Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2023

Kaupunginhallituksessa käsitellään HUS-järjestämissopimusta, kaupungin rakennusjärjestystä ja ydinkeskustan maankäytön kehityskuvaa 2032. Elinkeinojaosto saa tiedoksi Helsingin yrityskyselyn tulokset. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Puotilanrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavat. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ehdotetaan joustavaa/jatkuvaa hakua lukio-opetukseen.

 

Maanantai 15.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiistai 16.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään HUS-järjestämissopimusta. HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus, jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.

Esityslistalla on myös Helsingin kaupungin rakennusjärjestys. Asia jäi pöydälle pari viikkoa sitten. Nykyistä rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan vuonna 2010, on kaupunkistrategiassa ”Kasvun paikka” asetettujen tavoitteiden vuoksi muutettava. Muutokset koskevat mm. toimenpidelupavapautuksia, tapahtumien järjestämistä, luonnonarvojen huomioimista rakentamisessa, rakennusosien kierrätystä, puurakentamista, mainoslaitteita ja osoitenumerointia.

Hallintosääntöä ollaan muuttamassa siten, että nuorisoneuvoston edustajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kaupunginhallitus hyväksyy Elämyksellisen ydinkeskustan eli ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032. Kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen suunnitteluun vastataan sekä tällä ydinkeskustan maankäytön kehityskuvalla että sen toimenpiteenä toteutettavalla ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023), ja tällä valtuustokaudella toteutettavilla kävelyn edistämisen toimenpiteillä ydinkeskustassa. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto saa tilannekatsauksen Helsingin Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmasta 2022-2026.

Elinkeinojaosto merkitsee myös tiedoksi Helsingin kaupungin yrityskyselyn 2023. Kyselyyn vastasi 975 yritysten edustajaa, ja se on hyvin mielenkiintoinen jo työnikin kannalta. Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana on vähentynyt edellisestä kyselykerrasta. Yritysten mukaan liikenne- ja kulkuyhteyksien vaikeutuminen sekä pysäköintiongelmat ovat vähentäneet suositteluhalukkuutta eniten. Alakohtainen vaihtelu on suurta. Rahoitus- a vakuutusalan, muotoilun ja luovien alojen yritykset, informaatio- ja viestintäalan, kiinteistöalan ja life science -toimialan yritykset ovat keskimääräistä tyytyväisempiä Helsinkiin sijaintipaikkana. Yritykset, jotka suhtautuvat kriittisemmin Helsinkiin sijaintipaikkana ovat keskimääräistä useammin kuljetusalalla, smart&clean -toimialalla, teollisuudessa, rakennusalalla, kaupan alalla sekä ravitsemusalalla.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksynee Puotilanrannan asemakaavan. Kaavaratkaisu koskee pääosin nykyistä Puotilan venesataman aluetta. Kaava-alueeseen kuuluu myös Marjaniemen itäranta sekä Koivuniemen venesataman alue. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että nykyisen Puotilan venesataman alueelle – lähelle Itäkeskuksen kehittyviä palveluita – rakentuu uusi omaleimainen naapurusto noin 2 700 asukkaalle, jossa asuminen ja veneharrastus yhdistyvät merelliseksi asuinalueeksi.

Lautakunta jatkaa Malmille suunniteltavien sunnuntaipalstojen ja –kortteleiden käsittelyä. Suunnitteluperiaatteet koskevat Malmin Sunnuntaipalstojen pientaloaluetta, joka sijaitsee Ala-Malmilla Malmin keskustan ja Malmin kentän läheisyydessä. Pientaloalue on kahdessa osassa, jossa eteläisempi pientaloalue sijaitsee Tullivuorentien varressa ja pohjoisempi pientaloalue sijaitsee Malminkaaren varrella.

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet ovat hyväksyttävinä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Malminkartanoa on tarkoitus kehittää kasvavana, toiminnoiltaan monipuolisena, omaleimaisena ja luonteeltaan pikkukaupunkimaisena osa-alueena.

Myös Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet ovat esityslistalla ja jäivät viimeksi pöydälle. Tutummin ilmaistuna kyseessä on itäväylän ympäristö Mellunkylän ja Vartioharjun kohdalla. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen tiivistyminen bulevardikaupungin periaatteiden mukaisesti urbaanimmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi asuin-, virkistys- ja työpaikka-alueeksi samalla mahdollistaen kaupungin kestävä kasvu. Alueesta kehitetään ilmastoviisas, ihmisen mittakaavainen, elävä sekä elämyksellinen kaupunkitila bulevardimaisen pääkadun varrella laadukkaasti täydennysrakentaen. Itäväylä pääkatuna mahdollistaa pikaraitiotien.

Myös Sörnäistenrannan asemakaava on esityslistalla. Kaavaratkaisu koskee pääosin voimassa olevassa asemakaavassa puisto- ja vesialueeksi merkittyä aluetta, joka sijaitsee Sörnäisten Vilhonvuoressa ja Hanasaaressa. Nykyisin alueelle sijoittuu Sörnäisten rantatie, puisto- ja vesialuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen kaupunkirakenteen täydentämisen asuin- ja toimitilakortteleilla sekä pysäköintilaitoksella.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ehdotetaan hyväksyttäväksi laajamittaisen kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen aloittamista Yhtenäiskoulussa alkaen 1.8.2024. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki eikä opetukseen otettaessa käytetä valintakokeita.

Jaoston kokouksen esityslistalla on lisäksi ehdotus jatkuvasta hausta Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen. Lukio-opintoihin voisi jatkossa hakeutua Helsingissä joustavasti läpi vuoden (neljä kertaa vuodessa) sekä kaupungin suomen- että ruotsinkielisissä lukioissa, mikä on Suomen mittakaavassa erityislaatuista. Pääsykoetta edellyttävien lukioiden pääsykokeita järjestetään pääsääntöisesti vain keväisin. Lukiokoulutukseen hakeudutaan edelleen pääsääntöisesti yhteishaun kautta.

Jaostolle ehdotetaan lisäksi Helsingin aikuislukion nimen muuttamista Konepajan lukioksi ja aikuislukioksi. Konepajan lukion painotukseksi ehdotetaan verkostoja sekä työelämätaitoja.

Esityslistalla on lisäksi Pasilan peruskoulun kaksikielisen suomi-pohjoissaame-opetuksen jatkuminen vuosiluokille 7-9 kielirikasteisena suomi-pohjoissaame-opetuksena.

Erinomaista helatorstaiviikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu