Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2020

Kaupunginhallitus käsittelee Hakaniemenrannan asemakaavaa sekä osallistumista Suomi-Rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava sekä Malmin lentoaseman kortteleiden asemakaava. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään lukuvuoden 2018-2019 oppimistuloksia ja tulevan lukuvuoden arviointeja.

 

Maanantai 16.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 17.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Tarkastuslautakunta

Torstai 19.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Hakaniemenrannan asemakaava, joka koskee alueita Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa Siltavuorensalmen ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Asemakaavaa muutetaan myös Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7:ssä. Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5½ -kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Asukasmäärän lisäys on noin 40.

Kaupunginhallitus käsittelee myös osallistumista Suomi-Rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Nämä asiat jäivät viimeksi pöydälle. Kaupunginvaltuustolle esitetään ensinnäkin, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy) ja merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla, ja toiseksi, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tunnin Juna Oy) ja merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. Hyvät liikenneyhteydet luonnollisesti parantavat ja luovat otollisia sijainteja asumiselle ja yrityksille ja edistävät kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä.

Ensin mainitun perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. Lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle. Jälkimmäisen hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Kielilukion tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu koskee moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta, joka sijaitsee Myllypuron keskustassa Kiviparintien ja Myllypurontien kulmassa, ja mahdollistaa lukiorakennuksen rakentamisen Myllypuron keskustaan muodostuneen kampusalueen yhteyteen. Samalla kampusalueella sijaitsevat Metropolia ja tulevaisuudessa myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan koulutus.

Käsittelyssä on myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tarkistettu asemakaavaehdotus. Kaavaratkaisu mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu.

Malmin lentoaseman kortteleiden asemakaavan muutosehdotus herättää varmasti keskustelua. Kaavaratkaisu koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella ja mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Alueen historia ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyviksi uudessa kaupunkiympäristössä ja uusi rakentaminen sovitetaan paikan kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Rakentamisen uusi kerrostuma suunnitellaan kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena. Rakentamisessa toteutetaan kestävän rakentamisen periaatteita ja tavoitteena on tukea hiilineutraalin kaupunginosan rakentamista.

Alueelle on suunniteltu seitsemän asuinkorttelia, pelastusasema, koulu ja päiväkoti, koko lentokenttäalueelle rakennettavan puistoverkoston keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto sekä kaksi pienempää puistikkoa. Katutasoon osoitetaan liiketiloja Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä Spilvenkujan katuaukiolle. Aluetta palvelevat pysäköintitalot rakennetaan osaksi asuinkortteleita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään lukuvuoden 2018-2019 oppimistuloksia ja tulevan lukuvuoden arviointeja. Tulosten perusteella helsinkiläiset lapset aloittavat peruskoulun hyvin taidoin ja valmiuksin, 7.-luokkalaisten englannin osaaminen on hyvällä tasolla ja 9.-luokkalaiset oppilaat menestyivät äidinkielen oppimistulosten arvioinnissa keskimäärin saman tasoisesti kuin otoksen oppilaat.

Joka kolmas 1.-luokkalaisista pärjäsi arvioinnissa keskitasoa paremmin sekä kielellisissä että matemaattisissa taidoissa. 7.-luokkalaisten englannin arvioinnissa Helsingin kaupungin koulujen oppilaat suoriutuivat keskimäärin jonkin verran paremmin kuin valtakunnallisen otoksen oppilaat. Sekä tytöistä että pojista 82 % ylsi vähintään hyvän osaamisen tasoon taidoissa tulkita tekstejä. Taidoissa tuottaa tekstejä vähintään hyvän osaamisen tason saavutti 73 % tytöistä ja 67 % pojista.

Lisäksi täydennetään luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikkoja (lisätään Munkkivuoren ala-aste), vahvistetaan painotetun opetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät ensi lukuvuodelle (vähintään 14, enimmäismäärä 26 vuosiluokilla 1–6 ja 32 vuosiluokilla 7–9) sekä vahvistetaan kielivalikoima Tahvonlahden ja Vattuniemen ala-asteen kouluille.

 

Voikaa hyvin!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu