Helsingin kuntapolitiikan viikko 16/2024

Kaupunginhallitus laajentaa Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on konversioperiaatteiden kumoaminen. Se käsittelee edelleen itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteita. Esityslistalla ovat myös Pihlajiston suunnitteluperiaatteet.

 

Maanantai 15.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 16.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Keskiviikko 17.4.

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

Torstai 18.4.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hakemusta Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamiseksi. Suojelun tarkoituksena on kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan arvokkaan lehtoalueen monimuotoisuuden säilyttäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen. Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosan lounaisosassa, Meri-Rastilassa. Luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1990. Alueen pinta-ala on 7,24 hehtaaria, jota on nyt tarkoitus laajentaa 3,05 hehtaarilla.

Kaupunginhallituksella pitäisi olla myös aamukoulu torstaina, mutta siihen ei ole vielä tullut esityslistaa.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan tilannekatsaukset Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä ja HSL:ltä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään konversioperiaatteiden (suomeksi tonttien käyttötarkoitusten muutoksia koskevien periaatteiden) kumoamista. Konversioihin suhtaudutaan jatkossa lähtökohtaisesti myönteisesti. Toimintaympäristö ja kaupungin tavoitteet mm. asumisen lisäämiseksi kantakaupungissa ovat muuttuneet. Yhtenäisiä periaatteita ohjaamaan kaavamuutoksia ei ole enää tarkoituksenmukaista määrittää. Poikkeamis- ja kaavamuutoshakemuksiin otetaan kantaa tapauskohtaisesti arvioimalla, miten paikka soveltuu eri käyttötarkoituksiin. Liikekeskustan alueella sallitaan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen ainoastaan, jos uusi asuminen sijoittuu niin, että muiden toimintojen aiheuttamat ympäristöhäiriöt eivät vaikuta asuttavuuteen tai kyseessä ei ole alue, jossa nähdään välttämättömäksi toimistotilan säilyminen. Periaatteiden kumoaminen on välttämätöntä, jos ydinkeskustaan halutaan lisätä asumista.

Lautakunnassa keskustellaan edelleen Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista. Asia jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Alueella tarkoitetaan suomeksi Itäväylän vartta ja sitä ympäröivää aluetta, joka sijaitsee itäisessä Helsingissä Puotilan metroasemalta koilliseen Vantaan rajalle saakka noin 3,2 kilometrin matkalta. Suunnittelualue kattaa Vartioharjun ja Mellunmäen pientalopainotteiset alueet koillisessa Mustapuronpuistoon ja Linnapellonpuistoon saakka sekä kaakossa Vartiokylänlahden viheralueisiin saakka.

Helsingin itäisenä sisääntuloväylänä toimiva Itäväylän pientalopainotteinen ympäristö kasvaa urbaanina kylänä, joka muodostuu Helsingin itäisenä keskuksena kehittyvän Itäkeskuksen ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueen väliselle alueelle. Itäisen bulevardikaupungin rakentuminen vahvistaa idän merkittävien kehitysalueiden verkostokaupunkia ja tukee kaupunkikehityksen jatkumista Östersundomin suuntaan.

Pihlajiston suunnitteluperiaatteet ovat myös listalla. Suunnitteluperiaatteet koskevat Pihlajiston nykyisiä rakennettuja korttelialueita, niihin pohjoisessa ja lännessä liittyviä metsäalueita, Pihlajamäen ja Pihlajiston välisen Pihlajalaakson metsä- ja puistoalueita, sekä Lahdenväylän varren rakentamattomia kortteli- ja viheralueita. Tavoitteena on kehittää Pihlajistoa lapsiperheille sopivana asuinalueena, jossa on sujuva joukkoliikenne ja yhteisöllinen ilmapiiri, ja jossa arjen palvelut ja upea luonto löytyvät jalankulkuetäisyydeltä. Keskeisin täydennysrakentamispotentiaali (1 500–3 400 asukasta) sijoittuu nykyisille pysäköintikentille.

 

Aurinkoista huhtikuuta!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu