Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2020

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma. Kaupunginvaltuustossa on mielenkiintoisia kaava-asioita, erityisesti Hakaniemenrannan ja Hernesaaren asemakaavat. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tarkistettu asemakaavaehdotus. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään toimenpiteitä, joilla terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsyä parannetaan.

Maanantai 6.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 7.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 8.4.

Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginhallituksen esityslista on lyhyt. Se päättää Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelmasta. Puotilaan on tulossa nykyisen koulurakennuksen korvaava uudisrakennus, jota valmistellaan elinkaarihankkeena ja jonka pitäisi valmistua elokuuksi 2022. Korvaavan uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi tarvitaan väliaikainen tilaratkaisu, jonka kustannusarvio on 9 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuustossa on useita kaava-asioita: Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos, Laajasalon Gunillantie 3:n asemakaavan muuttaminen, Lauttasaaressa Särkiniementie 3:n asemakaavan muuttaminen, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen, Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen sekä Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen.

Hakaniemenrannan asemakaava koskee alueita Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa Siltavuorensalmen ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Hernesaaren asemakaava herättää varmasti keskustelua. Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Asukasmäärän lisäys on 7 600. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita. Kaupunginhallitusvaiheessa hyväksyttiin tällainen muutos suunnitelmaan: ”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.”

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tarkistettu asemakaavaehdotus, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä niiden ympärillä olevia pienempiä luotoja ja saaria ja mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu.

Gotlanninkatu 1-3:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on myös esityslistalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentamisen opiskelija-asumista varten alle 200 metrin etäisyydelle Itäkeskuksen metroasemasta. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ja kaupallisten palveluiden sekä mm. Myllypuron uuden ammattikorkeakoulukampuksen läheisyyteen voidaan toteuttaa lisää opiskelija-asuntoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa tilannekatsauksen terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuudesta. Lautakunnalle esitellään toimenpiteitä, joilla terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsyä parannetaan. Terveysasemien palvelutarjontaa on monipuolistettu ja kiireettömiä palveluja tarjotaan myös palvelusetelillä. Käyttöönotettu chatbotti on helpottanut asiakkaiden asiointia ja etäpalveluja tarjotaan kaikille niille, jotka niitä haluavat ja pystyvät käyttämään.

Tavoitteena on, että eri puolella Helsinkiä on jatkossa terveysasemia, jotka palvelevat arkisin klo 20 asti. Helsingissä myös valmistellaan kokeilua, jossa kahden terveysaseman asiakkaille terveysaseman palvelut tuottaisi ulkopuolinen palveluntuottaja. Lautakunta käsittelee esitystä tämän hetken suunnitelman mukaan toukokuussa 2020.

 

Voikaa hyvin!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu