Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2021

Kaupunginhallitus käsittelee edelleen Malmin kaavoitusta sekä erillismäärärahoja yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi sekä kaupungin digitaalisten palvelujen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2020 talousarvion toteutumista ja toimintakertomusta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Tapanilan asemanseudun, Katajanokanlaituri 4:n ja Solakalliontien asemakaavat.

 

Maanantai 22.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 23.3.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 25.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Malmin Nallenrinteen ja lentoasemankortteleiden asemakaavoja, Asia jäi viimeksi pöydälle. Ensin mainittu kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle, jälkimmäinen 2 200 asukkaalle.

Kaupunginhallitus myöntää 9,7 miljoonan määrärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Asia jäi viimeksi pöydälle. Raha on tarkoitus käyttää esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen korkeakoulujen kanssa (6 miljoonaa) ja Helsingin kaupungin ja yritysten yhteistyöhön innovaatiotoiminnassa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä (3,7 miljoonaa, josta Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, 3,1 miljoonaa euroa ja B. Helsingin kaupungin ja suurten yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen sekä niihin perustuvan uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, 600 000 euroa.)

Kaupunginhallitus myöntää niin ikään 10,0 milj. euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin toimialojen ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Määräraha jaetaan seuraavasti: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3 200 000 €, kaupunginkanslia 2 970 000 €, kaupunkiympäristön toimiala 750 000 €, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 1 080 000 € ja sosiaali- ja terveystoimiala 2 000 000 €.

Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta raha käytetään seuraavasti: Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan varhaiskasvatuksen palvelujen parempi saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti-periaatetta ja viestitään vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti.  Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja osallistumisaste kasvaa, mikä tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

Kaupunginhallitus hyväksyy lisäksi tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2020 talousarvion toteutumista ja toimialan viime vuoden toimintakertomusta. Käyttötalouden menot vuonna 2020 olivat noin 1,235 miljoonaa euroa ja tulot noin 64,7 miljoonaa euroa. Vuosi tullaan muistamaan koronasta ja sen aiheuttamista muutoksista. Kouluissa siirryttiin keväällä parissa päivässä etäopetukseen ja alettiin hyödyntää digitalisaatiota ja teknologiaa paljon aiempaa laajemmin. Vuoden aikana etä- ja lähiopetuksen erot puhututtivat, koska pedagogiikka on toimialan toiminnan keskiössä.

Helsingin uuden yhteiskoulun, Lauttasaaren yhteiskoulun ja Kulosaaren yhteiskoulun laajennukset etenevät oppilasmäärien kasvaessa.

Lautakunta antaa lausunnon osoitteessa Vanha viertotie 23 sijaitsevien tilojen perusparantamisesta Haagan peruskoulun käyttöön.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Tapanilan asemanseudun asemakaava. Kaavaratkaisu koskee ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita sekä katualueita Tapanilan aseman eteläpuolella pääradan länsipuolella ja mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista hyvälle sijainnille Tapanilan aseman läheisyyteen sekä parannuksia alueen kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 590.

Kaupunki on myymässä Pohjois-Esplanadi 19:ssä sijaitsevaa rakennusta, jossa on tällä hetkellä kaupunginkanslian elinkeino-osaston toimitiloja. Kaupungilla ei ole rakennukselle jatkossa enää omaa käyttöä.

Osoitteessa Katajanokanlaituri 4 muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee ranta-aluetta, joka sijaitsee Katajanokalla Tulli- ja Pakkahuoneen edustalla ja mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakenteisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle Stora Enso OYJ:tä varten.

Solakalliontiellä muutetaan asemakaavaa.  Kaavaratkaisu koskee Pakilan ja Oulunkylän rajalla sijaitsevaa aluetta, joka rajautuu Mikkolantien pohjoisosan varteen. Muutosalueeseen sisältyy korttelialueita ja puistoa. Kaavaratkaisu mahdollistaa siirrettäville vanhoille puurakennuksille uudet tontit ja rakennuspaikat Toivolanpuiston eteläosaan. Olemassa olevien sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiden käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennusten korttelialueeksi. Asukasmäärän lisäys on noin 50.

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu