Helsingin kuntapolitiikan viikko 5/2021

Kaupunginhallitus varaa tontteja asuntohankkeita varten. Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa on edennyt kaupunginvaltuustoon. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään helsinkiläisten liikkumistottumuksista 2020 valmistunutta selvitystä.

 

Maanantai 1.2.

Kaupunginhallitus

Tiistai 2.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 3.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 4.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään tonttien varaamista asuntohankkeita varten.  Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 3.150 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi tulevia tontteja on niukasti. Säännellyn asuntotuotannon osuus esityksessä on noin 41 %, sääntelemättömän 59 %. Sääntelemättömän tuotannon korkeampi prosenttiosuus johtuu siitä, että suuri määrä tontteja esitetään varattavaksi myöhemmin järjestettävillä kilpailuilla tai tonttihauilla.

Kaupunginvaltuustossa keskustellaan varmasti laajasti periaatepäätöstä satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa

Esityksen mukaan Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Eteläsataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaatteeseen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuottamien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen.

Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama ja Suomen johtava ulkomaanliikenteen yleissatama. Se palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan liikenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on arvioitu vaikuttavuustutkimuksessa noin 4,1 miljardiksi euroksi vuodessa. Sataman toiminnan turvaamiseksi on tärkeää, että esitys hyväksytään juuri esityslistalla olevan kaltaisessa muodossa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kurkimoision asemakaavaa. Alue sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa lähellä Vuosaaren pohjoista ostoskeskusta. Kaavaratkaisu liittyy viherrakentamisen kehityshankkeeseen, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Mielenkiintoista! Asukasmäärän lisäys on noin 350.

Helsinkiläisten liikkumistottumuksista 2020 on valmistunut selvitys. Tutkimusajankohtana syys-lokakuussa 2020 helsinkiläiset tekivät yhteensä noin 1,8 miljoonaa Helsingin sisäistä matkaa vuorokaudessa. Matkojen määrä väheni vain hieman edellisvuodesta. Keskimäärin helsinkiläiset tekivät 3,0 Helsingin sisäistä matkaa vuorokaudessa. Keskimääräinen matkojen määrä asukasta kohden pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Kävelymatkojen lisääntyminen selittää sitä, että matkamäärissä ei ole suurempaa pudotusta epidemia-aikana. Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (52 % tehdyistä matkoista). Joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli 17 %, henkilöauton 20 % ja polkupyörän 11 %. Kävelyn osuus kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Myös pyöräliikenteen osuus kasvoi hieman. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus sen sijaan laski edellisvuodesta selvästi ja henkilöauton osuus hieman.

Myös Munkassa Riihitie 9:ssä muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee nykyisen päiväkodin (Daghemmet Elka) tonttia ja mahdollistaa nykyisen päiväkodin korvaamisen uudella suuremmalla, n. 210:lle lapselle mitoitetulla päiväkodilla. Alueelta on metsästetty sopivaa tonttia jo pitkään, sillä päiväkotipaikoille on suurta tarvetta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu