Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2021

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita, lisämäärärahaa kesäsetelitoiminnan laajentamiseen, kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä ja yhteistyösopimusta arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti ja päätetään Malmin kaava-asioista. Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet ja laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman.

 

Maanantai 29.3.

Kaupunginhallitus

Tiistai 30.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 31.3.

Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten aloitteita (15 kpl), joita on esitetty loppuvuonna 2020. Aloitteet koskevat mm. valkoposkihanhikannan aiheuttamia ongelmia, kierrätysroskiksia, turvallisempaa kaupunkia tytöille ja koulupsykologien määrän nostamista.

Kaupungin tilinpäätös 2020 jäi viimeksi pöydälle. Tulos on lähes 500 miljoonaa euroa. Hyvä tulos on yllätys ja tietenkin iloinen asia, koska lähivuosina tarvitaan paljon investointeja. Lomautusten ja irtisanomisten aiheuttama verotulojen supistuminen näkyy vasta tänä vuonna ja yhteisöverotulojen supistuminen vasta ensi vuonna.

Kaupunginhallituksen pöydällä on myös valtion ja kaupungin yhteistyösopimus uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi. Museon toiminnasta vastaisi perustettava osakeyhtiö. Säätiö ja osakeyhtiö sopisivat museon kokoelmien hallinnoinnista ja hoidosta keskinäisellä sopimuksella. Valtio ja kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 miljoonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kummankin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 miljoonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen olisi perustettavan museosäätiön tehtävä.

Erittäin tärkeää on määrärahan myöntäminen kesäsetelitoiminnan laajentamiseen ja Job’d Events –toimintamalliin. Kesäseteli on nuorten, Helsingin yrittäjien, Helsingin kauppakamarin ja Helsingin kaupungin hanke, jolla tuetaan nuorten työllistymistä. Kesäseteliä on jaettu vuodesta 2005 kaikissa Helsingin kouluissa 9-luokkalaisille. Kesällä 2021 kesäsetelin arvo on 325 euroa. Kesäsetelijärjestelmää on tarkoitus laajentaa kertaluontoisesti kesän 2021 ajaksi vuonna 2004 syntyneille, joista valtaosa päättää toisen asteen ensimmäistä vuotta. Toimenpiteen arvioidaan tukevan palautumista koronatilanteesta.

Job’d on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kehittämä toimintamalli nuorille, joilla ei ole lainkaan tai on erittäin vähän aiempaa työkokemusta. Nuorille tehdyssä kyselyssä noin puolet vastaajista kertoi saaneensa Job’din jälkeen työtä yksityisiltä työmarkkinoilta. Job’d-toimintamallia on tarkoitus laajentaa kesällä 2021 nuorten työllistämiseen kesätapahtumiin. 60 000 euron määrärahalla tarjotaan 3 500 työtuntia helsinkiläisille tapahtumille ja työkokemusta 400 nuorelle.

Kaupunginhallitus käsittelee myös henkilöstöraporttia 2020. Henkilöstömäärä oli vuodenvaihteessa 39 152. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen tulokset nousivat syksyn mittauksissa koronasta huolimatta. Erityisesti johtaminen oli parantunut: etenkin valmentavan johtamisen indeksi Kunta10-kyselyssä nousi huomattavasti. Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana ystävälleen.

Kaupunginvaltuustossa on luvassa kyselytunti. Valtuutettujen esittämistä kysymyksistä valitaan 1-2, joihin saadaan vastaukset.

Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuutta korotetaan. Rahoitusosuuden korotus on peräti 38 miljoonaa euroa, ja asia herättää varmasti runsasta keskustelua.

Esityslistalla ovat myös Malmin Nallenrinteen ja lentoasemankortteleiden asemakaavat. Luvassa on arvatenkin pitkä ilta. Ensin mainittu kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle, jälkimmäinen 2 200 asukkaalle.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Tapanilan asemanseudun asemakaava. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita sekä katualueita Tapanilan aseman eteläpuolella pääradan länsipuolella ja mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista hyvälle sijainnille Tapanilan aseman läheisyyteen sekä parannuksia alueen kävelyn ja pyöräilyn järjestelyihin kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 590.

Kaupunki on myymässä Pohjois-Esplanadi 19:ssä sijaitsevaa rakennusta, jossa on tällä hetkellä kaupunginkanslian elinkeino-osaston toimitiloja. Kaupungilla ei ole rakennukselle jatkossa enää omaa käyttöä. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Lautakunta vahvistaa myös Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet ja laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman. Suunnitteluperiaatteet koskevat Makasiinirannan ja Olympiarannan aluetta, joka sijoittuu Kaartinkaupungin, Ullanlinnan ja Kaivopuiston kaupunginosiin Eteläsataman lahden läntiselle ratavyöhykkeelle. Alue ulottuu Kauppatorin kolera-altaalta aina Olympiaterminaalin eteläpuolelle. Myös osa Tähtitorninvuoren puiston reunavyöhykkeestä sekä Armi Ratian puisto kuuluvat suunnittelualueeseen. Alue on laajuudeltaan noin 7 hehtaaria.

Töölöntorille suunnitellaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Väliaikaiset järjestelyt pyritään toteuttamaan alkukesän 2021 aikana ja ne ovat käytössä arviolta kolme vuotta kunnes torin peruskorjaus käynnistyy. Tavoitteena on muodostaa Töölöntorista yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat levittäytyä. Pysäköintipaikat poistetaan torilta ja taksiasema siirretään Sandelsinkadun reunaan. Tavoitteena on säilyttää toria reunustavilla kaduilla mahdollisimman paljon pysäköintipaikkoja. Niitä on osoitettu ensisijaisesti asiointi- ja vieraspysäköintikäyttöön.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu