Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2023

Kaupunginhallituksessa käsitellään Helsingin ydinkeskustan maankäytön kehityskuvaa 2032 ja HSL:lle annettavaa lausuntoa MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuus. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää palveluverkkosuunnittelun tavoitteista ja periaatteista. Asunnottomuus pyritään poistamaan vuoteen 2025 mennessä.

 

Maanantai 22.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 23.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Keskiviikko 24.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 25.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Kaupunginhallituksessa käsitellään Elämyksellisen ydinkeskustan eli ydinkeskustan maankäytön kehityskuvaa 2032. Asia jäi viimeksi pöydälle. Keskusta-alueen liikenne on viime aikoina aiheuttanut paljon elämyksiä kaupunkilaisille, ja palautetta on satanut. Verkkouutiset haastatteli minua aiheesta: ”Ei se kauramaito tule kahvilaan pyörällä” – Liikennekaaos vähentää yritysten halua suositella Helsinkiä | Verkkouutiset Kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen suunnitteluun vastataan sekä tällä ydinkeskustan maankäytön kehityskuvalla että sen toimenpiteenä toteutettavalla ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (joka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023), ja tällä valtuustokaudella toteutettavilla kävelyn edistämisen toimenpiteillä ydinkeskustassa. Toivotaan parasta…!

Kaupunginhallitus antaa myös HSL:lle lausunnon seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiluonnoksesta. Esityksen kohteena olevan MAL-lausunnon keskeinen sisältö: Suunnitelman kokonaisrahoitus on riittämätön, ja valtion osuutta investointihankkeista tulee kasvattaa. Suunnitelma ei saavuta tavoitteitaan esimerkiksi hiilineutraaliuden osalta. Suunnitelmassa esitetty valtion 150 miljoonan euron vuotuinen tuki joukkoliikenteen operointiin on suunnitelman yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ratkaisevan tärkeä keino ja siten täysin olennainen osa suunnitelmaa. Suunnitelman kirjausta ruuhkamaksuista tulee terävöittää niin, että tarve säädösvalmistelun valmistumiselle tulevan hallituskauden aikana tulee ehdottoman selväksi. – Olen samaa mieltä muista mutta en viimeisestä pointista.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Helen Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n tilannekatsaukset sekä päivittää Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjetta.

Kaupunkiympäristölautakunta (kuten myös SoTePe-lautakunta) tekee kaupunginhallitukselle esityksen asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelmasta 2023-2025. Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 asetettiin tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2025 mennessä. Asunnottomuuden poistamisen toimenpiteet on luokiteltu neljään kokonaisuuteen: Asuntotuotanto, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, pitkäaikaisasunnottomien palvelut sekä tietotuotanto, viestintä ja yhteistyö. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle. Malminkartanoa on tarkoitus kehittää kasvavana, toiminnoiltaan monipuolisena, omaleimaisena ja luonteeltaan pikkukaupunkimaisena osa-alueena.

Myös Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle. Tutummin ilmaistuna kyseessä on itäväylän ympäristö Mellunkylän ja Vartioharjun kohdalla. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen tiivistyminen bulevardikaupungin periaatteiden mukaisesti urbaanimmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi asuin-, virkistys- ja työpaikka-alueeksi samalla mahdollistaen kaupungin kestävä kasvu. Alueesta kehitetään ilmastoviisas, ihmisen mittakaavainen, elävä sekä elämyksellinen kaupunkitila bulevardimaisen pääkadun varrella laadukkaasti täydennysrakentaen. Itäväylä pääkatuna mahdollistaa pikaraitiotien.

Sörnäistenrannan asemakaavaratkaisu koskee pääosin voimassa olevassa asemakaavassa puisto- ja vesialueeksi merkittyä aluetta, joka sijaitsee Sörnäisten Vilhonvuoressa ja Hanasaaressa. Alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, kaksi toimitilakorttelia sekä pysäköintikortteli. Lisäksi keskeinen tavoite on luoda uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten täydennysrakentaminen sovitetaan arvokkaaseen ja historiallisesti kerrokselliseen ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä muodostetaan uutta julkista ja luonnon kannalta monimuotoista rantaa kaupunkilaisille.

Käsittelyssä on myös esitys lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuuden hyväksymisestä toteutettavaksi vuosille 2023-2033. Lumenvastaanottokapasiteetin nostamiseksi on vuoteen 2033 mennessä seuraavat tavoitteet: Lumen maalle läjittämisen vastaanottopaikkoja on käytettävissä yhteensä 9, lumen sulattamiseen ja puhdistamiseen tarkoitettuja vastaanottopaikkoja on käytettävissä yhteensä 21,  lumen lähivarastointia varten on varattu kaupunkitilaa ajokaistoilta, pysäköintipaikoilta, aukioilta ja puistoista, lumen merivastaanoton varajärjestelyn käyttöperiaatteet on määritetty olosuhteille, jossa nykyiset ja tulevat merivastaanoton korvaavat ratkaisut eivät riitä lumenhallinnan tarpeille sekä uutta liiketoimintaa on muodostunut lumen hallintaan ja lumen hyödyntämiseen liittyen. Helsingin tahtotila on luopua viimeisestäkin lumen merivastaanottopaikasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa lakkautetaan päiväkoti Pääskylä sekä ryhmäperhepäiväkodit Svanen (Munkkiniemi) ja Storstugan (Paciuksenkatu). Esityksen mukaan keskisen suurpiirin palvelutilaverkon kattavuus ja alueen tilapaikkojen väljyys mahdollistavat vuokratiloissa toimivasta Pääkylästä luopumisen. Ryhmäperhepäiväkoteihin ei puolestaan ole saatu yhtään hakijaa, ja niiden toiminta on ollut pitkälti sijaisten varassa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää palveluverkkosuunnittelun tavoitteista ja periaatteista. Pähkinänkuoressa ilmaistuna palveluverkkoa tarkastellaan näiden periaatteiden mukaan tuotantotavasta riippumatta vuosittain säännöllisesti, alueellisesti, palvelukohtaisesti ja ennakoivasti nykyiseen suoritetietoon ja ennustettuun palvelutarpeeseen ja talouteen perustuen. Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palveluiden saavutettavuutta, asiakkaan luo kotiin tuotavien ja liikkuvien palveluiden saavutettavuutta sekä fyysisten toimipisteiden saavutettavuutta.

Lautakunta esittää myös kaupunginhallitukselle toimenpideohjelmaa asunnottomuuden poistamiseksi 2023-2025.

Erinomaista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu