Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2022

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosäännön muuttamista valtuutetun aloitteen käsittelyn osalta ja nuorten aloitteita sekä hyväksyy kaupungin tilinpäätöksen 2021. Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet. Sähköpotkulaudoille suunnitellaan pysäköintimallin kokeilua.

Maanantai 28.3.

Kaupunginhallitus

Tiistai 29.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Keskiviikko 30.3.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 31.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään hallintosäännön muuttamista valtuutetun aloitteen käsittelyn osalta. Aloitejärjestelmää on määrä muuttaa siten, että aloitevastauksen antaisi kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisäksi kaupunginhallitus vastaisi aloitteisiin, joissa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitukset. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset tämän allekirjoitusrajan ylittäviin aloitteisiin.

Esityslistalla ovat myös nuorten aloitteet ajalta 1.7.-31.12.2021. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015 ja se on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen malli. Nuorten aloitejärjestelmä on rakennettu mukaillen kuntalaisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huomioitu nuorten erityistarpeet ja demokratiakasvatukselliset mahdollisuudet. Tällä kertaa aloitteita jätettiin 2 kpl. Toinen koskee ilmastonmuutoksen vaikutusten ottamista paremmin huomioon kerrostalorakentamisessa ja toinen löhöilypenkkejä rantareitille ja puistoihin.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjalla. Kaupungin tilikauden tulos oli 349,6 miljoonaa euroa ollen 223,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2020 tulos oli 496,7 miljoonaa euroa, vuoden 2019 tulos oli 377,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tulos 386,8 miljoonaa euroa. Useampia viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli jokseenkin keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti.

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma on myös käsittelyssä. Hankkeen enimmäishinta on reilut 40 miljoonaa euroa, Hankesuunnitelma koskee Maatullin peruskoulua, päiväkotia ja leikkipuistoa varten suunniteltua uudisrakennusta, joka sijoittuu Tapulikaupungin asuinalueen keskelle puistoalueen laidalle, Maatullinkujan ja Kimnaasipolun rajaamalle korttelialueelle. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2024.

Esityslistalla on myös Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa. Uutta asuinkerrosalaa on noin 700 asukkaan lisäyksen verran. Kivijalkaliiketilaa on 1 650 k-m2 ja huoltoasemalle osoitettua tilaa 600 k-m2. Kaavaratkaisu luo edellytykset noin 340–390 työpaikalle sisältäen ostoskeskuksen työpaikat.

Lauttasaaressa Pohjoiskaari 34-38 muutetaan myös asemakaavaa. Asukkaita tulee lisää noin 144. Kaavaratkaisu on valmisteltu, jotta tontilla olevista arvokkaista rakennuksista pääosa, sekä Kotkavuoren puistoon rajautuvan piha-alueen kalliomaasto kasvillisuuksineen voidaan säilyttää ja suojella. Tavoitteena on sovittaa uudisrakentaminen olemassa olevien rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan, sekä vaalia tontin kaupunkikuvallista vehreyttä piha-alueen istutuksia säilyttäen. Piha-alueiden liittyminen Kotkavuoren puistoalueeseen toteutetaan saumattomasti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteita. Itäkeskuksen keskusta-alueella suunnitteluperiaatteille merkittävän pohjan luo vuonna 2020 ratkaistun ideakilpailun ”Itä-Helsingin keskusta” lopputulokset ja kilpailun jälkeen laaditut jatkosuunnitelmat. Alueen kehittämisessä keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. vetovoimaisuuden lisääminen, muutos lähiökeskuksesta kaupunkimaiseksi Itä-Helsingin keskustaksi, ilmastoviisaan kaupungin rakentaminen ja hiilineutraali Helsinki -tavoitteen edistäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen sekä liikkumisympäristön kehittäminen jalankulkua ja pyöräilyä painottaen. Tavoitteena on myös nykyisten asuinalueiden täydennysrakentaminen olevan ympäristön omaispiirteet huomioiden.

Lisäksi asemakaavamuutoksia Tapanilan asemanseudun eteläosassa (jäi viimeksi pöydälle), Broändassa (jäi viimeksi pöydälle), Jollaksessa, Maunulassa ja Talin liikuntapuiston itäosassa (tenniskeskuksen ja keilahallin laajennukset ja uusi liikuntahalli).

Sähköpotkulautakausi on alkamassa. Keskusta-asujana odotan kauhulla. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on niiden pysäköintimallin kokeilu. Kokeiltavaksi esitetty pysäköintiratkaisu perustuu sanktioihin ja kannusteisiin. Ratkaisumallissa kaupunki osoittaa Helsingin ydinkeskustasta sopiviksi katsomilleen paikoille sähköpotkulautojen pysäköintiin tarkoitetun kohdan, minne operaattorit toteuttavat omalla kustannuksellaan kaikille yhteiskäyttöisille sähköpotkulaudoille tarkoitettuja pysäköintitelineitä ja -ruutuja sekä niihin liittyviä infotauluja. Sähköpotkulaudan saa edelleen pysäköidä muillekin kuin merkityille paikoille lain mukaisesti. Muualla kuin ydinkeskustassa on arvioitu olevan riittävästi julkista tilaa toteuttaa lain tarkoittamaa esteetöntä ja siistiä pysäköintiä.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu