Helsingin kuntapolitiikan viikko 2/2021

Kaupunginhallitus käsittelee isoa kokonaisuutta, joka sisältää periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa, kaupunkistrategian kärkihankkeen, joka koskee kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnitteluperiaatteita, sekä Helsingin keskustavisio -linjaukset maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa. Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon HSY:n kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksesta.

 

Maanantai 11.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 12.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Torstai 14.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee isoa kokonaisuutta, joka sisältää periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa, kaupunkistrategian kärkihankkeen, joka koskee kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun jatkosuunnitteluperiaatteita, sekä Helsingin keskustavisio -linjaukset maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa.

Esityksen mukaan Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Eteläsataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaatteeseen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuottamien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen.

Helsingin ydinkeskusta on maan suurin työpaikkakeskittymä yli 110 000 työpaikallaan. Alueella on noin kolmannes koko kaupungin ja noin viisi prosenttia koko maan työpaikoista. Erityisesti kaikkein korkeimman tuottavuuden yritykset, kuten erilaiset liikkeenjohdon palvelut, ovat sijoittuneet ydinkeskustaan. Helsingin ydinkeskusta on myös maan merkittävin kaupan, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä. Eteläsataman alueen kehittäminen tulee vaikuttamaan merkittävästi koko eteläisen keskustan dynamiikkaan, ihmisvirtoihin ja saavutettavuuteen.

Kävelypainotteisen alueen julkista kaupunkitilaa täydentävät tulevaisuudessa nykyistä selkeämmin kortteleiden sisäiset jalankulkuyhteydet, liiketiloja yhdistävät kauppakujat sekä joukkoliikenteen maanalaisille asemille johtavat kävelyreitit. On tarpeen parantaa keskustan jalankulkuverkoston jatkuvuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla uusia houkuttelevia yhteyksiä ja kehittämällä ydinkeskustan kävelypainotteista aluetta ilman, että ne edellyttävät merkittäviä muutoksia keskustan liikennejärjestelmässä. Sujuva huoltoliikenne ja tavarantoimitus takaavat yritysten ja palveluiden edellytykset toimia tiiviissä ydinkeskustassa. Lisäksi sujuva tavarantoimitus edellyttää jakeluliikenteen edellytysten parantamista.

Anonyymin rekrytoinnin piloinnin kokemuksista on valmistunut selvitys. Asia jäi vuoden viimeisessä kokouksessa pöydälle. Lokakuun lopuilla anonyymejä rekrytointeja oli toteutunut yhteensä 41, joista reilusti yli puolet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Tahtotila anonyymin rekrytoinnin jatkamiselle on laajasti jaettu. Anonyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan osaamiseen ja kompetenssiin. Haastateltujen esihenkilöiden mukaan prosessi auttoi pohtimaan myös omaa arvomaailmaa ja tarkastelemaan omia asenteitaan ja toimintatapojaan. Hakijan näkökulmasta jokainen heistä koki hyvänä sen, että anonyymi rekrytointimenetelmä asettaa hakijan ns. samalle viivalle ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä työhaastatteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman. Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa . Kustannus sisältää raitiotien sekä sen edellyttämät katuinfrastruktuurin muutokset, taitorakenteet, pohjanvahvistukset, ja johtosiirrot uusilla rataosuuksilla

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon HSY:n kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksesta. Ohjelman tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupunkiseudun kestävän kehityksen työhön, ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin. Ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Ohjelmaluonnos löytyy täältä: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kestavan-kaupunkielaman-ohjelma/

 

Hyvää alkanutta vuotta!

 

+1
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu