Kyllä päättäjien esimerkin näyttämiselle, ei kokouspalkkioiden korotuksille

Julkinen taloutemme on jo vuosikausia ollut vaikeassa tilanteessa. Tampereen kaupungin velka kasvaa ensi vuonna entisestään, työttömyysprosenttimme on reilusti valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella ja kaupunkilaisilta nyhdetään entistä enemmän rahaa kiinteistöveron korotuksen muodossa. Ratkaisu haasteisiin löytyy julkistalouden sopeuttamistoimista, rohkeista rakennemuutoksista sekä yleisen talouskehityksen kääntymisestä suotuisammaksi. Päättäjien symbolista esimerkkiä ei kuitenkaan tule vähätellä.

Yksityisellä sektorilla ylimmän johdon palkkaus on usein sidottu yrityksen tulokseen. Monin paikoin vallitsee myös tulos tai ulos -periaate: jos ylin johto ei saa aikaan tavoiteltua tulosta, heille näytetään hyvin pian ovea. Tästä pitäisi ottaa mallia julkisella sektorilla.

Kaikkien julkishallinnon yksiköiden (valtio, kunnat, maakunnat jne) merkittävää taloudellista valtaa käyttävien virkamies- ja luottamushenkilöjohtajien palkkoihin tulee määrätä tuntuva automaattinen alennus aina, kun alijäämä tai velka ylittävät tietyn raja-arvon. Kaikkien näiden johtajien kohdalla tulisi myös luopua nykymuotoisesta virkasuhteen käsitteestä ja rekrytoida heidät johtajasopimuksilla, jotka mahdollistavat välittömän irtisanomisen, mikäli tulosta ei synny. Näin luotaisiin aitoja kannusteita kestävään talousjohtamiseen.

Myös oman työnsä ohella kunnallisia luottamustehtäviä hoitavien poliitikkojen tulee osoittaa selkärankaa ja johtajuutta. Mielestäni kunnan toimielinten kokouspalkkiot tulisi puolittaa, jos kunnan alijäämä tai velka ylittää tietyn rajan. Vaikka kyseessä onkin vähäinen summa kunnan taloudessa, tämä olisi symbolisesti tärkeä ja oikeudenmukainen ele. Kun vaikeina aikoina tehdään kaikkia kansalaisia koskevia leikkauksia, on väärin, jos ne eivät koske päättäjiä ja puolueita.

Varsinkin haastavina aikoina on tärkeää, että koko kansa on yhtenäinen ja samassa veneessä. Päättäjiltä voi ja tulee leikata enemmän kuin jo valmiiksi vähällä toimeen tulevilta. Valtuuston ja muiden kaupungin toimielinten kokouspalkkioita ei missään tapauksessa tule korottaa tällä eikä tulevalla valtuustokaudella — niiden alentamista sen sijaan pitäisi vakavasti harkita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu