Mikä ihmeen Illuminati?

Netissä surfaillessa saattaa törmätä termiin "Illuminati". Se on tuttu myös Enkelit ja demonit (Angels & Demons, 2009) -nimisestä Hollywood-elokuvasta. Tom Hanksin esittämä Harvardin yliopiston symbologian opettaja Robert Langdon selvittelee siinä Illuminatin salaliittohankkeita.

Illuminati on yleistermi, jolla alkujaan on kuvailtu erilaisia uskonnollisia kiihkoilijoita, jotka harjoittavat illuminismia. He väittävät saavuttavansa erityisen valaistumisen eli illuminaation kommunikoimalla jumaluuden tai korkeamman järjen kanssa. Myös antiikin aikaiset gnostilaiset lahkot kannattivat jonkinlaista illuminismia.

Juuret antiikin gnostilaisuudessa

Gnostilaisuus tulee kreikan sanasta gnosis, joka tarkoittaa "tietoa". Gnostilaisuus oli synkretistinen uskonnollinen liike, joka sisälsi useita eri variaatioita. Sen juuret ovat niin sanotulla esikristillisellä ajalla, luultavasti Persiassa, josta se Aleksanteri Suuren (356–323 eKr.) valtakunnan aikana levisi muuallekin.

Siitä, mikä tekee uskonnollisista symboleista ja riiteistä juuri gnostilaisia, ei ole varmuutta. Gnostilaisuuden elementtejä voidaan kuitenkin havaita kreikkalaisessa filosofiassa, hellenismissä, Orfeus-kultissa, judaistisissa lahkoissa sekä muinaisen Babylonian, Persian, Egyptin ja Intian pakanallisissa kulteissa. Judaismin kautta gnostilaisuus levisi kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin.

Gnostilaisuus kukoisti 100–200-luvuilla ja jatkui aina 600-luvulle asti. Gnostilaiset harhaopettajat vaivasivat uuden liiton seurakuntaa sen alkuvaiheissa (mm. Kerintus ja Markion). Gnostilaiset lahkot levittivät lukuisia väärennettyjä niin sanottuja apokryfikirjoituksia.

Gnostilaisuuteen sisältyi okkultistinen eli salaopillinen perimätieto, maagiset salasanat ja salanimet. Siinä väitettiin, että omataan jumalallisesti annettu salainen viesti, joka olisi avain korkeamman tason elämään.

Perusideana oli pelastuminen aineellisesta eli materiaalisesta maailmasta, jota pidettiin pahana. Järjestyneellä maailmankaikkeudella uskottiin olevan paha tarkoitus.

Sen takia haluttiin paeta maailmaan, jossa uskotaan saavutettavan ihmishengen vapaus. Sielun – joka pakenee ainetta – on määrä yhdistyä Jumalan täyteyteen (pleroma).

Täyttymyksen uskottiin tapahtuvan vihkimysriittien, rituaalien, mysteereiden eli salaisuuksien ja taikuuden avulla. Jokaisella gnostilaislahkolla oli erityispiirteensä.

Pohdiskelevammat kannattajat vaativat filosofisempaa pohjaa. Sen takia pelastusoppia laajennettiin hyvällä jumalalla ja dualismilla. Siihen kuuluivat vastinparit: ylijumala – demiurgi; hyvä – paha; valkeus – pimeys; ”kosminen lankeemus” – ”historiallinen lankeemus”; henki – materia; pleroma – hysterema.

Demiurgi oli luojajumala. Termi tulee kreikan sanasta demiourgos, joka tarkoittaa ”käsityöläistä”, ”rakentajaa”, ”sitä joka muovaa”. Se muistuttaa vapaamuurareiden ylijumalaa, jota he kutsuvat ”Maailmankaikkeuden Arkkitehdiksi” tai ”Universumin Rakennusmestariksi”.

Gnostilaisia piirteitä löytyy nykyisin erilaisista niin sanotuista "Uuden aikakauden" (New Age) liikkeistä. Ne ovat saaneet vaikutteita itämaisesta mystiikasta ja myöhemmästä länsimaisesta teosofiasta. 

Uuden ajan illuminatit

Keskijan lopusta tai uuden ajan alusta Illuminatiin on luettu ruusuristiläisyys, Espanjan Alumbrados -lahko, Ranskan Illuminés eli Guérinets -lahko ja Baijerin Illuminati-salaseura eli perfektibilistit.

Näistä viimeksi mainittu lienee tunnetuin. Se korosti muista poiketen mystiikan sijasta järkeä ja sai innoitusta valistusaatteista (ransk. illumination). Yhteistä salaseuroille oli elitismi ja kirkonvastaisuus.

"Perfektibilistien liiton" (Bund der Perfektibilisten) perusti 1.5.1776 baijerilainen jesuiittaoppinut Adam Weishaupt (1748–1830). Hän toimi luonnonoikeuden ja kanonisen oikeuden professorina Ingolstadtin yliopistossa.

Weishaupt oli kuitenkin professoreista ainoa, jolla ei ollut pappisvihkimystä. Jesuiittaveljeskuntakin oli lakkautettu vuonna 1773 ainakin muodollisesti.

Weishauptin salaseura perustui vapaamuurareilta tuttuun hierarkkiseen astejärjestykseen mutta sillä oli oma poliittinen agendansa. Nimi vaihdettiin vuonna 1778 "Valaistuneiden sääntökunnaksi" (Illuminatenorden). Jäsenmääränsä ja vaikutusvaltansa lisäämiseksi se liittoutui vapaamuurareiden kanssa.

Saksalaisesta kirjailijasta ja vapaamuurarista Adolph Kniggesta (1752–1796) tuli Illuminatin toinen johtohahmo. Jesuiitoilta omaksutuilla menetelmillä järjestön jäsenmäärä kasvoi ja mukaan tuli paljon ruusuristiläisiä.

Ruusuristiläistä mystiikkaa

Mystiikkaa korostava ruusuristiläisyys sai alkunsa jo 1600-luvulla, jolloin julkaistiin kolme ruusuristiläistä manifestia: Fama Fraternitatis Benedicti Ordinis Roseae-Crucis vuonna 1614, Confessio Fraternitatis vuonna 1615 ja Die chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz eli "Christian Rosenkreutzin kemialliset häät" vuonna 1616.

Kirjoitukset yhdistettiin myöhemmin saksalaiseen teologiin Johannes Valentin Andreäan (1586–1654). Omaelämäkerrassaan tämä myönsi kirjoittaneensa 16-vuotiaana näistä viimeisen teoksen silkkana satiirina (ludibrium). Hän oli tunnetun luterilaisen uskonpuhdistajan Jacob Andreän (1528–1590) pojanpoika.

Fama – joka oli teoksista ensimmäinen – on ruusuristiläisen filosofian peruslähde. Sen kirjoittajana pidetään englantilaista kirjailijaa ja tiedemiesfilosofia Sir Francis Baconia (1561–1626), joka ilmeisesti oli myös vapaamuurari.

Yhdessä kirjoitukset esittivät legendan saksalaisesta pyhiinvaeltajasta, joka osoittautui tarunhohtoiseksi Christian Rosenkreutziksi. Hänen väitettiin syntyneen pimeällä keskiajalla vuonna 1378, opiskelleen Lähi-idässä okkultismin mestareiden johdolla sekä viettäneen viimeiset elinpäivänsä marokkolaisessa luolassa ja uskoneen siellä vielä ennen kuolemaansa 106-vuotiaana vuonna 1484 kahdeksalle opetuslapselleen salattavaksi vannottamansa esoteerisen perimätiedon. 

Legendan mukaan myöhemmät opetuslapset avasivat mestarinsa haudan 120 vuotta tämän kuoleman jälkeen vuonna 1604. Kerrotaan, että he löysivät hänen ruumiinsa hajoamattomana ja sen ympäriltä käsikirjoituksia, jotka sisälsivät hänen opetuksiaan. Ruusuristiläisen veljeskunnan tarkoituksena olisi ”yleismaailmallinen ihmiskunnan reformaatio”, johon kuului poliittisen moninaisuuden ja paavivallan lakkauttaminen.

Ajan myötä 1600-luvulla ilmaantui huijareita. Nämä väittivät kuuluvansa Ruusu-Ristin veljeskuntaan ja tietävänsä sen mysteerit, kuten alkemian ja elämän eliksiirin salaisuudet.

Ruusuristiläiset väittävät, että heillä on pääsy kaikkeen ihmistietoon. Siihen kuului myös kadonneiden Atlantiksen ja Lemurian mystisten mantereiden sijaintipaikat.

He myös väittivät, että heillä olisi avain, jonka avulla kaikki voivat valita elämän, joka johtaa täydellisyyteen. Heidän mukaansa Jumalan valtakunta olisi kaikkien sisällä ja sen takia kaikilla olisi maailmankaikkeuden voimat ruumiissaan.

Ruusu-Ristin ritarikunta lähentyi vapaamuurareita jo 1600-luvulla etenkin Englannissa. Sen riitit innoittivat myös saksalaisia muurarilooseja 1700-luvulla. Vuosisadan puolivälin jälkeen monesta vapaamuurarista oli tullut ruusuristiläinen ja ruusuristiläisyys oli omaksuttu monessa saksalaisloosissa.

Kun mystiikkaa korostavat ruusuristiläiset kohtasivat vapaamuurarilooseissa järkeä ja valistusaatteita korostavat illuminatit, liikkeen sisäiset ristiriidat kasvoivat. Elettiin poliittisesti levottomia aikoja.

Vuonna 1785 Baijerissa kiellettiin kaikki salaseurat valtionvastaisina ja kumouksellisina. Illuminati meni maan alle. Järjestön on arvioitu historiallisen todellisuutena loppuneen siitä parin vuoden päästä. Sen sijaan ruusuristiläisten ja vapaamuurarien järjestöjä on edelleen toiminnassa.

Illuminati – kaikkien salaliittoteorioiden Äiti?

Nykyään Illuminati liitetään etenkin vapaamuurariuteen ja eräisiin muihin salaseuroihin (kuten Skull and Bones -salaseuraan), vuonna 1814 uudestaan perustettuun jesuiittaveljeskuntaan sekä temppeliherrain, johanniittain ja Maltan ritarikuntiin. Joidenkin väitteiden mukaan Illuminati olisi sionistien salaliitto.

Salaliittoteoreetikot väittävät, että Illuminatin tarkoitus olisi "Uuden maailmanjärjestyksen" (lat. Novus Ordo Mundi, engl. New World Order, NWO) aikaansaaminen.

Tähän on myös väitetty liittyvän tavoite keskitetystä maailmanhallituksesta ja yhdestä maailmanuskonnosta. Joidenkin väitteiden mukaan taustalla olisi luciferinen kultti, johon kuuluisi jopa lapsiuhreja.

Tavoitteensa saavuttamiseksi Illuminatin väitetään käyttävän mielenhallintamenetelmiä, pörssi- ja valuuttakurssien ja korkomarkkinoiden manipulointia ja niin sanottuja false flag -operaatioita, jollaiseksi on väitetty myös 9/11-terrori-iskuja. Toimintaansa sen väitetään rahoittavan kansainvälisellä huume- ja asekaupalla, lapsiprostituutiolla ja -pornolla.

Todisteet erillisen Illuminati-järjestön olemassaolosta, väitetyistä tavoitteista ja toimintatavoista ovat – kuten arvata saattaa – kuitenkin hyvin heikkoja ja äärimmäisen kiistanalaisia.

Osa Illuminatia koskevien salaliittoteorioiden kehittäjistä ja levittäjistä on ilmeisiä huijareita, joilla on kontollaan vakavia rikoksia ja vankilatuomioita. He esiintyvät yleensä "uudestisyntyneinä" kristittyinä, jopa pastoreina, ja käyttävät hyväkseen lähinnä amerikkalaiskristittyjen herkkäuskoisuutta ja hyväntahtoisuutta.

Sitä helpottaa pinnallinen syntikäsitys, jossa "paha" ulkoistetaan kristityn ulkopuolelle (vrt. Mark. 7:21s; Room. 7:15sJaak. 1:14s), sekä maallisen ja hengellisen hallintavallan sekoittaminen tavalla (vrt. Matt. 22:21; Room. 13:1s), joka hämärtää Kristuksen valtakunnan hengellisen todellisuuden (Joh. 18:36; Ef. 6:12s).

Sensaatiomaisilla paljastuksilla onnistutaan herättämään turhaa huolta tulevaisuudesta. Tavoitteena lienee kerätä rahaa esimerkiksi tutkivaan journalismiin, jolla "pahan" juonet paljastetaan. Taustalla saattaa myös olla propagandistisia poliittisia tai rasistisia motiiveja, jotka vahvistavat ennakkoluuloja ja viholliskuvia.

Uuden maailmanjärjestyksen tunnus?

Merkki "Uudesta maailmanjärjestyksestä" (NWO), jota Illuminatin väitetään ajavan, on nähty dollarin setelissä. Siinä on katkaistun pyramidin päällä teksti: Annuit cœptis, joka on suomennettu "Hän on hyväksynyt sopimukset".

Alla on teksti: Novus ordo seclorum. Se on käännetty englanniksi "New Secular Order" ja suomennettu: "Uuden ajan maailmanjärjestys" tai "Uusi maallinen järjestys".

Todellisuudessa merkki on vuonna 1782 käyttöön otetun Yhdysvaltain kotkavaakunan toinen puoli. Pyramidin perustaan on merkitty: MDCCLXXVI eli 1776. Se on valtion itsenäistymisvuosi.

Novus ordo seclorum on peräisin roomalaisen Vergiliuksen (70–19 eKr.) runosta, josta sinetin suunnitteluun osallistuneen kongressin sihteerin Charles Thomsonin (1729–1824) kerrotaan se lainanneen. Hän oli latinisti.

Se on englanniksi "A new order of the ages" (huom! EI siis "secular") eli "Uusi aikakausien järjestys". Sillä viitattiin uuden amerikkalaisen aikakauden alkuun.

Kristityt tosin ovat tulkinneet Vergiliuksen runon profetiana Kristuksen syntymästä, josta alkoi messiaaninen aikakausi, jota yhä elämme. Sitä Vergius tuskin itse ajatteli.

Annuit Cœptis on englanniksi: "[he] favors our undertakings" eli "Hän puoltaa toimiamme". Sekin viittaa Jumalaan ja on Vergiliukselta. Hän tosin viittasi sillä roomalaisten ylijumala Jupiteriin.

Niin sanottu kaikkinäkevä silmä on Jumalan Kaitselmuksen Silmä. Kolmion sisällä se symboloi kolmiyhteisen Jumalan kaikkitietävyyttä. Symboli tosin löytyy myös vapaamuurareilta, joihin monet Yhdysvaltain niin sanotuista perustajaisistä (Founding Fathers) kuuluivat.

Keskeneräinen pyramidi koostuu kolmestatoista tasanteesta. Ne symboloivat Yhdysvaltain 13 ensimmäistä siirtokuntaa. Vaakunan suunnittelijat eivät olleet ainakaan taikauskoisia, sillä luku 13 toistuu sen monissa yksityiskohdissa.

Elitistiset ja hierarkkiset salaseurat uhka demokratialle

Riippumatta siitä onko Illuminatia erillisenä järjestönä enää olemassa vai ei, vapaamuurarien ja muiden salaseurojen sekä paavikirkon veljeskuntien ja ritarikuntien kaltaisia suljettuja ja elitistisiä järjestöjä on olemassa.

Ne tuskin saavat aikaan keskitettyä maailmanhallitusta ja yhtä maailmanuskontoa vaikka yrittäisivät, mutta eivät ne vaarattomiakaan ole.

Elitistiset ja hierarkkiset salaseurat – joiden toiminta ei ole avointa eikä läpinäkyvää ja joita ei sen takia ole mahdollista julkisesti valvoa eikä arvioida – johtavat helposti vallan väärinkäyttöön. Sellaisena ne muodostavat todellisen uhkan länsimaiselle demokratialle ja niille periaatteille, joiden varassa se toimii.

Jos todelliset päätökset tehdään suljettujen ovien takana eikä vaaleissa kansanvaltaisesti valituissa ja poliittisesti vastuullisissa elimissä eikä kansalaisilla ole edes tietoa niistä, demokratia on tosiasiallisesti muuttunut näennäiseksi.

Ne voivat sen takia aiheuttaa haittaa myös kristilliselle seurakunnalle rajoittamalla sen toimintaa ja vaientamalla evankelimin äänen. Sen seurauksena evankeliumi hämärtyy, mikä johtaa ihmisiä hengelliseen ja älylliseen pimeyteen.

Näinkö länsimaissa on tapahtunut tai tapahtumassa?

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja

"Illuminati ajoi uutta järjestystä." Benjamin Thomas Christensen. Historia tiistai 11. huhtikuuta 2017.

"The European Illuminati." Vernon L. Stauffer Ph.D. New England and the Bavarian Illuminati. Studies in History, Economics and Political Law, edited by the Faculty of Political science of Columbia University. Volume LXXXII, Number 1. Whole Number 191. Chapter III, pp. 142-228. New York: The Columbia University Press, Longmans, Green & Co., Agents. London: P. S. King & Son, Ltd., 1918.

McKeown, Trevor W. (16 February 2009). "A Bavarian Illuminati Primer". Grand Lodge of British Columbia and Yukon A.F. & A.M. Updated: 2013/09/16.

Christian Cyclopedia. Eds. Erwin Lueker, Luther Poellot, Paul Jackson. Concordia Publishing House, St. Louis, MO USA, 2000.

Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult. Eds. G.A. Mather and L.A. Nichols. Zondervan Publishing House, Michigan, USA 1993.

Popular Symbolics. Eds. Engelder, Arndt, Graebner and Mayer. Concordia Publishing House, St. Louis, MO USA, 1934.

The Concordia Cyclopedia: A Handbook of Religious Information with Special Reference to the History, Doctrine, Work and Usages of the Lutheran Church. By L. Fuerbringer, Theodore Edward William Engelder, Paul E. Kretzmann, Concordia Publishing House 1927.

0
petterihiienkoski
Helsinki

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. *Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa.*
Käsitykseni edustavat vain itseäni ellei joku muu välttämättä katso olevansa jostain samaa mieltä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu