Yksilön harkintakykyä ja valinnanvapautta kunnioitettava

Eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia, ja hallituskauden keskeisimmästä uudistuksesta päättäminen on vielä pahasti kesken. On hyvä, että valtavan suuresta uudistuksesta käydään perinpohjaista keskustelua, punniten hyviä ja huonoja puolia tarkoin. Uudistusta tulisi muokata siten, että se huomioi paremmin kaupunkiseutujen näkökulman – maakuntahallinnon luomisen tarvetta voidaan perustellusti pitää kyseenalaisena. Olennaisia muutostarpeita on todettu kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymässä lausunnossa.

 

Kansallisen tason keskustelussa on erityisesti oppositiopuolueiden riveistä esitetty paljon nimenomaan valinnanvapauteen liittyvää kritiikkiä. Kaikkia asioita tulee voida kritisoida rakentavasti, ja valinnanvapauden käytännön toteuttaminen tulee hoitaa hyvin. Täysin käsittämätöntä sen sijaan on valinnanvapauden kritisoiminen yleisen tason periaatteena. Tällainen kritiikki tuo ilmi ylimielisen ja elitistisen uskomuksen siitä, että hallinto osaisi tehdä kansalaisten puolesta parempia valintoja kuin kansalaiset itse. Käsittääkseni poliitikoiden tulee nauttia kansalaisten luottamusta. Valinnanvapauden vastustajat sen sijaan katsovat, että kansalaisten tulisi nauttia poliitikkojen luottamusta.

 

Yhteiskunnan tehtävänä on määrittää kaikille palveluntuottajille yhteiset pelisäännöt sekä valvoa niiden noudattamista. Kun nämä tehtävät on täytetty, kansalaiset osaavat itse valita parhaan tuottajan. Näin markkinoille jäävät vain sellaiset tuottajat, joihin kansalaiset ovat tyytyväisiä. Jaloilla äänestämisessä kansanvalta toteutuu konkreettisesti.

 

Joidenkin vasemmistopoliitikkojen käyttämä käsite ”markkinamalli” on melko harhaanjohtava. Eivät markkinat ole mikään mystinen voima tai ulkopuolinen itsekäs toimija, vaan kaikkien sote-palveluiden käyttäjien ja tuottajien muodostama kokonaisuus. Valinnanvapauden vastustaminen tarkoittaa siis epäluottamusta kansalaisten harkintakykyä kohtaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu