Valtuustoaloite – Kokkolan huolehdittava vetovoimastaan myös työvoiman suhteen

Arvoisat valtuutetut. Kokkolassa on työvoimapula joka tulee vain pahenemaan. Meidän tuleekin tehdä kaikkemme, jotta alueella nyt työskentelevä työvoima pysyy Kokkolassa.

Tilastokeskuksen mukaan Kokkolan nettoväestön muutos 20-69 vuotiaiden osalta on ollut vuodesta 2000 vuoteen 2020 yhteensä 2324 henkilöä miinuksella. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuosien 2021 ja 2040 välillä menetämme 1134 henkilöä lisää samasta ikäluokasta 20-69 vuotta. Edelleen tilastokeskuksen mukaan Kokkolan alueella työssäkäyvistä vuonna 2000 oli ns. pendelöijiä 13,4%, kun vuonna 2018 pendelöijien, eli muualta täällä työskentelevien määrä oli kasvanut 20,7% saakka. Kokkola elää siis kiihtyvään tahtiin muualta tulevan työvoiman varassa. Tässä kehityksessä tulee ennen pitkää seinä vastaan, varsinkin kun nyt muuallakin päin Suomea puhutaan alati pahenevasta työvoimapulasta.

Siksi ehdotankin, että Kokkolan tulee alkaa huolehtimaan maineestaan työnantajana entistä tarkemmin ja sitouttaa omaa henkilökuntaansa niin Kokkolan kuntaan, kuin Keski-Pohjanmaan maakuntaankin.

Keino 1.

Määräaikaisten työsuhteiden muuttaminen vakituisiksi työsuhteiksi. Kokkolassa ja varsinkin SOITE:ssa on edelleen paljon määräaikaisia työsuhteita. Vakinaistetaan määräaikaisia työsuhteita, sillä määräaikaisen on helppo lähteä toiseen kuntaan töihin vakituisen työpaikan perään. Erityisesti nykyisten pendelöijien on helppo lähteä. Vakituinen työsuhde sitouttaa paikkakuntaan ja kenties jopa muuttamaan sinne. Tämä on helppo keino hillitä alueen oman ja siellä pendelöivän työikäisen väestön poismuuttoa. Kokkola voi tässä asiassa käyttää sanavaltaansa SOITE:ssa ja kaikki SOITE:n valtuustossa istuvat poliitikot voivat puolestaan vapaasti lainata tätä ajatusta omassa poliittisessa toiminnassaan.

Keino 2.

Työhyvinvoinnin lisääminen valtakunnallisen kuntatyö2030-ohjelman kautta. Kuntatyö2030-ohjelma (1.) on osa valtakunnallista työ-2030 ohjelmaa, joka puolestaan on osa eduskunnan hallitusohjelmaa. Kuntatyö2030-ohjelma on käynnistynyt vuoden 2021 alusta ja sen tavoitteena on mm. vauhdittaa digitalisaatiota, vahvistaa työn voimavaroja, tukea kehittämistyötä, vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria, edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, parantaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua (2).

Kuntatyö2030-hankkeelta on myös mahdollista saada ulkopuolisen asiantuntijan sparrausapua kuntaorganisaation kehittämisen tueksi. Tämä sparraus on ilmaista ja rahoitus tulee emohankkeen, eli työ2030-hankkeen kautta. Kuntatyö2030-hankkeen kautta on myös mahdollista saada rahoitusta (3) ja työkaluja (4.) oman toiminnan kehittämiseen.

Esitän, että aloitteen mukaisesti Kokkolan kaupunki ottaa tulevassa strategiassaan huomioon 1. määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisen ja 2. Osallistuu kuntatyö2030-ohjelmaan ja tekee kehittämistyötä sen kautta saatavan hankerahoituksen avulla.

Petri Partanen 13.09.2021

Lue lisää: https://www.kuntatyo2030.fi/

  1. https://www.kuntatyo2030.fi/mita-on-%20kuntatyo2030
  2. https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tietoa-ohjelmasta
  3. https://www.kuntatyo2030.fi/rahoitus-ja-muu-tuki
  4. https://www.kuntatyo2030.fi/tyokaluja-ja-foorumeita
petripartanen

Kiinnostuksen aiheet: projektinhallinta, aluepolitiikka, EU, hanketyö, työelämä, ihmisoikeudet, turvallisuuspolitiikka, maailmanpolitiikka, valtakunnanpolitiikka, lait ja sopimukset em. asioiden ympärillä, sekä kirjoittaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu