Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2020

Kaupunginhallitus käsittelee osallistumista Suomi-Rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen sekä Hernesaaren asemakaavaa. Kaupunginvaltuustossa on koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjauksia, uudisrakennuksia ja laajennuksia. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan edelleen Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteita.

Maanantai 9.3.

Kaupunginhallitus

Tiistai 10.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuurilautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Keskiviikko 11.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 12.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee osallistumista Suomi-Rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Kaupunginvaltuustolle esitetään ensinnäkin, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy) ja merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla, ja toiseksi, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tunnin Juna Oy) ja merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. Hyvät liikenneyhteydet luonnollisesti parantavat ja luovat otollisia sijainteja asumiselle ja yrityksille ja edistävät kohtuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä.

Ensin mainitun perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. Lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle. Jälkimmäisen hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Kampin hiljentymiskappelissa on ilmeisesti ollut paljon kävijöitä, sillä sen asemakaavaa ollaan muuttamassa siten, että asiakastiloja laajennetaan ja tällä tavoin parannetaan kirkon tuottamien sosiaalipalvelujen toimintaedellytyksiä.

Kaupungin hallitus käsittelee myös Hernesaaren asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Asukasmäärän lisäys on 7 600. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita. Kaavaehdotuksessa minua huolettaa etenkin kantakaupungin ulosmenoliikenne, joka on jo nyt länsipuolella ihan riittävän ruuhkainen, eikä Hernesaaren rakentamisen aiheuttama lisäliikenne ainakaan paranna asiaa.

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-21 palautettiin taannoin uuteen valmisteluun, koska sitä pidettiin riittämättömänä ruotsinkielisten palveluiden osalta. Suunnitelmaan onkin nyt lisätty ruotsinkielisen henkilöstön saatavuuden parantamiseen liittyviä tavoitteita. Asia jäi viimeksi pöydälle mutta saataneen nyt eteenpäin.

Kaupunginvaltuustossa on oman toimialani rakennusasioita: Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannus ja laajennus, päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaava uudisrakennus sekä Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen Ruoholahdenkatu 23:sta. Kaikki hankkeet ovat tärkeitä, eteenpäin vaan.

Lisäksi pienehköjä kaava-asioita: Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen ja Pitäjänmäen Hiilloskuja 1:n ja 5:n asemakaavan muuttaminen.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään viime kokouksessa pöydälle jääneitä Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteita. Aluetta kehitetään osana nykyistä kantakaupunkia, tulevaisuuden laajaa keskusta-aluetta, huomioiden alueen rooli suhteessa ympäröiviin alueisiin ja yritysalueiden verkostoon sekä voimakkaasti kehitettävään Teollisuuskadun liike- ja toimitilarakentamisen akseliin. Tavoitteena on vahvistaa alueen roolia sijainniltaan keskeisenä yritysten, työpaikkojen ja kaupunkikulttuurin tihentymänä.

Helsingin kielilukiolle suunnitellaan uudisrakennusta Myllypuroon. Sijainti Myllypuron kasvavassa keskustassa metroaseman ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa mahdollistaa yhteistyön Metropolia ammattikorkeakoulun, Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä muiden alueen toimijoiden kanssa. Rakennus suunnitellaan 900 opiskelijalle, ja sen on määrä valmistua 1.8.2023 mennessä. Asia oli jo viime viikolla kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Esityslistalla on pari muutakin kouluihin liittyvää asiaa: Englantilaisen koulun säätiölle esitetään varattavaksi Haagasta kaksi tonttia kouluhankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten ja Ruoholahdenkatu 23:ssä on vireillä poikkeamishakemus, jotta sinne voivat tulla Ressun lukion ja Ressun peruskoulun sisätilat. Niitä koskeva asia on muilta osin tällä viikolla kaupunginvaltuustossa.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu