Helsingin kuntapolitiikan viikko 10/2021

Kaupunginhallitus käsittelee edelleen Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskevaa aiesopimusta.  Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot ollaan yhdistämässä uuteen Helsinki Partners Oy -nimiseen yhtiöön. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Pihkatien asemakaavaa, jonka yhteydessä Kaarnatien ja Kartanonmetsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle yläkoulu- ja lukiorakennukselle.

 

Maanantai 8.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 9.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Torstai 11.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskevaa aiesopimusta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnitelmassa on otettava huomioon erityisesti se, että alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollistavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja ja huomioitava keskustan kaupallinen rakenne.

Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot ollaan yhdistämässä uuteen Helsinki Partners Oy -nimiseen yhtiöön ja matkailuneuvontapalvelut ollaan siirtämässä kaupungille. Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Selvityksissä on todettu, että ammattimaisesta ja tuloksellisesta työstä huolimatta lisätehoja voidaan löytää yhteistyötä tiivistämällä. Kansainvälisten kohderyhmien houkuttelun toiminnalle kokonaisuutena ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, ja nykyinen toimintamalli ja sen roolitus on keskeisille kaupungin toimijoille epäselvä. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi toimintamalli, joka pohjaa vahvoihin ja selkeisiin tavoitteisiin kaupungin taholta, ketterään kaupunkimarkkinointi ja invest in -yhtiöön sekä palvelupolkujen kokonaiskoordinaatioon.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on tavanomaista lyhyempi lista. Muutamien valtuutettujen aloitteiden lisäksi kaava-asioita:

Jollaksentie 64:ssä muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee lähivirkistysaluetta, joka sijaitsee Jollaksentiellä, Laajasalon Itä-Jollaksessa, ja mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentien varrelle. Asukasmäärän lisäys on noin 115.

Pihkatiellä Malminkartanossa muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Pihkatien, Kaarnatien, Naapuripellontien, Neulastien ja Kartanonmetsäntien reunustamia korttelialueita, jotka sijaitsevat Malminkartanon luoteisosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinrakennusten, koulurakennuksen, liiketilojen ja julkisen puiston rakentamisen. Alueelle on suunniteltu monipuolinen asuinalue, jonka läpi mutkittelee hulevesipuro. Alueelle on suunniteltu uusi puisto, joka yhdistää Pihkapuiston ja Malminkartanonhuipun viherkäytäväksi. Tämän lisäksi alueelle on tutkittu alueellisen energiantuotantokeskuksen sijoittamista toiseen pysäköintilaitokseen. Kaarnatien ja Kartanonmetsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle yläkoulu- ja lukiorakennukselle. Asukasmäärän lisäys on noin 1 300.

 

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu