Kunnallista itsehallintoa korostettava subsidiariteettiperiaatteen hengessä

Perustuslain 121 § takaa kunnille itsehallinnon. Tämä on parasta demokratiaa, sillä kunnallinen päätöksenteko tapahtuu lähellä kansalaisia. Subsidiariteettiperiaate on esimerkiksi Euroopan unionin hallinnossa keskeinen periaate, jonka mukaan julkisen hallinnon päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja ylemmille hallintotasoille tulisi viedä vain sellaiset päätökset, joita ei alemmilla tasoilla voida tehdä.

 

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu Näsijärven täyttämisestä Vaitinaron alueella. Kysymys on erittäin tärkeä, ja tamperelaisten tulisi demokraattisesti päättää siitä. On absurdia, että kaupungin ulkopuoliset viranomaistahot voivat ottaa kantaa asiaan. Järjettömintä on, että aluehallintovirasto ehti jo myöntää luvan Näsijärven täyttämiselle, mutta Pirkanmaan ELY-keskus valitti asiasta hallinto-oikeuteen. On vastuutonta veronmaksajien rahojen haaskaamista, että valtion virastot ovat aiheesta keskenään eri mieltä ja tällä tavoin viivästyttävät päätöksentekoa. Koko asia tulisi jättää tamperelaisten itsensä päätettäväksi.

 

Kunnallisen itsehallinnon henkeen sopii huonosti se, että kunta ylipäätään joutuu pyytämään maankäyttöä koskevissa päätöksissä lupaa valtion virastolta. Valtion tulisi pitäytyä lakien säätämisessä ja jättää päätöksenteko maankäytöstä kunnille itselleen, ilman velvoitetta lupien anomisesta ulkopuolisilta tahoilta. Valitusoikeus kunnan tekemiin päätöksiin tulisi pitää kuntalaisilla, ja valtiolta virastoilta lienee kohtuullista olettaa, että ne eivät taistele keskenään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu