Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2021

Kaupunginhallitus käsittelee Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottamista sekä Malmin Nallenrinteen ja lentoasemankortteleiden kaavoitusta. Se myöntää myös erillismäärärahoja yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi sekä kaupungin digitaalisten palvelujen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle.

 

Maanantai 15.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Tiistai 16.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 17.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 18.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottamista. Rahoitusosuutta korotetaan peräti 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa. Prosentuaalisesti hurja korotus. Asiaa käsitellään myöhemmin vielä kaupunginvaltuustossa.

Malmin Nallenrinteen ja lentoasemankortteleiden asemakaavat ovat edenneet kaupunginhallitukseen. Ensin mainittu kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle, jälkimmäinen 2 200 asukkaalle.

Kaupunginhallitus myöntää 9,7 miljoonan määrärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Raha on tarkoitus käyttää esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen korkeakoulujen kanssa (6 miljoonaa) ja Helsingin kaupungin ja yritysten yhteistyöhön innovaatiotoiminnassa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä (3,7 miljoonaa, josta Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, 3,1 miljoonaa euroa ja B. Helsingin kaupungin ja suurten yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen sekä niihin perustuvan uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, 600 000 euroa.)

Kaupunginhallitus myöntää niin ikään 10,0 milj. euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin toimialojen ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Määräraha jaetaan seuraavasti: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3 200 000 €, kaupunginkanslia 2 970 000 €, kaupunkiympäristön toimiala 750 000 €, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 1 080 000 € ja sosiaali- ja terveystoimiala 2 000 000 €.

Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta raha käytetään seuraavasti: Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan varhaiskasvatuksen palvelujen parempi saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti-periaatetta ja viestitään vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti.  Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja osallistumisaste kasvaa, mikä tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

Helsinki Business Hubin ja Helsinki Marketingin toiminnot ollaan yhdistämässä uuteen Helsinki Partners Oy -nimiseen yhtiöön ja matkailuneuvontapalvelut ollaan siirtämässä kaupungille. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimialana on osana Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Selvityksissä on todettu, että ammattimaisesta ja tuloksellisesta työstä huolimatta lisätehoja voidaan löytää yhteistyötä tiivistämällä. Kansainvälisten kohderyhmien houkuttelun toiminnalle kokonaisuutena ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, ja nykyinen toimintamalli ja sen roolitus on keskeisille kaupungin toimijoille epäselvä. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi toimintamalli, joka pohjaa vahvoihin ja selkeisiin tavoitteisiin kaupungin taholta, ketterään kaupunkimarkkinointi ja invest in -yhtiöön sekä palvelupolkujen kokonaiskoordinaatioon.

Kaupunginvaltuustolla on vain vähän päätettävää. Esityslistalla on omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle. Helsingin luonnontiedelukiolle vuokrataan uudet tilat Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta. Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma on myös edennyt valtuustoon saakka.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa tehdään päätös perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikoista.

Oulunkylän ala-asteen koulun ja Metsolan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueita tarkistetaan. Rajaa siirretään siten, että Hirsipadonkuja 1 kiinteistössä asuvat kuuluvat Oulunkylän ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen Metsolan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen sijaan. Uusi raja kulkee Hirsipadonkuja 1 kiinteistön puiston puoleista tontin rajaa pitkin ja siitä edelleen Oulunkylän liikuntapuiston läpi Käskynhaltijantielle. Muilta osin oppilaaksiottoalueen raja pysyy ennallaan.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutar att flytta förskoleverksamheten i Daghemmet Landbo från adressen Landbovägen 2 till adressen Knutersväten 924 från och med 1.8.2021. I samband med ändringen flyttas verksamheten i Daghemmet Landbos specialgrupp till Daghemmet Blomängens nya lokaler i Botby.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan valtuustoaloitteita ja toivomusponsia, katusuunnitelmia ja tontinvarauksia.

Esityslistalla mielenkiintoisin asia on lausunto Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027. Helsingin ja Espoon rannikkoalue on yksi valtakunnallisesti merkittävimmiksi nimetyistä tulvariskialueista. Uudessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa keskeisimmäksi tulvariskien hallinnan toimenpiteeksi on noussut tulvien ja ilmastomuutoksen huomioiminen maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, samalla ottaen huomioon ennusteet ilmastonmuutoksen aiheuttamasta merenpinnan kohoamisesta sekä hetkellisistä sään vaihteluista.

Helsingissä on suunnitteilla uutta maankäyttöä tulvariskialueiksi tunnistetuille alueilla. Näihin kohteisiin on suunniteltu maaperän vahvistus- ja korotustoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä jo kaavoituksen yhteydessä. Näitä alueita ovat mm. Koivusaari, Lohiapajanlahti, Jätkäsaari, Hernesaari, Töölönlahti, Eteläsatama, Hakaniemi, Suvilahti-Hanasaari, Hermanninranta, Kyläsaari, Kaitalahti, Laajasalon itäranta, Marjaniemi, Vartiokylänlahti, Östersundom ja eräiden tunnistettujen puroalueiden varret.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu