Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2022

Kaupunginhallitus perustaa luonnonsuojelualueita ja tarkistaa vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerejä. Elinkeinojaosto päättää elinkeinopoliittisista tavoitteista maankäytölle ja elinkeinopolitiikan painopisteistä. Kaupunginvaltuustossa käsitellään hallintosäännön muuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellisen uudistamisen osalta. Aloitteeni oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin näyttäisi ratkeavan toivotulla tavalla.

Maanantai 14.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 15.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 16.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 17.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään asemakaavan muutoksia Lauttasaaren Pohjoiskaari 34-38:ssa (asukasmäärän lisäys 144) ja Laajasalon kauppakeskuksen (asukasmäärän lisäys 700) alueella.

Uudenmaan ELY-keskukselle tehdään hakemuksia luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Uutelan metsään, Skatanniemeen ja Rudträskiin.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerejä ollaan tarkistamassa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esim. kaasuautot jäävät esityksen mukaan jatkossa ilman 50 prosentin alennusta, joka myönnetään vähäpäästöisille ajoneuvoille voimassa olevista pysäköintimaksuista.

Helsingin kävelyn edistämisohjelma jäi viimeksi toistamiseen pöydälle. Kävelyn kulkutapaosuus on Helsingissä kansainvälisesti verrattuna korkea. Vuonna 2019 helsinkiläiset tekivät 39 % kaikista kaupungin sisäisistä matkoista kävellen. Joukkoliikenteellä tehtiin 29 %, henkilöautolla 22 % ja polkupyörällä 9 % kaikista vuorokauden matkoista. Kävely kulkumuotona korostuu erityisesti kantakaupungissa asuvien keskuudessa, he tekivät 45 % kaikista matkoistaan kävellen vuonna 2019 ja 60 % vuonna 2020.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston esityslistalla ovat sekä elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (asia jäi viimeksi pöydälle) että Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022-2025. Teen maankäytön tavoitteisiin seuraavat muutosesitykset:

”1) Kaupunkistrategian mukaan kaupunki huolehtii siitä, että Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijoittumismahdollisuuksia erilaiselle yritystoiminnalle ottaen huomioon myös luovat alat ja tuotannollisen toiminnan. Kaupunki tekee yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa teollisuuden toimintaedellytyksiä koskevan suunnitelman erityisesti vihreän siirtymän, digitalisaation ja viennin vauhdittamiseksi.

2) Kaupunki toteuttaa katutilassa konkreettisia ratkaisuja verkkokaupan noudon, lastauksen ja jakelun toimintaedellytysten parantamiseksi ja samalla kävelyn ja pyöräilyn helpottamiseksi

3) Kaupunki osoittaa alueeltaan lisää raskaalle liikenteelle tarkoitettuja ajantasauspaikkoja.

4) Kaupunki tarjoaa keskustan huoltotunneliin liittymisen edistämiseksi alueen kiinteistönomistajille riittävät kannustimet liittymiselle ja selvittää keinoja katutilan tekemiseksi turvallisemmaksi kävelylle ja pyöräilylle.

5) Työpaikkojen saavutettavuus myös henkilöautolla on monille yrityksille esim. työn liikkuvan luonteen tai henkilöstön asuinpaikkojen vuoksi edelleen tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon työpaikkakeskittymien maankäytön suunnittelussa.”

Kaupunginvaltuustossa käsitellään hallintosäännön muuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellisen uudistamisen osalta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiin perustetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1.1.2023 alkaen sote-lakikokonaisuuden talouden eriyttämisvaatimusten toteuttamiseksi ja sote-lainsäädännöstä seuraavan tehtäväkokonaisuuden johtamisen selkeyttämiseksi. Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokokonaisuudeksi uudelle toimialalle.

Samaan kokonaisuuteen liittyy myös aloitteeni oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin. Asia näyttää olevan nyt ratkeamassa aloitteeni mukaisesti.

Esityslistalla olevista kaava-asioista kaupunkilaispalautetta on tullut Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttamisesta. Kaavaratkaisu koskee lähivirkistysaluetta, joka sijaitsee Jollaksentiellä, Laajasalon Itä-Jollaksessa ja mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksentien varrelle. Asukasmäärän lisäys olisi noin 115.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään asemakaavamuutoksia Uutelan Hallkullanniemessä ja Nuottasaaressa (virkistysalueen laajentaminen, jäi viimeksi pöydälle) ja Tapanilan asemanseudun eteläosassa (asukasmäärän lisäys 570).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee Helsingin kaupungin järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) haku- ja valintaperusteita. TUVA-koulutuksen aloituspaikat täytetään ensisijaisesti yhteishaun kautta.

Kokouksessa käsitellään myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelmaa 1.8.2022 alkaen. Järjestämisestä vastaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO). Koulutuksen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä tarpeellisten nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa samoin kuin työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu