Vapaus kunniaan

Moniin poliittisiin kysymyksiin liittyy kiinteästi vapaus. Julkisuudessa esitettyjen mielipiteiden taustalla vaikuttavat ideologiat ja maailmankatsomukset, joissa käsitykset yhteiskunnasta, yksilöstä ja vapaudesta eroavat toisistaan huomattavasti. 

Vapaus valita haluamansa palveluntuottaja lisää konkreettisesti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Valinnanvapautta vastustava vasemmisto syyllistyy elitismiin ja kansalaisten vähättelyyn kuvitellessaan tietävänsä kansalaisia paremmin, mikä palveluntuottaja heille soveltuu parhaiten.

Valinnanvapauden tulee ulottua myös soten ulkopuolelle. Vapaa kouluvalinta mahdollistaa koulujen erikoistumisen ja lasten sekä nuorten hakeutumisen oppilaitoksiin itseään kiinnostavien painotusten perässä. Vapaasti tehty valinta motivoi yksilöä enemmän kuin ylhäältä annettu määräys.

Monet itseään liberaaleina pitävät kannattavat perhevapaiden kiintiöintiä vanhempien välillä. Tämän tavoitteen taustalla piilee ajatus siitä, että nykyisellään ihmiset valitsevat väärin, ja valtion, joka tietää perheiden tarpeet perheitä itseään paremmin, tulee korjata näitä vääriä valintoja tasa-arvon nimissä. Todellista tasa-arvoa ei ole se, että lopputulokset tasataan uhraamalla vapaus — tasa-arvo toteutuu, kun kaikilla perheillä on mahdollisuus valita, miten käyttävät perhevapaita. Vapaus ei katso tilastojakaumia ryhmien välillä, vaan olennaista on yksilöiden ja perheiden valinnanvapauden kunnioittaminen.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelussakin tulee huomioida valinnanvapaus. On oltava monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja sekä urbaania keskusta-asumista kaipaaville että luonnon läheisyydessä ja pientaloalueiden rauhassa viihtyville. Liikkumistapansakin ihmiset osaavat itse valita parhaiten; tärkeää on, että liikenne sujuu joutuisasti niin kävellen, pyöräillen, julkisilla kuin autoillenkin.

Valinnanvapauden vastustaminen on osoitus ylimielisestä asenteesta, jossa kansalaiset nähdään tyhminä hallintoalamaisina, joille ei voi antaa päätösvaltaa tai vastuuta edes heitä itseään koskevissa asioissa. Itse puolestani katson, että poliitikkojen tehtävä on luoda edellytyksiä ja lisätä kansalaisten vapautta, ei tehdä valintoja heidän puolestaan. Kansalaiset eivät ole poliitikkojen alamaisia, vaan poliitikot ovat kansalaisten palvelijoita.
 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu