Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2021

Kaupunginhallitus päättää osallistumisesta Itärata Oy:öön, Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta sekä Tukkutorin toimintojen järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto jatkaa aloitepinon läpikäyntiä. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet ja Messukeskuksen asemakaava.

Maanantai 31.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 1.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 2.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 3.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksessa päätetään osallistumisesta Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Kaupunginvaltuustolle esitettäisiin, että kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola-raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy), ja että kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään neljällä miljoonalla eurolla. Väyläviraston selvityksen mukaan Itäradan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjaus on paras vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Se parantaa ja nopeuttaa laajimmin itäisen Suomen yhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Lisäksi yhteydet kansainväliselle lentoasemalle paranevat huomattavasti.

Helsingin maanalainen yleiskaava on edennyt kaupunginhallitukseen. Maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat suunnitellut tilat ja tilanvaraukset sekä jo rakennetut tilat. Östersundomin alueen osalta kaava käsittää vain varaukset, jotka eivät ole riippuvaisia maanpäällisestä maankäytöstä. Yleiskaavan teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaava sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset. Kaavan keskeisiä tehtäviä ovat uusien suunniteltujen tilojen ja tilanvarausten ja jo rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on myös käsittelyssä. Hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio on reilut 84 miljoonaa euroa, koskee Helsingin keskustaan Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutettavaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Uudisrakennus sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi Kampin metroaseman tiloja sekä liiketiloja.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi Tukkutorin toimintojen järjestämisestä siten, että Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnot yhdistetään uuteen perustettavaan yhtiöön. Asia jäi viimeksi pöydälle. Toimintojen yhdistämisen arvioidaan mahdollistavan nykyistäkin vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen välillä on synergioita, joita voidaan yhdistämällä saavuttaa. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä. Uuden yhtiön toimintaa ohjaa kaupungin sille asettamien tavoitteiden mukaisten palvelukonseptien kehittäminen ja ylläpitäminen Torikortteleiden ja Tukkutorin alueilla, minkä puitteissa yhtiö kehittää vetovoimaista ja elinvoimaista kaupunkialueiden toimintaa. Omasta mielestäni on tärkeää, että Tukkutorin toimintaa kehitetään entistä vanhemmin muunakin kuin kiinteistön vuokraustoimintana.

Kaupunginvaltuustossa lienee jälleen luvassa pitkä ilta aloitteiden parissa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan asemakaavan muutos Honkasuontiellä Kaarelassa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa puukerrostalojen, niitä palvelevan pysäköintitalon, kaupan ja liiketilojen, katujen ja virkistysyhteyksien rakentamisen. Asukasmäärän lisäys on nykyiseen asemakaavaan verrattuna noin 500.

Esityslistalla on myös Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteet koskevat Malmin keskusta-aluetta noin 600 metrin säteellä Malmin asemasta.Suunnitteluperiaatteet määrittelevät alueen tulevan kehittämisen ja täydennysrakentamisen tavoitteet, osoittavat mahdollisia uuden maankäytön alueita nykyisten tonttien ulkopuolelta ja linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia. Tavoitteena on kehittää Malmin olemassa olevaa keskustaa koko koillisen Helsingin keskuksena, vahvana palvelukeskittymänä ja joukkoliikenteen solmukohtana.

Messukeskuksen asemakaavaa muutetaan.  Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa erityisesti sen, että uusilla laajennetuilla hotelli- ja kongressitiloilla pystytään vastaamaan kansainväliseen kongressikysyntään. Kaavaratkaisun tavoitteena on uuden pääsisäänkäyntiaulan rakentaminen Messuaukion viereen sekä kongressitilan ja hotellitornin rakentaminen tontin eteläosaan voimassa olevasta kaavasta poikkeavalla tavalla.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu