Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2023

Kaupunginhallituksessa käsitellään kuntalaisten tekemiä aloitteita ja HSL:lle annettavaa lausuntoa MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta. Kaupunginhallituksen aamukoulun teemana on palkanmaksujen ongelmasta tehty selvitys. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuus.

 

Maanantai 29.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 30.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Torstai 1.6.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään kunnan jäsenten aloitteita, jotka tehtiin vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Aloitteet koskevat kantakaupungin muuttamista pyöräkatualueeksi, Töölönlahden ainutlaatuisen luonnon suojelemista, lisäystä asukasvalintojen kriteereihin, 6 tunnin työpäivän kokeiluja Uudenmaan sote-alan työpaikoilla, ympäristörahaston perustamista, HSL:n lipun myöntämistä kaupungin työntekijöille ja ikäihmisille sekä Helen Oy:n hintojen kohtuullistamista.

Kaupunginhallitus antaa myös HSL:lle lausunnon seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiluonnoksesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityksen kohteena olevan MAL-lausunnon keskeinen sisältö: Suunnitelman kokonaisrahoitus on riittämätön, ja valtion osuutta investointihankkeista tulee kasvattaa. Suunnitelma ei saavuta tavoitteitaan esimerkiksi hiilineutraaliuden osalta. Suunnitelmassa esitetty valtion 150 miljoonan euron vuotuinen tuki joukkoliikenteen operointiin on suunnitelman yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ratkaisevan tärkeä keino ja siten täysin olennainen osa suunnitelmaa. Suunnitelman kirjausta ruuhkamaksuista tulee terävöittää niin, että tarve säädösvalmistelun valmistumiselle tulevan hallituskauden aikana tulee ehdottoman selväksi. – Olen samaa mieltä muista mutta en viimeisestä pointista. Koko maanlaajuinen ratkaisu olisi parempi vaihtoehto kuin vain tähän alueeseen kohdistuva.

Kaupunginvaltuusto myönsi viime kokouksessaan nuorisoneuvoston edustajille läsnä- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kaupunginhallitus linjaa muun muassa, että edustajien valintajärjestelystä päättää nuorisoneuvosto itse, mutta järjestelyyn on sisällyttävä edustajien kierto. Edustajat osallistuvat kokouksiin kaksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään palkanmaksujen ongelmasta tehdyn selvityksen johtopäätöksiä ja niistä seuraavia toimenpiteitä sekä kesän 2023 varautumista.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Malminkartanon suunnitteluperiaatteiden käsittelyä. Ne jäivät viimeksi jo toistamiseen pöydälle. Malminkartanoa on tarkoitus kehittää kasvavana, toiminnoiltaan monipuolisena, omaleimaisena ja luonteeltaan pikkukaupunkimaisena osa-alueena.

Asemakaava-asioita on esillä useita: Sörnäisten energiakortteli, Herttoniemen metroaseman korttelit, Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen, Huopalahdentien katualue ympäristöineen sekä Haagan ympyrä ja Vihdintie.

Käsittelyssä on myös esitys lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuuden hyväksymisestä toteutettavaksi vuosille 2023-2033. Asia jäi viimeksi pöydälle. Lumenvastaanottokapasiteetin nostamiseksi on vuoteen 2033 mennessä seuraavat tavoitteet: Lumen maalle läjittämisen vastaanottopaikkoja on käytettävissä yhteensä 9, lumen sulattamiseen ja puhdistamiseen tarkoitettuja vastaanottopaikkoja on käytettävissä yhteensä 21,  lumen lähivarastointia varten on varattu kaupunkitilaa ajokaistoilta, pysäköintipaikoilta, aukioilta ja puistoista, lumen merivastaanoton varajärjestelyn käyttöperiaatteet on määritetty olosuhteille, jossa nykyiset ja tulevat merivastaanoton korvaavat ratkaisut eivät riitä lumenhallinnan tarpeille sekä uutta liiketoimintaa on muodostunut lumen hallintaan ja lumen hyödyntämiseen liittyen. Helsingin tahtotila on luopua viimeisestäkin lumen merivastaanottopaikasta.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu