Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2021

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita ja henkilöstöraporttia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on vuoden 2021 talousarvion ensimäinen toteutumisennuste ja viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet ja laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman sekä Töölöntorin väliaikaiset liikennejärjestelyt.

 

Maanantai 12.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 13.4.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Torstai 15.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten aloitteita (15 kpl), joita on esitetty loppuvuonna 2020. Aloitteet koskevat mm. valkoposkihanhikannan aiheuttamia ongelmia, kierrätysroskiksia, turvallisempaa kaupunkia tytöille ja koulupsykologien määrän nostamista. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on jäämässä eläkkeelle. Kaupungilla avautuu siten erittäin mielenkiintoinen johtamisjohtaja, johon toivottavasti saamme erinomaisia hakijoita!

Kaupunginhallitus käsittelee myös henkilöstöraporttia 2020. Henkilöstömäärä oli vuodenvaihteessa 39 152. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen tulokset nousivat syksyn mittauksissa koronasta huolimatta. Erityisesti johtaminen oli parantunut: etenkin valmentavan johtamisen indeksi Kunta10-kyselyssä nousi huomattavasti. Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana ystävälleen. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste, joka antaa mahdollisuuden tarkastella toimialan talousarvion riittävyyttä kuluvan vuoden menoihin.

Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yhteensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla.

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli talousarvion. Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta hankerahoituksesta syntyvistä vastaavista kuluista, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Ennusteen menoihin sisältyy 26,3 miljoonaa euroa talousarvion ulkopuolista rahoitusta vastaavia kuluja. Koronan nettovaikutuksen toimialan menoihin arvioidaan oleva 2,3 miljoonaa euroa. Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten arvioidaan olevan 3,3 miljoonaa euroa. Koronakustannuksiin ja oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksiin ei ole varauksia talousarviossa.

Lautakunta päättää viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja maksuista neljä tuntia ylittävältä osalta. Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kolmen vuoden kokeilukauden aikana noussut 92 prosentista 95 prosenttiin. Helsinki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, joka on osa OKM:n Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Kokeiluun osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.

Mellunmäkeen osoitteeseen Korvatunturintie 7 on tulossa päiväkoti Tunturin korvaava uudisrakennus elokuuhun 2024 mennessä.Tontilla sijaitseva nykyinen päiväkoti Tunturi puretaan. Tällä hetkellä päiväkotitilat palvelevat 88 lasta. Nykyinen päiväkotirakennus on huonokuntoinen, liian pieni kasvavalle lapsimäärälle eikä kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita. Päiväkoti Tunturin uudisrakennus mitoitetaan 150 lapselle, mikä tarkoittaa, että alueelle saadaan noin 60 uutta tilapaikkaa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet ja laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelma. Asia jäi viimeksi pöydälle. Suunnitteluperiaatteet koskevat Makasiinirannan ja Olympiarannan aluetta, joka sijoittuu Kaartinkaupungin, Ullanlinnan ja Kaivopuiston kaupunginosiin Eteläsataman lahden läntiselle ratavyöhykkeelle. Alue ulottuu Kauppatorin kolera-altaalta aina Olympiaterminaalin eteläpuolelle. Myös osa Tähtitorninvuoren puiston reunavyöhykkeestä sekä Armi Ratian puisto kuuluvat suunnittelualueeseen. Alue on laajuudeltaan noin 7 hehtaaria.

Töölöntorille suunnitellaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Myös tämä asia jäi viimeksi pöydälle. Väliaikaiset järjestelyt pyritään toteuttamaan alkukesän 2021 aikana ja ne ovat käytössä arviolta kolme vuotta kunnes torin peruskorjaus käynnistyy. Tavoitteena on muodostaa Töölöntorista yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat levittäytyä. Pysäköintipaikat poistetaan torilta ja taksiasema siirretään Sandelsinkadun reunaan. Tavoitteena on säilyttää toria reunustavilla kaduilla mahdollisimman paljon pysäköintipaikkoja. Niitä on osoitettu ensisijaisesti asiointi- ja vieraspysäköintikäyttöön.

Lautakunta hyväksyy myös Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028. Toimintaohjelmassa on esitetty 11 tavoitetta ja 90 toimenpidettä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, ja ne koskevat Helsingin kaupungin aluetta ja kaupungin muissa kunnissa omistamia virkistys- ja ulkoilualueita.

Lisäksi muutetaan Opastinsilta 8:n asemakaavaa Itä-Pasilassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen mitoitukseltaan ja talotekniikaltaan vanhentuneen toimistorakennuksen korvaamisen uusilla hybridirakennuksilla, joiden alakerroksissa on liike- sekä toimistotiloja ja ylemmissä kerroksissa asuntoja.

Pitäjänmäen asemanseudun asemakaavaa muutetaan niin ikään. Asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen asemapuistoa vanhoine rakennuksineen sekä radan pohjoispuolen rakentamatonta aluetta asemapuiston länsipuolella. Tavoitteena on kehittää alueen lähipalveluja ja kaupunkiympäristöä Pitäjänmäen keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja vilkkaiden runkolinjapysäkkien vieressä. Asemasillan kohdalle on suunniteltu uusi aukio päivittäistavarakauppoineen ja liiketiloineen sekä katosrakennelma yleisille polkupyöräpaikoille. Kaavamuutos mahdollistaa radan pohjoispuolelle asemasillan länsipuolelle uuden asunto- ja liikekorttelin rakentamisen vaihtelevan korkuisine asuinkerrostaloineen. Asukasmäärän lisäys on noin 570.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu