Helsingin kuntapolitiikan viikko 10/2022

Kaupunginhallituksessa käsitellään hallintosäännön muuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellisen uudistamisen sekä valtuutetun aloitteen käsittelyn osalta. Esityslistalla ovat myös kävelyn edistämisohjelma ja liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Nämä kaikki jäivät viimeksi pöydälle. Lisäksi aloitteeseeni oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin annetaan nyt positiivinen vastaus. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään esteettömyyslinjauksia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys sekä Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvitys.

Maanantai 7.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 8.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Torstai 10.3.

Kaupunginhallituksen sote-huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään hallintosäännön muuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellisen uudistamisen osalta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiin perustetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1.1.2023 alkaen sote-lakikokonaisuuden talouden eriyttämisvaatimusten toteuttamiseksi ja sote-lainsäädännöstä seuraavan tehtäväkokonaisuuden johtamisen selkeyttämiseksi. Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokokonaisuudeksi uudelle toimialalle.

Esityslistalla on myös hallintosäännön muuttaminen valtuutetun aloitteen käsittelyn osalta. Myös tämä asia jäi viimeksi pöydälle. Esityksen mukaan aloitejärjestelmää muutettaisiin siten, että aloitevastauksen antaisi kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai ovat muutoin periaatteellisesti merkittäviä. Erinomainen muutos, sillä tuntuu siltä, että valtuuston kokouksissa keskitytään nykyisin vain aloitteisiin, ja isot ja merkitykselliset asiat jäävät vähemmälle.

Aloitteeni oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin etenee kaupunginhallitukseen. Esityksessä viitataan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston aloitteesta antamaan lausuntoon ja linjataan aloitteeni mukaisesti, että opiskeluhuollon palvelut säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Lapsille ja nuorille tarjotaan heidän arkiympäristössään kouluissa perustason mielenterveyspalveluja nykyistä enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Sopimuspohjaista järjestelyä yksityisten ja valtion oppilaitosten kanssa jatketaan. Isoimpia onnistumisiani kunnallispoliitikkona.

Esityslistalla ovat myös Helsingin kävelyn edistämisohjelma ja Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Nämä jäivät viimeksi pöydälle. Kävelyn kulkutapaosuus on Helsingissä kansainvälisesti verrattuna korkea. Vuonna 2019 helsinkiläiset tekivät 39 % kaikista kaupungin sisäisistä matkoista kävellen. Joukkoliikenteellä tehtiin 29 %, henkilöautolla 22 % ja polkupyörällä 9 % kaikista vuorokauden matkoista. Kävely kulkumuotona korostuu erityisesti kantakaupungissa asuvien keskuudessa, he tekivät 45 % kaikista matkoistaan kävellen vuonna 2019 ja 60 % vuonna 2020.

Määrällisiksi tavoitteiksi vuodelle 2020 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa asetettiin, että tieliikenteessä kuolleiden määrä Helsingissä on enintään 4 henkeä vuodessa ja loukkaantuneiden määrä enintään 490 henkeä vuodessa. Määrällinen alentumistavoite on saavutettu loukkaantumisten osalta 2014 ja lukumäärä on pysynyt sen jälkeen selkeästi tavoitteen alapuolella. Liikenteessä kuolleiden osalta vähenemistavoite on saavutettu vuosina 2016, 2018 ja 2019.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään kaupungin esteettömyyslinjauksia 2022–2025. Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, julkiset rakennukset, yleiset alueet, asuminen ja palvelut. Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset liitetään osaksi hankintojen kilpailutuksia ja hankkeiden tilausasiakirjoja.

Lautakunnalle esitellään myös raportti helsinkiläisten liikkumistottumuksista 2021. Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (46 % tehdyistä matkoista). Joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli 23 %, henkilöauton 21 % ja polkupyörän 9 %. Kävelyn osuus laski selvästi edellisvuodesta. Myös pyöräliikenteen osuus laski hieman. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus sen sijaan kasvoi edellisvuodesta selvästi ja henkilöauton osuus hieman.

Käsittelyssä on myös asemakaavamuutos Uutelan Hallkullanniemessä ja Nuottasaaressa (virkistysalueen laajentaminen).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ehdotusta lautakunnan lausunnosta koskien hallituksen esitystä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoehdotuksessa esitetään, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Tilahankkeista esityslistalla on Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys osoitteeseen Kustinpolku 20 sekä Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvitys osoitteeseen Runeberginkatu 14-16.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu