Helsingin kuntapolitiikan viikko 2/2022

Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2022 jakamalla koronatoipumismäärärahaa, yleisavustuksia ja rahoitusta nuorten Siisti kesä -työllistämishankkeeseen sekä vahvistaa asuntotonttien maanvuokrauksen yleisperiaatteet ja varaa tontteja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Käsittelyssä on myös Aino Acktén huvilaa koskeva toivomusponteni, positiivisella lopputuloksella. Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon valtuustoaloitteestani koskien Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarviointia.

 

Maanantai 10.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 11.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 12.1.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Torstai 13.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään sen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttöä. Sosiaali- ja terveyspalveluihin siirretään 45 miljoonaa euroa hoito- ja palveluvelan korjaamiseen, 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Kaupunginhallitus päättää myös asuntotonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. Asuntotontin maanvuokra määritetään tontin markkina-arvoon perustuen. Tontin vuosivuokra on tontin markkina-arvo kerrottuna asetetulla tuottotavoitteella mahdolliset määräaikaiset maanvuokran huojennukset huomioiden. Tontin maanvuokra määritetään asemakaavan (tai poikkeamispäätöksen) osoittaman käyttötarkoituksen mukaan. Maanvuokraa peritään vähintään asemakaavassa tontille osoitetun rakennusoikeuden mukaan. Maanvuokraa määritettäessä tuottotavoite on asuntotonttien osalta 4 prosenttia vuodessa ja asumista palvelevien tonttien osalta 5 prosenttia vuodessa.

Kaupunginhallitus varaa myös tontteja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään varattavaksi tontteja yksityisille toimijoille noin 466 asunnon ja Att:lle noin 1 135 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Lisäksi esitetään varattavaksi tontteja erikseen järjestettävillä kilpailuilla ja tonttihauilla myöhemmin luovutettavaksi noin 1 100 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 2 700 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai lähivuosina rakentamiskelpoiseksi tulevia tontteja on edellisvuosien tapaan edelleen niukasti. Säännellyn asuntotuotannon osuus on esityksessä noin 74 % (tavoite 55 %). Sääntelemättömän tuotannon osuus on noin 26 % (tavoite 45 %).

Kaupunginhallitus myöntää yleisavustuksia vuodelle 2022, yhteensä 863 200 euroa. Se myöntää myös 970 770 euron rahoituksen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2022. Määrärahalla voidaan palkata noin 285 16-20 -vuotiasta nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Käsittelyssä on lisäksi kasa valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia. Mukana on myös minun toivomusponteni opiskelijayhteistyöstä Aino Acktén huvilan korjaamisessa. Sittemmin Aino Acktén huvilan peruskorjaus on otettu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa rakentamisohjelmassa perusparannukselle on varattu 2,5 miljoonaa euroa taloussuunnitelmavuosille 2023−2024. Perusparannuksen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä.  Huvilan korjaamisesta opiskelijayhteistyönä on keskusteltu alustavasti oppilaitosten kanssa. Neuvotteluja tullaan jatkamaan suunnittelutyön edetessä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Aarteenetsijäntie 2-4:n (Mellunmäki) tarkistettua asemakaavaa. Korttelialueilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntoja. Suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kiinteistön purkaminen ja uusien, nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaavien asuinrakennusten toteuttaminen tilalle. Uudisrakentaminen toteutetaan puurakenteisena.

Lautakunta antaa myös lausunnon valtuustoaloitteestani koskien Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarviointia, kun käyttäjämäärät selvästi pienenevät luovuttaessa Vartiosaaren ja Stansvikinkallion rakentamisesta. Vastauksessa todetaan, että ”mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä raitiovaunuja, edellyttäisi se uudenlaisen raitiovaunutyypin määrittelyä Helsinkiin. Nykyiset n. 27 metriä pitkät Arctic-vaunut ovat perinteisiä yhteen suuntaan ajettavia vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava rataverkko edellyttää kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä rataverkolle ei toteuteta kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä Hakaniemen tilapäiselle päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mahdollista ajaa Yliskylään.” En ole ihan 100-prosenttisen tyytyväinen vastaukseen. ”Kampin kautta Jätkäsaareen kulkevan raitiotien kehittäminen pikaraitioliikenteelle sopivaksi edellyttää sekä pysäkkien pidentämistä että raitioliikenteen luotettavuuden varmistamista. Tämä voi edellyttää myös muiden liikennemuotojen järjestelyjä raitiotien reitillä. Jos Kampin olemassa olevan radan järjestelyt osoittautuvat toteutuskelvottomiksi, on vaihtoehtona tarkasteltava myös Bulevardin kautta kulkevaa reittiä.” Kuulostaa ahtaalta järjestelyltä, että ydinkeskustassa operoisivat 35-45 -metriset vaunut.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee ehdotusta Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoiminnan tuottamiseksi julkisena hankintana. Nykymuotoinen toiminta Munkkivuoressa on jo toteutettu julkisena hankintana 1.7.2017 alkaen. Palvelu kilpailutettiin keväällä 2017 ja sopimus palvelun tuottamisesta solmittiin Stadin Nuorisoseurat ry:n kanssa yhteensä 5 vuoden sopimuskaudelle. Nyt järjestetään seuraava kilpailutus.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu