Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2024

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin tilinpäätöksen 2023. Esityslistalla on myös kehittämisvaraus Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvan uuden tunneliyhteyden toteutusedellytysten, keskustan huoltotunnelin käytön tehostamisen ja Hiilineutraali ydinkeskusta -hankkeen tutkimista varten. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen ja kiinteistöhankkeita.

 

Maanantai 25.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 26.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 20.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 21.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin tilinpäätöksen 2023. Helsingin kaupungin tilinpäätöskokonaisuus jakautuu valtion rahoittamaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan sekä kunta-Helsinkiin, joka sisältää kasvatuksen- ja koulutuksen, kulttuurin- ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön, keskushallinnon ja liikelaitokset. Helsingin kaupunki on ainoa kunta, jolla on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Siten Helsingin kaupungin tunnusluvuilla ei ole Suomessa vertailukohtaa vuodesta 2023 alkaen.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2023 tulos oli noin 457 miljoonaa euroa. Tulos parani vuodesta 2022 noin 6 miljoonaa euroa (2022: 451 miljoonaa euroa). Kunta-Helsinki-konsernin vuoden 2023 tulos oli noin 427 miljoonaa euroa. Sotepe-konsernin vuoden 2023 tulos oli 30,0 miljoonaa euroa.

Esittelyaineistossa todetaan, että kaupungin talousarvion 2024 mukaisen noin 10 miljardin euron 10-vuotisen investointiohjelman toteuttaminen ja rahoittaminen epävarmassa taloudellisessa toimintaympäristössä muodostaa jatkossa riskin kaupungin taloudelliselle kestävyydelle.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös kehittämisvaraus Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvan uuden tunneliyhteyden toteutusedellytysten, keskustan huoltotunnelin käytön tehostamisen ja Hiilineutraali ydinkeskusta -hankkeen tutkimista varten. SRV, Keva ja Ilmarinen oikeutetaan kehittämisvarauksen perusteella tutkimaan Hakaniementorilta Aleksanterinkadulle suuntautuvaa ja olemassa olevaan keskustan huoltotunneliin liittyvän uuden tunneliyhteyden toteutusedellytyksiä, tähän mahdollisesti liittyviä maanalaisia huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuja sekä sen maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä (Hiilineutraali ydinkeskusta -hanke), tutkimaan Aleksanterinkadun ja Lastenlehdonpuiston välille jo toteutetun keskustan huoltotunnelin käytön tehostamista maanalaisilla huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuilla sekä sen maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä (Hiilineutraali ydinkeskusta -hanke), sekä selvittämään kustannuksellaan uuden tunneliyhteyden jatkamista Hakaniemestä Katajanokalle yhteistyössä Helsingin sataman kanssa niin, että se ei hidasta hankkeen muita osia.

Kaupunginvaltuustossa on kaava-asioita: Länsisataman matkustajaterminaali 1 ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus.

Kaupunkiympäristölautakunnassa keskustellaan Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista. Alueella tarkoitetaan suomeksi Itäväylän vartta ja sitä ympäröivää aluetta, joka sijaitsee itäisessä Helsingissä Puotilan metroasemalta koilliseen Vantaan rajalle saakka noin 3,2 kilometrin matkalta. Suunnittelualue kattaa Vartioharjun ja Mellunmäen pientalopainotteiset alueet koillisessa Mustapuronpuistoon ja Linnapellonpuistoon saakka sekä kaakossa Vartiokylänlahden viheralueisiin saakka.

Helsingin itäisenä sisääntuloväylänä toimiva Itäväylän pientalopainotteinen ympäristö kasvaa urbaanina kylänä, joka muodostuu Helsingin itäisenä keskuksena kehittyvän Itäkeskuksen ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueen väliselle alueelle. Itäisen bulevardikaupungin rakentuminen vahvistaa idän merkittävien kehitysalueiden verkostokaupunkia ja tukee kaupunkikehityksen jatkumista Östersundomin suuntaan.

Tavoitteena on pientaloalueiden kylämäisen identiteetin säilyttäminen, asuntokannan monipuolistaminen, lähipalveluiden ja joukkoliikenteen kehittäminen sekä alueen asukkaiden kohtaamista tukevien kaupunkitilojen rakentaminen. Kerrostalorakentaminen mahdollistaa vaihteleviin elämäntilanteisiin ja erilaisille perhekunnille sopivat esteettömät asunnot.

Suomen valtion kanssa ollaan tekemässä maankäyttösopimus liittyen asemakaavan muutosehdotuksesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tarkoituksena on laajentaa Valtioneuvoston linnaa nykyaikaisella hallinto- ja toimistorakennuksella. Sisäpihalle rakennettavan uudisrakennuksen tieltä joudutaan purkamaan entisenä painotalona toiminut rakennuksen osa, niin kutsuttu pihasiipi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on muun muassa yhteenveto vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä toimialan vuoden 2023 toimintakertomus.

Lisäksi esityslistalla on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset on määritelty varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa. Euromäärät tarkistetaan lain mukaisesti joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Tiloista esityslistalla on seuraavat hankkeet:

  • päätös päiväkodin tarveselvityksestä osoitteeseen Maurinkatu 1a
  • päätös Kumpulassa sijaitsevan päiväkoti Marjalan toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2024 alkaen
  • päätös Pakilan ala-asteen koulun ja Pakilan yläasteen koulun yhdistymisestä
  • päätös Paloheinän alueelle osoitteeseen Paloheinäntie 40 b toteutettavien Maunulan ala-asteen ja Månsas lågstadieskolan väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksymisestä

 

Aurinkoista pääsiäistä!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu