Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2022

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Jakomäen sydän -hankkeen enimmäishinnan korottamiseen liittyvä selvitys kannattaa lukea kaupunginhallituksessa huolella tulevia hankkeita silmällä pitäen. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat esteettömyysperiaatteet ja Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee toivomuspontta, joka koskee selvityksen tekemistä avointen oppimistilojen vaikutuksista lasten ja nuorten oppimiseen sekä opettajien työhön.

Maanantai 21.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 22.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tarkastusvaliokunta

Torstai 24.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakennuspalveluliikelaitoksen (STARA) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. Hienoa, että saadaan tämä mittava hanke eteenpäin. Hankkeen enimmäishinta on reilut 40 miljoonaa euroa, Hankesuunnitelma koskee Maatullin peruskoulua, päiväkotia ja leikkipuistoa varten suunniteltua uudisrakennusta, joka sijoittuu Tapulikaupungin asuinalueen keskelle puistoalueen laidalle, Maatullinkujan ja Kimnaasipolun rajaamalle korttelialueelle. Koulun, päiväkodin ja leikkipuiston sijoittaminen samaan rakennukseen mahdollistaa synergiaetuja, kuten tilojen osittaisen yhteiskäytön. Tavoitteena on erityisesti ollut suunnitella energiatehokas kokonaisuus. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2024.

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishintaa ollaan korottamassa yli 1 miljoonalla eurolla. Rakennus otettiin käyttöön jo syksyllä 2020. Pahasti keskeneräisenä, on pakko todeta. Kävin tuolloin itsekin paikan päällä. Tehdyt virheet on lueteltu hyvin tekstin kohdassa Kustannusmuutokset ja niiden syyt. ”Kustannusseurannan luotettavuudessa oli haasteena, että allianssin osapuolilla ei ollut riittävän ajantasaista yhteistä käsitystä hankkeen sisällöstä ja laajuudesta eikä myöskään suunnitelmamuutosten vaikutuksista hankkeen tavoitekustannukseen. Rakentamisen kustannusohjaus perustui hankintapakettien suunnitteluun ja niiden kilpailuttamiseen alihankintoina. Koska laajuuden muutoksia ja uusia lisätehtäviä ei eritelty riittävän selkeästi allianssin perussisällön tilauksista, kustannusseurannasta ja laskutuksesta, läheni allianssin kustannusohjaus perinteisen kiinteähintaisen urakkamallin lisä- ja muutostyömenettelyä. Kuumentuneesta markkinatilanteesta sekä muista syistä johtuen alihankintojen nousseet kustannukset näkyivät viiveellä eikä niihin reagoitu ajoissa. Lisäksi päätoteuttaja käytti kustannusarvion laatimiseen omaa kustannuslaskentasovellusta, jota ei ollut mahdollista avata kokonaan kaikille osapuolille. Tämä saattoi heikentää muiden osapuolten ymmärrystä ja sitoutumista budjettiin, mikä osaltaan realisoitui myöhemmin myös kustannusohjauksen ongelmina.”

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 349,6 miljoonaa euroa ollen 223,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2020 tulos oli 496,7 miljoonaa euroa, vuoden 2019 tulos oli 377,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa. Useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Helen Oy:n ja HUSin ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään kaupungin esteettömyyslinjauksia. Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, julkiset rakennukset, yleiset alueet, asuminen ja palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia toimialoja, joiden toimintaan kyseinen kokonaisuus liittyy.

Jos asut Pukinmäessä, kannattaa tutustua Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin. Täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet osoittavat, miten kaupunkirakennetta voi tiivistää Pukinmäen asemanseudulla yleiskaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Tiivistämisen lisäksi osoitetaan myös asuinalueen laajenemisen mahdollisuudet. Alueen omaleimaisuutta vaalitaan. Suunnitteluperiaatteita noudatetaan Pukinmäen yksityiskohtaisemmissa maankäytön suunnitelmissa.

Lisäksi asemakaavamuutoksia Tapanilan asemanseudun eteläosassa, Ruukinlahdenpuiston länsiosassa ja Broändassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla ovat tilinpäätös ja toimialan toimintakertomus vuodelta 2021.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminta ollaan lakkauttamassa. Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan on osa toimintayksikköä, johon kuuluvat rppk Björken – Domus-esikoulu Domus – Killingen – Pilten – esikoulu Pilten – Silverdalen – rppk Stjärnan. Stjärnan sijaitsee Herttoniemenrannassa osoitteessa Margareetankuja 1C. Ryhmäperhepäiväkodissa on kahdeksan tilapaikkaa ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstön rekrytointi ryhmäperhepäiväkoteihin on osoittautunut erittäin haastavaksi ja pienten toimintapaikkojen toiminnan haavoittuvuus on esityslistan mukaan todellinen ongelma.

Kumpulassa päiväkotien Sohvila ja Kumpula toiminta ollaan keskittämässä osoitteeseen Limingantie 39 valmistuviin uusiin tiloihin, joissa on uutta päiväkotitilaa noin 150 lapselle.

Esityslistalla on myös toivomusponsi, jossa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta selvittää laajemmin kaupungissa avointen oppimistilojen vaikutusta lasten ja nuorten oppimiseen sekä opettajien työhön sekä kokemuksia niistä. Vastauksessa siteerattavan Kattilakosken väitöstutkimuksen valossa avoin tai avautuva oppimistila ei ole sinällään hyvä tai huono. Tilojen käyttöön sovituilla yhteisillä pelisäännöillä, käytettävällä pedagogiikalla sekä monipuolisten tilojen joustavalla käytöllä voidaan löytää jokaiselle oppijalle ja opetettavalle aiheelle sopivat tilat.  Toimiala tekee yhteistyötä Helsingin Yliopiston kanssa Growing Mind –tutkimushankkeessa. Tässä hankkeessa on parhaillaan käynnissä yhtenä tutkimuspakettina koulun tiloja koskeva tutkimus.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu