Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2024

Kaupunginhallitus antaa lausunnon vuoden 2023 arviointikertomuksesta ja käsittelee aamukokouksessaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsausta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on jälleen tilahankkeita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Etelä-Pasilan liikenteellisiä periaatteita.

 

Maanantai 20.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 21.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Torstai 23.5.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus päättää Kultaisen Helsinki-mitalin myöntämisestä ansioituneille kansalaisille ja luottamushenkilöille Helsinki-päivänä.

Kaupunginhallitus antaa myös tarkastuslautakunnalle lausunnon vuoden 2023 arviointikertomuksesta. Päätösehdotuksessa vastataan arviointikertomuksen huomioihin, jotka koskevat mm. tytäryhteisöjen omistajastrategioiden selkeyttä, vieraskielisten oppilaiden tukemista peruskouluissa, Hiilineutraali Satama -tavoitteen toteutumista, kirjastojen vetovoimaisuutta ja lukemisen edistämistä, kulttuuriavustusten kehittämistä, nuorisotyön vahvistamista, kaupunkiuudistuksen etenemistä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, kävely- ja pyöräväylien talvikunnossapitoa, lapsiperheiden sosiaaliohjausta, huumekuolemien ehkäisyä päihdepalveluissa ja kaupungin edunvalvontaa talouden näkökulmasta.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaina kuullaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsaus.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuulee Helsinki Partners Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Etelä-Pasilan liikenteelliset periaatteet alueen asemakaavoituksen pohjaksi. Veturitien toteutusvaihtoehtoja oli tarkasteltu ainakin jo vuodesta 2010 lähtien, jolloin arvioitiin lyhyen kaukalomallin ja pitkän tunnelivaihtoehtojen vaikutuksia. Keski-Pasilaa halkova pääkatu, Veturitie, on suunniteltu toimimaan Pasilan pääasiallisena autoliikenteen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Pasilan rakentamisen ja ympäröivien väylähankkeiden myötä Veturitien liikennemäärien todettiin kasvavan, joten Veturitien uudistaminen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi nähtiin välttämättömänä. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että tavoitetilanteen katujärjestelyt perustuisivat ratkaisuun, jossa Veturitien tunneli on nykyisellä ratkaisulla ja raitiotie on kadun keskellä, välillä Nordenskiöldinkatu-Pasilansilta, eikä jatkossa varauduta pitkän tunnelin rakentamiseen.

Käsiteltävinä ovat myös Veturitallinpihan asemakaavamuutosten suunnitteluperiaatteet, jotka liittyvät edellä mainittuun asiaan. Ne koskevat Veturitallinpihan aluetta, joka sijaitsee Keski-Pasilassa tiiviisti rakentuvan tulevan tornialueen ja Pasilan keskustakortteleiden ympäröimänä pääradan, Veturitien, Nordenskiöldinkadun ja Veturitallinkujan rajaamalla alueella. Tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen alue, jonka keskeisenä sisältönä on kaupunkilaisia palveleva kaupunginosapiha, nykyisestä käytöstä polveutuvat mahdollisuudet, tapahtumatoiminta ja yöaikaiset kulttuuripalvelut. Alueelle on sovitettu asumista sekä erilaisia työtiloja ja vapaa-ajantoimintoja rautatiehistoriaa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät ensi lukuvuodelle.

Esityslistalla on jälleen myös tilahankkeita:

  • Etu-Töölön lukion Etu-Töölössä osoitteessa Runeberginkatu 14-16 sijaitsevat väliaikaiset lisätilat
  • Punavuoressa osoitteessa Iso Roobertinkatu 21-25 sijaitsevat Ressun IB-lukion väliaikaiset lisätilat
  • Pitäjänmäellä osoitteessa Sylvesterintie 10 sijaitsevat Sophie Mannerheimin koulun lisätilat
  • osoitteessa Runonlaulajantie 40 sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun toimipisteen korvaava uudisrakennus

Valtuutetut ovat tehneet useampia aloitteita lasten ja nuorten ruutuaikaa rajoittavista toimintamalleista ja kännykkävapaata lukuvuotta koskevasta kokeilusta. Nämä asiat jäivät viime kokouksessa pöydälle. Lausuntoehdotuksessa pidetään huolta lasten ja nuorten lisääntyneestä ruutuajasta aiheellisena mutta kannattaa lähinnä ajatusta digihyvinvointimateriaalin tuottamisesta. Lausuntoehdotuksessa ei pidetä kännyköiden täyskieltoa kouluissa nykylainsäädännön puitteissa mahdollisena.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu