Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman ja vuoden 2022 tilinpäätöksen. Konsernijaostossa kuullaan Helsingin Sataman ajankohtaiskatsaus. Kaupunkiympäristölautakunta lohkoo parkkiruuduista pysäköintipaikkoja sähköpotkulaudoille. Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi toimialan toimintakertomuksen.

 

Maanantai 20.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 21.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Tarkastuslautakunta

Torstai 23.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus hyväksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman. Hankkeessa Malmin hautausmaan välittömään läheisyyteen valmistuviin viiteen, samassa tilassa olevaan jäähdytettyyn vainajatorniin mahtuu noin 55 vainajaa kuhunkin. Rakentamiskustannukset ovat 10,5 miljoonaa euroa. Keskitetyt vainajatilat tulee olemaan Helsingin suurin vainajasäilytystila.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden tulos oli lähes 350 miljoonaa euroa, joka on 320 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Edellisen vuoden 2021 tulos oli 349,6 miljoonaa euroa ja useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2022 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa. Suhteutettuna vertailukelpoiseen investointitasoon vuoden 2022 tulos oli jonkin verran vuosia 2020 ja 2021 parempi.

Kaupunginhallitus antaa LVM:lle lausunnon asetusluonnoksesta joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta. Päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus puoltaisi esitystä tarkastusmaksun korottamisesta nykyisestä 80 eurosta 100 euroon.

Kaupunginhallituksen torstaisen aamukoulun aiheena on katujengejä koskeva tilannekatsaus.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Helsingin Sataman ajankohtaiskatsauksen.

Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa Tapulikaupungin ja Puistolan asemanseudun suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteilla tavoitellaan asuntojen määrän kasvua sekä hallittua hallintamuotojen ja asuntotyyppien jakaumaa. Suunnitteluperiaatealue on pääosin pientalovaltaista asuinaluetta, josta Tapulikaupungin kerrostaloalue erottuu ympäristöstään tehokkaampana ja yhtenäisempänä alueena. Se sijoittuu laajojen puisto- ja virkistysalueiden varrelle. Kouluja ja päiväkoteja uudistetaan parhaillaan ja alueella on Y-tonttivarantoa tulevia palvelurakennustarpeita varten.

Mikroliikkumiselle (lue sähköpotkulaudat) suunnitellaan pysäköintiratkaisuja. Asia jäi viimeksi pöydälle. Laitteita oli enimmillään kesällä 2022 yli 18 000. Mikroliikkumisvälineiden pysäköinti olisi sallittu keskustan alueella vain niille osoitetuilla pysäköintipaikoilla, muualla keskustan alueella pysäköiminen olisi kiellettyä. Pysäköintialueita pysäyttämiskieltoalueen sisälle tulisi noin 250, joista ajoradalla oleviin autojen pysäköintiruutuihin sijoittuisi n. 130. Jokaisessa näistä kohteista 1–2 nykyistä autojen pysäköintipaikkaa muuttuisi mikroliikkumisen pysäköintialueiksi. Talvikaudella, mikroliikkumisen pysäköintitarpeen poistuessa, alueita voisi tarvittaessa hyödyntää lumen välivarastointiin. Ihmettelen, eikö näille löytyisi pysäköintipaikkaa muualta kuin autojen pysäköintiruuduista…

Upeaa mutta huonokuntoista Vallilan ala-asteen rakennusta ollaan myymässä. Kaupan tarkoituksena on edistää peruskorjausta Sale and leaseback -muotoisesti. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 toimintakertomusta. Toimintakertomuksessa selvitetään, miten toimialan keskeiset strategian osatekijät ovat toteutuneet. Näitä ovat seuraavat: 1) Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä, 2) Hyvinvointi, 3) Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä ja 4) Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu