Helsingin kuntapolitiikan viikko 16/2021

Kaupunginhallitus käsittelee maapoliittisia periaatteita ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on nuorten aloitteita ja henkilöstön liikunta- ja kulttuurisetelit. Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksiä Koivusaaren asemakaavasta.

 

Maanantai 19.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 20.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Keskiviikko 21.4.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 22.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään muutamia kaavamuutoksia (Katajanokanlaituri 4, Radiokatu 15 ja 20, Solakalliontie).

Esityslistalla on lisäksi suuri määrä aloitteita, jotka ovat menossa 5.5. pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Aloitteiden aiheet vaihtelevat kannabiksen laillistamisesta maksuttomiin kuukautisvälineisiin ja terapiatakuusta juoksuportaisiin.

Myös maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet ovat edenneet kaupunginhallitukseen. Kaupungin nykyiset maapoliittiset linjaukset perustuvat lukuisiin erillisissä osissa tehtyihin, osittain hyvinkin vanhoihin osapäätöksiin. Vaikka pääperiaatteet edelleen ovat toimivat, uudet haasteet vaativat paikoin muutoksia ja tarkennuksia nykyisiin käytäntöihin. Maanhankinnan luonne muuttuu, koska Helsingissä on enää hyvin vähän yksityisomistuksessa olevaa kaavoittamatonta ns. raakamaata. Maanomistajan maankäyttökorvaus määritetään asemakaavoituksen tuoman kiinteistön arvonnousun avulla.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on nuorten aloitteet vuoden 2020 loppupuoliskolta. Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Koko valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty yhteensä noin 150. Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on meneillään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Käsiteltävänä on myös määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma vuosille 2021-2028. Toimintaohjelmassa on esitetty 11 tavoitetta ja 90 toimenpidettä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Nämä tavoitteet ja toimenpiteet löytyvät esityslistan liitteestä.

Koivusaaren tarkistettu asemakaava kiinnostanee suurta yleisöä eniten. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-alueen rakentamisen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 300–4 000 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys metroasemalle, jonka ympärille kaupunginosa rakentuu. Kuten on laajasti jo uutisoitu, alueelle on suunniteltu IKEAn tavaratalo. Alueelle on tulossa myös koulu ja päiväkoti.

Opastinsilta 8:n asemakaavaa muutetaan Itä-Pasilassa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen mitoitukseltaan ja talotekniikaltaan vanhentuneen toimistorakennuksen korvaamisen uusilla hybridirakennuksilla, joiden alakerroksissa on liike- sekä toimistotiloja ja ylemmissä kerroksissa asuntoja.

Pitäjänmäen asemanseudun asemakaavaa muutetaan niin ikään. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen asemapuistoa vanhoine rakennuksineen sekä radan pohjoispuolen rakentamatonta aluetta asemapuiston länsipuolella. Tavoitteena on kehittää alueen lähipalveluja ja kaupunkiympäristöä Pitäjänmäen keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja vilkkaiden runkolinjapysäkkien vieressä. Asemasillan kohdalle on suunniteltu uusi aukio päivittäistavarakauppoineen ja liiketiloineen sekä katosrakennelma yleisille polkupyöräpaikoille. Kaavamuutos mahdollistaa radan pohjoispuolelle asemasillan länsipuolelle uuden asunto- ja liikekorttelin rakentamisen vaihtelevan korkuisine asuinkerrostaloineen. Asukasmäärän lisäys on noin 570.

Pärnunkatu 6:ssa muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Meri-Rastilan Ramsinrannassa sijaitsevaa asuinkorttelia ja osaa Ole Kandelinin puistosta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Ramsinrannan asuinaluetta ja edistää alueella uutta asuntorakentamista. Asukasmäärä kasvaa noin 150:llä

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu