Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2022

Kaupunginkiympäristölautakunnan esityslistalla on edelleen Helsingin pysäköintipolitiikka sekä Vallilan toimitila-alueen, Länsi-Pakilan ja Malminkartanon suunnitteluperiaatteet. Hyväksyttävänä ovat myös Helsingin asukasvalintaohje sekä arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteet.

 

Maanantai 23.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 24.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen. Asia jäi viimeksi pöydälle. Yhtiö on linjausten mukaan Helsingin kaupungin omistama sidosyksikkö, joka palvelee Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvia tahoja. Yhtiön tavoitteena on varmistaa tehokkaat jatkuvat digitaaliset peruspalvelut asiakkaille kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen ja kysynnän kehityksen mukaan. Yhtiö investoi maltillisesti omistajan linjausten mukaisesti, jatkuvan toiminnan edellytysten ylläpitämiseksi sekä kustannustehokkaiden palveluiden kehittämiseksi. Kaupunki ostaa yhtiön tuottamat palvelut yhtiöltä voimassa olevan palveluluettelon mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022, joka on jäänyt jo muutamaan kertaan pöydälle. Pysäköintipolitiikassa on 25 toimenpidettä, jotka sisältyvät 7 teemaan. Teemat käsittelevät pysäköinnin reaaliaikaista tietoa, joustavaa pysäköintiä, ympäristöystävällistä ja kestävää pysäköintiä, kadunvarsipysäköinnin palvelutasoa ja hinnoittelua, pysäköinnin ohjauksen ja maksullisuuden laajentamisen periaatteita, asuin- ja toimitilatonttien pysäköintiratkaisuja sekä jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikkoja.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pysäköinninvalvonnan resurssien vahvistaminen ja tehokkuuden parantaminen, palvelutason mukaiseen hinnoitteluun siirtyminen asukas- ja yritys- sekä vyöhykepysäköinnissä, asukas- ja yrityspysäköintialueiden sekä maksullisuusvyöhykkeiden laajentaminen sekä askeleittain siirtyminen kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa asuintonttien pysäköintiratkaisuissa.

Lautakunta hyväksyy myös Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Suunnitteluperiaatteet koskevat Vallilan toimitila-aluetta, joka sijaitsee koillisessa kantakaupungissa, Itä-Pasilan, Pasilan konepaja-alueen, Sturenkadun ja Mäkelänkadun välisellä alueella, ja niissä määritellään mm. alueen lisä- ja täydennysrakentamisen tavoitteet ja linjaavat mahdollisuuksia käyttötarkoituksen muutoksille.

Aluetta kehitetään yritys- ja kulttuuritoiminnan ehdoilla. Alueen toimintoja monipuolistetaan sallien toimitilakiinteistöissä vapaa-ajan palvelut ja toiminnot, kuten kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastekäyttö. Reunavyöhykkeillä voidaan asuin- ja majoitustoimintaa tarkastella osana kiinteistön kehittämistä ja lisärakentamista esim. monikäyttömalleina, joiden toiminnot ja ratkaisut on sovitettu kiinteistön ja työpaikka-alueen luonteeseen. Maankäytön tehostaminen mahdollistetaan. Rakennusten purkamista vältetään, ja olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään muutoksissa ja uusissa käyttötarkoituksissa. Kaikessa alueen kehittämisessä tulee huomioida suojelutavoitteet sekä alueen ominaispiirteet ja luontainen rosoisuus.

Myös Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle. Ne koskevat Länsi-Pakilan aluetta, joka rajautuu etelässä Oulunkylän kaupunginosaan, lännessä keskuspuistoon, pohjoisessa Tuomarinkylän kaupunginosaan ja idässä Tuusulanväylään, ja määrittelevät Länsi-Pakilan korttelialueiden tulevan täydennysrakentamisen tavoitteet ja linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia. Esityslistalla ovat myös Malminkartanon suunnitteluperiaatteet.

Esityslistalla on myös asemakaava-asioita Pihlajamäen Rapakivenkuja 2:ssa, Runeberginkatu 2:ssa ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tontilla.

Lautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi myös Helsingin asukasvalintaohjetta sekä arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteita.  Vuonna 2021 kaupungin vuokra-asunnossa asui joka kuudes helsinkiläinen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 93 000 asukasta. Yli 75 prosenttia (n. 50.000 asuntoa) Helsingin kaupungin omistamista asunnoista on valtion asuntolainoittamia tai korkotukemia vuokra-asuntoja eli ns. ara-vuokra-asuntoja. Näitä asuntoja hallinnoi ja ylläpitää Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntokannassa on noin 1400 senioreille tarkoitettua asuntoa. Asuntojen asukasvalinnassa on käytössä kolme erilaista ikärajaa: 55 vuotta, 60 vuotta ja 65 vuotta. Jatkossa ikäraja esitettään asettavaksi 55 vuoteen.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu