Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2020

Kaupunginhallitus käsittelee Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa ja Euroopan komission valtiontuen takaisinperintäpäätöstä. Kaupunginhallituksen aamukoulun aiheina ovat kaupungin ajankohtaiset edunvalvontakysymykset ja korona-palautumisohjelma. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat maanalainen yleiskaava, Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle ja Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta.

Maanantai 11.5.

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 12.5.

Kaupunkiympäristölautakunta.

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 13.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 14.5.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. Elinkaarihankkeena toteutettava hanke maksaa yli 23 miljoonaa euroa. Puotilan ala-asteen vuonna 1967 valmistunut rakennus on huonokuntoinen eivätkä sen tilat riitä kasvavalle oppilasmäärälle. Valmistumisensa jälkeen rakennus tarjoaa tilat 530 ala-asteen oppilaalle ja 70 esiopetusryhmäläiselle. Rakennustyöt alkavat nykyisen rakennuksen purkamisella kesällä 2020. Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2022 ja tilat otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Euroopan komission päätöksen mukainen valtiontuen takaisinperintä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä jäi viimeksi pöydälle. Kaupunki on nostanut Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen komission päätöksen kumoamiseksi ja asia on vielä vireillä siellä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto saa tilannekatsauksen kaupungin toimenpiteistä yrityksille koronaepidemian johdosta.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaina käsitellään kaupungin ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ja korona-palautumisohjelmaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään maanalaista yleiskaavaa, joka jäi muutama viikko sitten pöydälle. Helsingin maanalainen yleiskaava käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat ja suunnitellut tilat. Kaavan keskeisiä tehtäviä on uusien hankevarausten ja jo olevien rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa. Varsinkin keskustan alueella, jossa jo nyt on maanalaisia toimintoja kerroksittain eri korkotasoilla, on tarpeen suunnitella maankäyttöä pitäen silmällä tulevaisuuden tarpeita. Kaavatyössä on selvitetty maanalaisten kävely-yhteyksien toimivuutta ja viihtyisyyttä. Myös maalämmön kaupunkitasoisen riittävyyden, hyödyntämismahdollisuuksien sekä jatkosuunnittelun kartoitus ovat ohjanneet kaavatyötä.

Esitys Lapinlahden sairaala-alueen varaamisesta NREP Oy:lle on myös ollut jo jonkin aikaa pöydällä ja herättänyt runsaasti keskustelua julkisuudessa. Aluetta ollaan varaamassa NREP Oy:lle kilpailuehdotuksen ”Lapinlahden kevät” jatkosuunnittelua varten. Ehdotuksen mukaan suojeltu, historiallinen puisto säilyy kaikille avoimena ja jää kaupungin omistukseen. Sairaalarakennuksen pääkäyttäjäksi on tulossa Moomin Characters Oy, joka suunnittelee sinne mm. Tove Janssonin kotimuseota. Alueella on tarkoitus järjestää kiinnostavia yleisötapahtumia sekä monipuolistaa hyvinvointia tukevaa yleishyödyllistä toimintaa. Alueelle kaavaillaan myös hotellia. On todella harmi, ellei hanke etene, koska vuosien soutamisen ja huopaamisen jälkeen käsillä olisi tilaisuus saada alue uuteen kukoistukseen.

Lautakunta käsittelee myös Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekarttaa, joka myös jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteita kierto- ja jakamistalouden huomioimiseksi kaupungin toiminnassa. Strategian mukaan päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupunkilaisten ja yritysten luomat jakamistalouden uudet toimintamallit monimuotoistavat kaupunkia yhteisöllisesti ja taloudellisesti. Kierto- ja jakamistalouden tiekartta on osa HNH2035-ohjelmaa, joka on laadittu kaupunkistrategian pohjalta. Tiekartan painopistealueiksi ovat valikoituneet rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet.

 

Koulut alkavat torstaina. Kouluissa on tehty jo reilun viikon ajan kiireellisesti järjestelyjä, jotta taataan turvallinen paluu koulunpenkille.

Hyvää alkavaa viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu