Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2024

Jälleen lyhyt viikko. Kaupunginhallituksen esityslistalla on valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoa ja asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa.

 

Maanantai 6.5.

Kaupunginhallitus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Tiistai 7.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Keskiviikko 8.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on valtuutettujen aloitteita: Kokoomuksen ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä yksittäisten valtuutettujen aloitteita Kaivokadun säilyttämisestä avoimena autoilijoille, ekologisen kompensaation käyttöönotosta maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa, puroluonnon kunnostamisesta sekä Kulosaaren 1960-luvun ostoskeskuksen säilyttämisestä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoa, jota koskeva asia jäi kaksi viikkoa sitten pöydälle. Kaavarunko koskee aluetta, joka sijaitsee Keski- ja Pohjois-Helsingin alueella ja sisältää noin 3 kilometrin pituisen Tuusulanväylän moottoritien liikennealueen vaihtelevan leveine reuna- ja suoja-alueineen Käpylän ja Pakilan kaupunginosien välillä. Liikenteen osalta kaavarunko näyttää kehityksen suuntaviivat moottoritien kaduksi muuttamiselle, uudelle pikaraitiotielle sekä kaupunkimaisen katuverkon muodostamiselle. Uuden Mäkelänkadun ympärille rakentuu asuin- ja työpaikka-alue.

Lautakunta antaa myös esityksen Helsingin arkkitehtuuriohjelmasta, joka niin ikään jäi viimeksi pöydälle. Arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat linjaavat rakennetun ympäristön laatua ja tarjoavat työkaluja arkkitehtuurin yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä kaupungin kaikkien toimialojen kesken.  Arkkitehtuuriohjelman mukaan Helsinki on paikka, joka tarjoaa oivaltavaa, ihmisten tarpeisiin vastaavaa arjen arkkitehtuuria. Helsinki rakentaa laadukasta julkista kaupunkitilaa ja hyvää elinympäristöä kaikille helsinkiläisille. Toivottavasti ohjelman ylevät periaatteet ilmentyvät myös käytännön tekemisessä.

Lautakunta antaa myös kaupunginkanslialle lausunnon luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma). Ohjelmassa on määritelty neljä tavoitetta, joiden alle on asetettu toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä neljä tavoitetta ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuntotuotanto, segregaation ehkäisy ja asuinalueiden kehittäminen sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu.

Lausuntoluonnoksen keskeisin sisältö: 1) Kaupungin tulee ottaa määrätietoinen ratkaisuhakuinen ote ja etsiä keinot välimuodon tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi, 2) Kaupunkiuudistuksessa ja segregaation ehkäisyssä onnistumiseksi tärkeää on löytää keinot omistusasumisen toteuttamiseksi kaupunkiuudistusalueille ja toisaalta ARA-asuntokannan kasvattamiseksi muilla alueilla, 3) Uutta 7000 asunnon vuosittaista asuntotuotantotavoitetta pidetään hyvänä, vaikkakin tässä suhdannetilanteessa sen saavuttamiseen liittyy erityistä epävarmuutta ja 4) Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitetta esitetään nyt puolitettavaksi juuri edellisellä ohjelmakaudella kolmanneksella kasvatetusta. Tavoitteiden lyhytjänteisyys aiheuttaa haasteita operatiivisen toiminnan järjestämiselle. Vuokralla omaksi -mallin tuotannon käynnistäminen edellyttää näiden asuntojen hallinnon järjestämistä johonkin kaupungin nykyisistä asumisen yhtiöistä, tai uuden yhtiön perustamista.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu