Helsingin kuntapolitiikan viikko 17/2022

Kaupunginhallituksen esityslistalla on AM-ohjelman 2020 seurantaraportti.  Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022, ja se tekee periaatepäätöksen helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon.

Maanantai 25.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 26.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Keskiviikko 27.4.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 28.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (STARA)

 

Kaupunginhallitus käsittelee Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (ns. AM-ohjelma) seurantaraporttia 2022. Pääkaupunkiseudun väestönkasvu hidastui toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2021 pääkaupunkiseutu kasvoi 8 700 asukkaalla, mikä on puolet vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Pudotus on ollut suurinta Helsingissä. Helsingissä aiempien vuosien 7 300 keskimääräinen vuosikasvu oli vuonna 2021 enää 1 900 henkilöä, mikä on alle kolmanneksen vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Helsingin seudun muut kunnat sen sijaan kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 3 600 asukkaalla, mikä on 1 400 asukasta enemmän kuin vuosien 2011–2019 vuosikasvu.

Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on ollut korkealla tasolla viimeisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2021 aikana valmistui 7 105 asuntoa ja aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen. Uusia rakennuslupia myönnettiin 7 551 asunnon rakentamiseksi. Vuoden vaihteessa rakenteilla oli noin 10 500 asuntoa. Kerrostaloasuntojen osuus näistä oli noin 91 prosenttia. Uusien asuinalueiden osuus oli noin 40 prosenttia.

Säännelty asuntotuotanto jäi useiden aikaisempien vuosien tapaan tavoitteistaan. Tavoitteellisen 55 prosentin sijaan säänneltyjä asuntoja alkoi ja valmistui noin 35 prosenttia. Säännellyn tuotannon rakentamista haastaa tällä hetkellä erityisesti rakennuskustannusten nopea nousu, vaikeus saada tarjouksia urakkakilpailuihin sekä rakennuspaikkojen haasteellisuus. Vuonna 2021 sekä valmistuneista että aloitetuista asunnoista vuokra-asuntoja oli yli 50 prosenttia. Kaupungin rakennuttamia asuntoja alkoi ja valmistui vuonna 2021 noin 60 prosenttia tavoitteen mukaisesta määrästä.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti. Käsiteltäväksi otetaan siis 1-3 valtuutettujen kysymystä, joiden sisältö selviää vasta lähempänä kokouspäivää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös HUS-yhtymän perussopimuksen. Uudenmaan sote-erillisratkaisun myötä nykyisen HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan uusi hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. HUS-yhtymälle siirtyy suoraan lain nojalla HUS-kuntayhtymän omaisuus ja henkilöstö. HUS-yhtymän peruspääoma vuoden 2023 aloittavaan taseeseen muodostuu HUS-kuntayhtymän peruspääomasta. Helsingin osuus peruspääomasta on 36,09 %.

Oletettavasti keskustellaan myös yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta Helsinkiin koskevasta aloitteesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022, jota on tarkoitus noudattaa ohjeellisena. Pysäköintipoliittisiin tavoitteisiin liittyy 10 kärkihanketta, jotka ovat seuraavat:

  1. Toimenpidekokonaisuus sähköautoiluinfran vahvistamiseksi,
  2. Kaupungin ja yksityisten pysäköintilaitosten välisen yhteistyön lisääminen,
  3. Vuorottaispysäköinnin ja täydennysrakentamisen pysäköinnin työkalupakin edistäminen,
  4. Pysäköintivirhemaksun porrastaminen teon haitan vakavuuden mukaan,
  5. Laaditaan selvitykset nykyisten laskentaohjeiden toteutumisesta sekä markkinaehtoiseen pysäköintipolitiikkaan siirtymisestä,
  6. Siirrytään palvelutason mukaiseen hinnoitteluun kadunvarsipysäköinnissä,
  7. Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  8. Autopysäköinnin reaaliaikaisen tilannekuvan valmistuminen,
  9. Toimitilatonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  10. Siirrytään reaaliaikaiseen mobiiliseurantaan, käyttöastelaskentaan ja hinnoitteluun.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pysäköinninvalvonnan resurssien vahvistaminen ja tehokkuuden parantaminen, palvelutason mukaiseen hinnoitteluun siirtyminen asukas- ja yritys- sekä vyöhykepysäköinnissä, asukas- ja yrityspysäköintialueiden sekä maksullisuusvyöhykkeiden laajentaminen sekä askeleittain siirtyminen kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa asuintonttien pysäköintiratkaisuissa. Jos kiinnostaa, mitä kaikki tämä tarkoittaa käytännössä, kannattaa tutkia esitys tarkkaan. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta: Esitys: Helsingin pysäköinnin hintoihin erittäin suuria korotuksia – Kaupunki | HS.fi

Asemakaavoja muutetaan Käpylän Onnentie 18:ssa, Vuosaaren Villenkalliolla, Vartioharjun Broändassa ja Jätkäsaaren Kirjossa.

Paloheinän ja Kuninkaantammentien hiihtoreiteille hyväksytään puistosuunnitelmat tulevia talvia varten.

Kaupunkiympäristölautakunta tekee myös periaatepäätöksen helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon. Alueelle on mahdollista sijoittua tulevaisuudessa mm. kaupallista helikopteritoimintaa sekä muita ilmailualan operoijia, jotka säädösten puolesta sopisivat määriteltyihin lähestymissektoreihin ja melurajoihin (mm. dronet, sähköiset lentolaitteet ja miehittämättömät ilma-alukset).

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu