Tampereesta Pohjoismaiden johtava koulutuskaupunki

Tampere on maamme merkittävimpiä opiskelukaupunkeja, jonka korkeatasoiset oppilaitokset vetävät puoleensa vuosittain tuhansia nuoria ympäri Suomea ja maailmaa. Koulutus on meille tärkeä voimavara, jota vaalimalla ja kehittämällä kaupunkimme puhkeaa kukoistukseen. PISA-tulosten lasku on erittäin huolestuttava uutinen koko Suomelle. Ottamalla koulutuksen prioriteetiksi Tampere voi toimia suunnannäyttäjänä koko maallemme ja kääntää kurssia parempaan päin.

 

Toisen asteen koulutuksen laadusta on pidettävä tinkimättä kiinni. Kurssitarjonnasta ja opetuksesta ei tule haastavassakaan taloustilanteessa leikata, sillä osaamistason lasku on haitallista paitsi yksittäiselle opiskelijalle, myös koko yhteiskunnalle. Opinto-ohjaukseen on panostettava, jotta nuoret pääsevät sopivalle urapolulle ilman tarpeettomia mutkia ja viivästyksiä. Pienelle kansallemme on erityisen tärkeää, että ylläpidämme hyvää kielitaitoa laajan vieraiden kielten opetustarjonnan avulla. Samoin on tärkeää, että maahanmuuttajille tarjotaan hyvät mahdollisuudet oppia kansalliskieliämme.

 

Kukin yksilö ja perhe osaa parhaiten itse valita sopivan koulun. Vapaa kouluvalinta — mahdollisuus hakeutua painotusten ja erikoisalojen perässä haluamaansa kouluun kaupunginosarajojen yli — edistää moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä kannustaa nuoria kehittämään itseään ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Erilaisten koulujen kirjo on valtava rikkaus ja vetovoimatekijä kaupungillemme.

 

Tampereella on varsin hyvä korkeakoulutustarjonta. Vielä olisi kuitenkin kehitettävää: on ilmiselvää, että Tampere Suomen vetovoimaisimpana ja logistisesti parhaiten sijoittuneena kaupunkina ansaitsee oman oikeustieteellisen tiedekunnan sekä muutoinkin saman opetustarjonnan kuin pääkaupunkiseutu. Yliopistomaailman ja elinkeinoelämän välinen innovatiivinen yhteistyö luo vaurautta ja hyvinvointia koko kaupunkiseudulle. Oikein toteutettuna T3-hanke nostaisi tamperelaisen korkeakoulutuksen uudelle tasolle ja entisestään korostaisi kaupunkimme asemaa rohkeana edelläkävijänä.

 

Kunnallisessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon se tosiseikka, että likimain joka kuudes tamperelainen on opiskelija. Parhaiten opiskelijoiden etua voidaan ajaa edistämällä työllisyyttä, laadukasta koulutusta ja sujuvaa kaavoitusta, jolla varmistetaan opiskelijoille soveltuvien asuntojen riittävyys. Rakentamista koskevan raskaan sääntelyn keventäminen nopeuttaisi asuntotuotantoa ja laskisi asumiskustannuksia sekä mahdollistaisi opiskelija-asuntojen määrän tuntuvan lisäämisen.

 

Valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella oleva työttömyysprosentti on suurin yksittäinen ongelma kaupungissamme. Erityisen traagista on nuorisotyöttömyys ja siitä valitettavan usein seuraava syrjäytyminen. Tarvitaan konkreettisia tekoja työllisyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa on otettava ennen kaikkea huomioon työllisyysvaikutukset — jokainen työpaikka on toivotettava tervetulleeksi Tampereelle punaisen maton ja kunnianosoitusten kera!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu