Kannustavuutta opintotukeen

Kela tarkistaa vuosittain verotuksen tulotietojen perusteella, onko opiskelija ollut oikeutettu hänelle maksettuun opintotukeen. Opiskelijalta, joka on ylittänyt tulorajan, peritään tukea takaisin 15 prosentin korotuksen kera. Tämä ei todellakaan kannusta työntekoon.

 

Ymmärrän, että opintotuki on sosiaalinen tuki, jota annetaan sitä tarvitseville — suuri osa muistakin yhteiskunnan tuista myönnetään tarvitseville eikä automaattisesti kaikille. Opintotuen takaisinperintä tuntuu kuitenkin monesta opiskelijasta rangaistukselta, sillä tuen edellytyksenä on joka tapauksessa eteneminen opinnoissa. Työnteko ja opiskelu samanaikaisesti on arvostettavaa.

 

Tulorajat ovat sikäli ongelmallisia, että suuri osa työssäkäyvistä opiskelijoista työskentelee esimerkiksi nollatuntisopimuksella eikä säännöllisellä kuukausipalkalla. Tämän takia tuloja on hankala arvioida ennakolta tarkasti, sillä työnantajan opiskelijalle tarjoama työmäärä saattaa vaihdella suurestikin, ja usein opiskelijalle tarjotaan keikkaluontoisia töitä lyhyellä varoitusajalla. Jos opiskelija joutuu tulorajojen ylittämisen pelossa kieltäytymään hänelle tarjotusta työstä, jonka kykenisi opintojen ohessa tekemään, aiheutuu hyvinvointitappio sekä opiskelijalle itselleen että koko yhteiskunnalle, kun työtä jää tekemättä ja verotuloja saamatta.

 

Esimerkiksi omalla alallani kauppatieteissä työskentely opintojen ohella on varsin yleistä. Opiskelijat ovat merkittävä henkilöstöresurssi monelle yritykselle, jotka haluavat tarjota nuorille erittäin tärkeää kokemusta ja oppia jo opiskeluaikana. On sääli, jos opiskelija joutuu kieltäytymään hänelle tarjotusta työstä tulorajojen takia. Moni opiskelijoiden tekemä työ on myös luonteeltaan sellaista, että siihen soveltuu nimenomaan uraansa aloitteleva ja alansa työtehtäviä harjoitteleva henkilö — opiskelijat eivät siis välttämättä ole viemässä muiden työpaikkoja, vaan kyseinen työpaikka jää pikemminkin täyttämättä, jos siihen ei löydetä opiskelijaa.

 

Työmarkkinoilla vallitsevassa tilanteessa ainakin omalla alallani työnhakijalta käytännössä edellytetään alan kokemusta jo hänen hakiessaan ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaansa. Työskentely opintojen ohella siis edistää merkittävästi työllistymistä valmistumisen jälkeen, mikä on erittäin hyödyllistä sekä yhteiskunnalle että opiskelijalle itselleen.

 

Tulorajat luovat tällä hetkellä negatiivisen kannusteen työntekoon. Juhlapuheissa sanotaan usein, että työnteon tulisi aina kannattaa. Tulorajoja tulisi nostaa nykyisestä, jollei niitä poisteta. Opintotuen takaisinperinnässä käytettävä 15 prosentin korotus on suorastaan hävytön! Vertailun vuoksi: vuonna 2017 veronpalautuksille maksettava korko on 0,5 prosenttia. Niin kauan kuin opintotukea peritään takaisin, korotuksen tulee olla maksimissaan inflaation suuruinen!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu