on päästökompensoitu, tai että tämä tapahtuma ei aiheuta CO2 päästöjä.

Jo nyt on olemassa erilaisia keinoja kompensoida hiilipäästöjä. Maa ja metsätalousministeriön tekemä esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista (1) luetteli 16 kappaletta erilaisia kotimaisia toimijoita, jotka tarjoavat hiilikompensaatiohankkeita. Näissä hankkeissa tehdään mm. turvealueiden metsitystä, kivennäis- ja turvemaiden lannoitusta, peltoheittojen metsitystä, biohiilin lisäämistä maaperään, joutomaiden metsitystä, jättö- ja hukkamaiden metsitystä.

Näissä hankkeissa kuitenkin niin sanottu hyöty, esimerkiksi metsä, menee muualle. Miksi emme voisi itse tarjota suoraan omilta mailtamme tapahtumanjärjestäjille ja yrittäjille mahdollisuuksia tehdä tätä päästökompensointia? Kaupungin uudessa metsäohjelmassa 2022-2031 ilmastonmuutos on jo mainittu, sekä myös siihen varautuminen. Kaupunki joutuu ottamaan joka tapauksessa kantaa kaikenlaisten jättö- ja hukkamaiden hiilitaseeseen.

Metsittäminen maksaa. Tämän lisäksi mikä tahansa maaperä ei sellaisenaan välttämättä edes sovellu metsittämiseen ilman että sitä jollakin tavalla muokataan. Metsittämisen hinta siis riippuu siis paljon myös käytettävissä olevasta maaperästäkin. Eikö olisi varsiin järkevää ja resurssiviisasta esimerkiksi tarjota näiden alueiden metsittämistä niille, joilla on tarpeita kompensoida omia päästöjään?

Yksi esimerkki tapahtumanjärjestäjien päästökompensaatioiden tarpeista on Jyväskylän rallin tapahtuman järjestäjien tavoite olla hiilineutraali tapahtuma vuoteen 2030 mennessä (2). Käytännössä päästöjen kompensoinnin tarve koskeekin lähes aina joko tuotteen, toiminnan tai työmatkojen päästöjä.

Päästökompensaatioiden toteutumisen seuranta ei myöskään ole itsestään selvää. Jos ostat päästökompensaation esimerkiksi toiselta puolelta maapalloa, et ehkä koskaan tiedä onko toiminta kestävällä ja rehellisellä pohjalla, koska huonojakin esimerkkejä on jo olemassa. Paikallisuus tässäkin asiassa tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käydä tässä kaupungin mailla varmistamassa, että ”tässä se minun päästökompensaatiometsäni kasvaa”. Huonoja ja hyviä esimerkkejä, sekä päästöjä kompensoivien erilaisten tahojen toimintamenetelmiä onkin tutkinut mm. Finnwatch raportissaan ”anekauppaa vai ilmastotekoja” (3).

Kokkolan kaupungilla on varmasti muodostunut uutta metsäohjelmaa tehtäessä näkemys siitä, mitä ja minkälaisia alueita hiilensidontaan voitaisi käyttää. Jos meillä on iso tämmöinen yhtenäinen alue, niin se voitaisi nimetä esimerkiksi ilmastopuistoksi, ja tehdä siitä todennäköisesti Suomen ensimmäinen sellainen.

Vaihtoehtona ”ilmastopuistolle” olisi ns. ”rakennuspuumetsä”, jonka puuston käyttö tulevaisuudessa rajataan käytettäväksi vain rakentamiseen tai kulutushyödykkeiden tekemiseen. Näin puun hiili sidottaisi jopa puun kaatamisenkin jälkeen pitkäksi aikaa pois ilmakehästä. Ja jos kestävyysajattelua vielä jalostaa, niin näistä samoista puista voisimme tulevaisuudessa jopa rakentaa meidän omat koulumme.

 

Esitänkin että:

  1. Kokkolan kaupunki aloittaa selvittämään ja kartoittamaan alueita joissa, ilmastopuiston ja rakentamispuumetsän kaltaista ajattelua voitaisi toteuttaa käytännössä.
  2. Perustaa ilmastopuiston ja/tai rakennuspuumetsän/-metsiä.
  3. Näiden metsä- tai puistoalueiden rajautuessa naapurikuntiin, pyydämme tähän mukaan myös naapurikunnan.
  4. Hybridiareenalla tapahtuvien tapahtumien lisäksi kaikki Kokkolassa ja myös lähialueilla oleva tapahtumateollisuus tehdään tietoiseksi siitä, miten he voivat kompensoida tapahtumiensa päästöjä istuttamalla puita meidän ilmastopuistoomme, tai vaihtoehtoisesti meidän rakennuspuumetsiimme.
  5. Kokkolan kaupunki tekee tällä hetkellä parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla uskottavan päästökompensaatiomittariston, jossa voidaan minkä tahansa tapahtuman järjestäjälle osoittaa osallistujamäärän perusteella joku keskiarvo tapahtuman päästöistä, sekä myös arvio osallistujien päästöistä, jotka aiheutuvat matkustamisesta tapahtumapaikalle. Mittaristo voi esimerkiksi osoittaa suoraan montako puuta tulee istuttaa tapahtumanpäästöjen kompensoimiseksi, tai jotain muuta vastaavaa.
  6. Sertifioi mahdollisimman kunnianhimoisesti ja uskottavasti tämän aloitteen mukaisen toiminnan kaikin soveltuvin osin.

 

 

Lähteet

1) Maa- ja metsätalousministeriö. 2021. ESISELVITYS MAANKÄYTTÖSEKTORIN HIILIKOMPENSAATIOHANKKEISTA. https://mmm.fi/documents/1410837/22876822/Esiselvitys+maank%C3%A4ytt%C3%B6sektorin+hiilikompensaatiohankkeista_julkaistava+raporttiversio_27.1.2021.pdf/485cb89f-6c7a-b1a8-bb88-200021861238/Esiselvitys+maank%C3%A4ytt%C3%B6sektorin+hiilikompensaatiohankkeista_julkaistava+raporttiversio_27.1.2021.pdf?t=1611824118664

2) 2021. Suomen MM-ralli 70 vuotta – aloittaa hiilijalanjäljen kompensoinnin.

https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/suomen-mm-ralli-70-vuotta-aloittaa-hiilijalanjaljen-kompensoinnin/

3) 2021. Anekauppaa vai ilmastotekoja? Vapaaehtoisen päästökompensaation kysyntä, tarjonta ja laatu Suomessa. https://finnwatch.org/images/reports_pdf/Anekauppaa_vai_ilmastotekoja_small_size.pdf

0
petripartanen
Sosialidemokraatit Kokkola

Opiskelija, Teollisuusliiton valtuuston jäsen, SAK Kokkolan seudun paikallisjärjestön ja Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupungingvaltuutettu, bloggaaja ja somettaja, Isä.
Kiinnostuksen aiheet: palkansaajien oikeudet eli ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu