Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2023

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan yleisperiaatteita ja MAL 2023 -lausuntoa. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää psykiatria- ja päihdepalvelujen jakautumisesta kahteen palveluun: asumis-, kriisi- ja päihdepalveluihin sekä psykiatriaan.

 

Tiistai 9.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 10.5.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Torstai 11.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksella ei poikkeuksellisesti ole kokousta alkavalla viikolla.

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Käsiteltävät kysymykset selviävät vasta kokousta edeltävänä päivänä.

Keskustelua syntynee myös AM-ohjelman seurantaraportti 2023:sta. Raportin mukaan muutokset muuttoliikkeessä ovat olleet koronapandemiavuosina Helsingin seudulla merkittäviä. Lisääntyneen ulosmuuton myötä aiemmin muuttovoittoa saaneet pääkaupunkiseudun kunnat menettivät väestöään. Väestönkasvu palasi Helsingissä lähes koronapandemiaa edeltävien vuosien tasolle vuonna 2022, mutta erona aikaisempaan kotimaan muuttoliike jäi kokonaisuudessaan Helsingin kannalta tappiolliseksi. Myös luonnollinen väestönkasvu heikkeni merkittävästi. Helsinki menetti asukkaitaan seudun muihin kuntiin kotimaan muuttoliikkeessä. Muuttovoittoa Helsinki sai seudun ulkopuolisesta Suomesta, ja ulkomaan muuttoliikkeestä saatu muuttovoitto kasvoi ennätyksellisen suureksi.

Asuntorakentaminen on ollut Helsingissä poikkeuksellisen korkealla tasolla koronapandemiavuosista huolimatta. Vuoden 2022 aikana asuntorakentaminen kuitenkin tasaantui edeltävien vuosien huippulukemista. Korkojen nousu, nopea inflaatio ja talouden epävarmuudet vähensivät sekä kuluttaja- että sijoittajakysyntää asuntomarkkinoilla ja lisäksi nopeasti kasvaneet rakennuskustannukset aiheuttivat haasteita säännellyn tuotannon toteuttamiselle.

Asuntokauppa kävi erittäin vilkkaana vuosina 2020–2021. Myös asuntojen hinnat nousivat kautta kaupungin pandemian aikanakin. Samanaikaisesti, nuorten aikuisten muuttoliikkeen ehtyessä ja asumisen vaihtoehtojen kaventuessa työttömyyden ja lomautusten kasvun jäljiltä, vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä heikkeni. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen vapaana Helsingissä kaksinkertainen määrä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa pöydälle jääneiden Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden käsittelyä. Esityksen mukaan Länsiväylän ympäristön osayleiskaavassa aluetta lähdetään suunnittelemaan tiiviinä ja sekoittuneena kantakaupunkina. Länsiväylä säilyy lähtökohtaisesti maantienä. Satamatunneliratkaisusta riippuen osayleiskaavoituksessa ratkaistaan, miten ja missä Länsiväylän itäpää liittyy katuverkkoon. Lauttasaaressa Länsiväylä tunneloidaan. Salmisaaressa tie- ja katuverkko suunnitellaan erikseen tehtävän satamatunneliratkaisun perusteella.

Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon MAL 2023-suunnitelman luonnoksesta. Esityksen kohteena olevan lausunnon keskeinen sisältö: Suunnitelman kokonaisrahoitus on riittämätön, ja valtion osuutta investointihankkeista tulee kasvattaa. Suunnitelma ei saavuta tavoitteitaan esimerkiksi hiilineutraaliuden osalta. Suunnitelmassa esitetty valtion 150 miljoonan euron vuotuinen tuki joukkoliikenteen operointiin on suunnitelman yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ratkaisevan tärkeä keino ja siten täysin olennainen osa suunnitelmaa. Suunnitelman kirjausta ruuhkamaksuista tulee terävöittää niin, että tarve säädösvalmistelun valmistumiselle tulevan hallituskauden aikana tulee ehdottoman selväksi. – Olen samaa mieltä muista mutta en viimeisestä pointista.

Malmille suunnitellaan sunnuntaipalstoja ja –kortteleita. Suunnitteluperiaatteet koskevat Malmin Sunnuntaipalstojen pientaloaluetta, joka sijaitsee Ala-Malmilla Malmin keskustan ja Malmin kentän läheisyydessä. Pientaloalue on kahdessa osassa, jossa eteläisempi pientaloalue sijaitsee Tullivuorentien varressa ja pohjoisempi pientaloalue sijaitsee Malminkaaren varrella.

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet ovat hyväksyttävinä. Malminkartanoa on tarkoitus kehittää kasvavana, toiminnoiltaan monipuolisena, omaleimaisena ja luonteeltaan pikkukaupunkimaisena osa-alueena.

Myös Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet ovat esityslistalla. Tutummin ilmaistuna kyseessä on itäväylän ympäristö Mellunkylän ja Vartioharjun kohdalla. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen tiivistyminen bulevardikaupungin periaatteiden mukaisesti urbaanimmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi asuin-, virkistys- ja työpaikka-alueeksi samalla mahdollistaen kaupungin kestävä kasvu. Alueesta kehitetään ilmastoviisas, ihmisen mittakaavainen, elävä sekä elämyksellinen kaupunkitila bulevardimaisen pääkadun varrella laadukkaasti täydennysrakentaen. Itäväylä pääkatuna mahdollistaa pikaraitiotien.

Esityslistalla on myös asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelma 2023–2025. Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 asetettiin tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2025 mennessä. Asunnottomuuden poistamisen toimenpiteet on luokiteltu neljään kokonaisuuteen: Asuntotuotanto, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, pitkäaikaisasunnottomien palvelut sekä tietotuotanto, viestintä ja yhteistyö.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää psykiatria- ja päihdepalvelujen jakautumisesta kahteen palveluun: 1) asumis-, kriisi- ja päihdepalveluihin ja 2) psykiatriaan. Nykyinen psykiatria- ja päihdepalvelut on kooltaan suuri ja palvelutarjonnaltaan hyvin laaja ja kirjava. Rakenne tekee kokonaisuudesta vaikeasti ohjattavan, eikä se tue riittävästi kaupunkistrategiassa tärkeäksi nostetun kokonaisuuden keskittynyttä ja tehokasta johtamista. Tavoitteena on vahvistaa päihdepalveluja niin, että huumeriippuvuudesta kärsiville on tarjolla riittävästi, helposti ja nopeasti saavutettavia palveluita.

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu